Vormi tingimused

Nr. Avaldis Selgitus
2526 T10774V1R38 = T10751V3R67 Proviisorite arv peab võrduma Tervishoiuasutuse aruande ametikohtade tabelis näidatud proviisorite arvuga
2527 T8775V1R35 = T10751V3R68 Farmatseutide arv peab võrduma Tervishoiuasutuse aruande ametikohtade tabelis näidatud farmatseutide arvuga
10024 T10222V2R07 = T10774V1R37.5 „Hambaarsti aruande“ ametikohtade tabeli (tabel 4) põhikohaga töötavad residendid (veerg 2 rida 7) tuleb näidata aruande "Tervishoiupersonal" arstide tabeli (tabel 1) hambaarst-resident real (veerg1 rida 37.5)
10025 T10751V3R01- T10751V3R22 = T10774V1R01 Aruande "Tervishoiuasutus arstid kokku – näo-lõualuukirurgid = aruande "Tervishoiupersonal" arstid kokku (seos ei kehti iseseisvate kiirabiasutuste kui ka teiste asutuste koosseisus olevates kiirabiosakondades töötavate isikute olemasolul, kelle kohta esitatakse aruanne “Kiirabi töö” Terviseametilening nende asutuste puhul, kes esitavad lisaks aruande "Verekeskus")
10027 T10222V2R01+T10222V2R07 = T10774V1R37 „Hambaarsti aruande“ ametikohtade tabeli (tabel 4) põhikohaga töötavad hambaravi arstid (veerg 2 rida 1) ja residendid (veerg 2 rida 7) tuleb näidata aruande "Tervishoiupersonal" arstide tabeli (tabel 1) hambaravi arstide real vastavalt viimasele omandatud eriharidusele (veerg 1 rida 37).