Vormid | Vorm: Psüühika- ja käitumishäired (2011) | Tabel: 4. Haiglaravi põhjus ja kestus 
Tabel: 4. Haiglaravi põhjus ja kestus
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T11283
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Statistiline haigusklass ja haigus RHK-10
kood
Rea
nr
Lapsed Noorukid ja täiskasvanud
Väljakirjutatud voodipäevad surnud surnute voodipäevad teise haiglasse üle viidud teise haiglasse üleviidute voodipäevad Väljakirjutatud voodipäevad surnud surnute voodipäevad teise haiglasse üle viidud teise haiglasse üleviidute voodipäevad
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dementsus F00-F03 001                                                
    neist dementsusega Alzheimeri tõvest F00 002                                                
    vaskulaarse dementsusega F01 003                                                
Amnestiline sündroom ja deliirium F04-F05 004                                                
Orgaaniline hallutsinoos, katatoonia ja luululine psühhoos F06.0-F06.2 005                                                
Orgaanilised meeleoluhäired F06.3 006                                                
Orgaaniline ärevus, dissotsiatiivne häire ja asteenia F06.4-F06.6 007                                                
Kerge orgaaniline tunnetushäire F06.7 008                                                
Muud ja täpsustamata orgaanilised psüühikahäired F06.8-F06.9 009                                                
Isiksus- ja käitumishäired ajuhaigusest, -kahjustusest või düsfunktsioonist F07 010                                                
    neist orgaanilise isiksushäirega F07.0 011                                                
    traumajärgse ajukahjustuse sündroomiga F07.2 012                                                
Orgaanilised- k.a. sümptomaatilised - psüühikahäired F00-F09 013                                                
Äge intoksikatsioon F1x.0 014                                                
Kuritarvitamine F1x.1 015                                                
Sõltuvus F1x.2 016                                                
    neist alkoholisõltuvusega F10.2 017                                                
    sõltuvusega rahustitest F13.2 018                                                
Võõrutusseisund F1x.3 019                                                
    neist võõrutusseisund alkoholist F10.3 020                                                
Võõrutusseisund deliiriumiga F1x.4 021                                                
    neist võõutusdeliiriumiga alkoholist F10.4 022                                                
Psühhootiline häire F1x.5 023                                                
    neist alkoholparanoidiga F10.51 024                                                
    alkoholhallutsinoosiga F10.52 025                                                
Amnestiline sündroom F1x.6 026                                                
    neist Korsakovi psühhoosiga F10.6 027                                                
Residuaalne või hiline psüühikahäire F1x.7 028                                                
    neist isiksus- või käitumishäirega F1x.71 029                                                
    residuaalse afektiivse häirega F1x.72 030                                                
    dementsusega F1x.73 031                                                
Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired F10-F19 032                                                
    sh alkoholi tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired F10 032.1                                                
    sh narkootiliste ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired F11-16, F18-19 032.2                                                
Skisofreenia F20 033                                                
Skisotüüpne häire F21 034                                                
Püsivad luululised häired F22 035                                                
Äge ja mööduv psühhootiline episood F23 036                                                
Indutseeritud luululine häire F24 037                                                
Skisoafektiivsed häired F25 038                                                
    neist maniakaalse häirega F25.0 039                                                
    depressiivse häirega F25.1 040                                                
Skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired F20-F29 041                                                
Maniakaalne episood ehk mania F30 042                                                
Bipolaarne meeleoluhäire F31 043                                                
    neist maaniaga F31.0-2 044                                                
    kerge või mõõduka depressiooniga F31.3 045                                                
    raske depressiooniga F31.4 046                                                
    psühhootilise depressiooniga F31.5 047                                                
Depressiivne episood F32 048                                                
    neist kerge depressiooniga F32.0 049                                                
    mõõduka depressiooniga F32.1 050                                                
    raske depressiooniga F32.2 051                                                
    raske depressioon psühhootiliste sümptomitega F32.3 052                                                
Korduv depressiivne häire F33 053                                                
    neist kerge depressiooniga F33.0 054                                                
    mõõduka depressiooniga F33.1 055                                                
    raske depressiooniga F33.2 056                                                
    psühhootilise depressiooniga F33.3 057                                                
Püsivad meeleoluhäired F34 058                                                
    neist tsüklotüümiaga F34.0 059                                                
    düstüümiaga F34.1 060                                                
Muud ja täpsustamata meeleoluhäired F38-39 061                                                
Meeleoluhäired F30-F39 062                                                
Foobsed ärevushäired F40 063                                                
    neist paanikahoogudeta agorafoobia F40.00 064                                                
    paanikahoogudega agorafoobia F40.01 065                                                
    sotsiaalfoobia F40.1 066                                                
Muud ärevushäired F41 067                                                
    neist paanikahäirega F41.0 068                                                
    generaliseerunud ärevushäirega F41.1 069                                                
    depressiooniga ärevusega F41.2 070                                                
Obessiiv-kompulsiivne häire F42 071                                                
Rasked stressreaktsioonid ja kohanemishäired F43 072                                                
    neist kohanemishäirega F43.2 073                                                
Dissotsiatiivsed häired F44 074                                                
Somatoformsed häired F45 075                                                
    neist somatisatsioonihäirega F45.0 076                                                
    hüpohondriaga F45.2 077                                                
Muud neurootilised häired F48 078                                                
Neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired F40-49 079                                                
Söömishäired F50 080                                                
    neist Anorexia nervosaga F50.0- F50.1 081                                                
    Bulimia nervosaga F50.2- F50.3 082                                                
Mitteorgaanilised unehäired F51 083                                                
Mitteorgaanilised seksuaaldüsfunktsioonid F52 084                                                
Sünnitusjärgse perioodiga seotud psüühika- ja käitumishäired F53 085                                                
MK haigustega seotud psüühilised- ja käitumistegurid F54 086                                                
Sõltuvust mittepõhjustavate ainete kuritarvitamine F55 087                                                
Psüühika-ja käitumishäired füsioloogilise düsfunktsioonioga F50-59 088                                                
Spetsiifilised isikuhäired F60 089                                                
Segatüüpi ja muud isiksushäired F61 090                                                
Püsivad isiksusemuutused F62 091                                                
Harjumus- ja impulsihäired F63 092                                                
Sooidentsuse, seksuaalsuunitluse häired ning seksuaalse arengu ja sättumusega seotud psüühika- ja käitumishäired F64-66 093                                                
Täiskasvanu muud ja täpsustamata isiksus- ja käitumishäired F68-69 094                                                
Täiskasvanu isiksus- ja käitumishäired F60-69 095                                                
Vaimne alaareng F70-79 096                                                
Kõne ja keele spetsiifilised arenguhäired F80 097                                                
Õpivilumuste spetsiifilised häired F81 098                                                
Motoorika spetsiifiline arenguhäire F82 099                                                
Segatüüpi spetsiifiline arenguhäire F83 100                                                
Pervasiivsed arenguhäired F84 101                                                
    neist lapse ja atüüpilise autismiga F84.0-F84.1 102                                                
Psühholoogilise arengu muud ja täpsustamata häired F88-89 103                                                
Psühholoogilised arenguhäired F80-89 104                                                
Hüperkineetilised häired F90 105                                                
Käitumishäired F91 106                                                
Segatüüpi käitumis- ja tundeeluhäired F92 107                                                
Lapsele iseloomulikud tundeeluhäired F93 108                                                
Lapse või nooruki suhtlemishäired F94 109                                                
Tikid F95 110                                                
Lapse või nooruki muud käitumis- ja tundeeluhäired F98 111                                                
Tavaliselt lapseeas alanud käitumis- ja tundeeluhäired F90-98 112                                                
PSÜÜHIKA- JA KÄITUMISHÄIRED F00-98 113                                                
NÄRVISÜSTEEMIHAIGUSED G00-99 114                                                
    neist epilepsiaga G40,41 115                                                
PSÜÜHILISELT TERVED   116                                                
KOKKU   117