Vormid | Vorm: Tervishoiuasutus (2007) | Tabel: 9. Laboratooriumi töö 
Tabel: 9. Laboratooriumi töö
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T5768
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Haigekassa
kood
Uuringu nimetus Rea
nr
Ise sooritatud uuringud Ise sooritatud uuringutest lastele Mujalt ostetud
uuringud
kokku neist oma tervishoiuasutuses kokku neist oma tervishoiuasutuses kokku sh lastele
statsionaarsetele
haigetele
ambulatoorsetele
haigetele
statsionaarsetele
haigetele
ambulatoorsetele
haigetele
kokku sh päevaravi haigetele kokku sh päevaravi haigetele
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Uuringud kokku 01                                        
6500-6515 sh biokeemilised uuringud 02                                        
6551-6557     hüübimissüsteemi uuringud 03                                        
6571-6584     hematoloogilised uuringud 04                                        
6601-6612     uriini uuringud 05                                        
6621-6625     väljaheite uuringud 06                                        
6641-6643     liikvori uuringud 07                                        
6651-6661     sperma uuringud 08                                        
6671-6679     toksikoloogilised uuringud 09                                        
6701-6743     mikrobioloogilised uuringud 10                                        
6771-6797     seroloogilised uuringud 11                                        
6801-6843     immuunmeetodil põhinevad uuringud 12                                        
6844-6852     allergeenide määramine 13                                        
6871-6888     geneetilised uuringud 14                                        
6911-6915     tsütoloogilised uuringud 15                                        
  Nahatestid 16