Vormid | Vorm: Tervishoiualane majandustegevus (2011) 

Vorm Tervishoiualane majandustegevus (2011)

Impordikood: 206
Alus:  
Sagedus: aasta
   

 

Tabeleid kokku: 3

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1 T11010 1. Tulud (eurodes) 36 1 16
2 T11011 2. Kulud (eurodes) 57 1 20
3 T11012 3. Immateriaalse ja materiaalse põhivara liikumine (eurodes); FIEd seda tabelit ei täida! 16 10 17