Vormid | Vorm: Kiirabi töö (2004) | Tabel: V Meditsiiniabi 
Tabel: V Meditsiiniabi
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T3113
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

V Meditsiiniabi (brigaadide kaupa) Rea nr Kokku
Visiitide üldarv 1 R1.1V1 + R1.2V1 + R1.3V1
Täidetud väljakutsed 1.1 R1.1.1V1 + R1.1.2V1 + R1.1.3V1
Väljasõitudel abi saanud inimeste arv: 1.1.1 R1.1.1.1V1 + R1.1.1.2V1
täiskasvanud 1.1.1.1    
lapsed 1.1.1.2    
Ambulatoorne visiit: 1.1.2 R1.1.2.1V1 + R1.1.2.2V1
täiskasvanud 1.1.2.1    
lapsed 1.1.2.2    
Surma konstanteerimine: 1.1.3    
Annulleeritud kutsed: 1.2    
Tulemuseta väljakutsed: 1.3    
Hospitaliseeriti: 2    
Traumad (kokku 3.1 - 3.7): 3 R3.1V1 + R3.2V1 + R3.3V1 + R3.4V1 + R3.5V1 + R3.6V1 + R3.7V1
liiklus 3.1    
olme 3.2    
töö 3.3    
suitsiid 3.4    
sport 3.5    
vägivald 3.6    
muud 3.7    
Mürgistused: 4    
Sünnitajate transport: 5    
Transportkutsed: 6    
Elustamised (7.1 ja 7.2 kokku) 7 R7.1V1 + R7.2V1
efektiivsed 7.1    
ebaefektiivsed 7.2