Vormid | Vorm: Haigla (2006) | Vormi tingimused 

Vormi tingimused

Nr. Avaldis Selgitus
475 T5234V1R25.1 <= T5234V3R10.05  
476 T5234V1R25.2.1 = T5234V11R11.2  
477 T5235V1R01 >= T5235V1R05  
501 T5232V1R01 + T5232V2R01 = T5234V8R01.0 + T5234V11R01.0  
502 T5232V9R01 + T5232V10R01 = T5234V7R01.0 + T5234V10R01.0  
503 T5232V1R02 + T5232V2R02 = T5234V8R02.0 + T5234V11R02.0  
504 T5232V9R02 + T5232V10R02 = T5234V7R02.0 + T5234V10R02.0  
505 T5232V1R03 + T5232V2R03 = T5234V8R03.0 + T5234V11R03.0  
506 T5232V9R03 + T5232V10R03 = T5234V7R03.0 + T5234V10R03.0  
507 T5232V1R04 + T5232V2R04 = T5234V8R04.0 + T5234V11R04.0  
508 T5232V9R04 + T5232V10R04 = T5234V7R04.0 + T5234V10R04.0  
509 T5232V1R05 + T5232V2R05 = T5234V8R05.0 + T5234V11R05.0  
510 T5232V9R05 + T5232V10R05 = T5234V7R05.0 + T5234V10R05.0  
511 T5232V1R06 + T5232V2R06 = T5234V8R06.0 + T5234V11R06.0  
512 T5232V9R06 + T5232V10R06 = T5234V7R06.0 + T5234V10R06.0  
513 T5232V1R07 + T5232V2R07 = T5234V8R07.0 + T5234V11R07.0  
514 T5232V9R07 + T5232V10R07 = T5234V7R07.0 + T5234V10R07.0  
515 T5232V1R08 + T5232V2R08 = T5234V8R08.0 + T5234V11R08.0  
516 T5232V9R08 + T5232V10R08 = T5234V7R08.0 + T5234V10R08.0  
517 T5232V1R09 + T5232V2R09 = T5234V8R09.0 + T5234V11R09.0  
518 T5232V9R09 + T5232V10R09 = T5234V7R09.0 + T5234V10R09.0  
519 T5232V1R10 + T5232V2R10 = T5234V8R10.0 + T5234V11R10.0  
520 T5232V9R10 + T5232V10R10 = T5234V7R10.0 + T5234V10R10.0  
521 T5232V1R11 + T5232V2R11 = T5234V8R11.0 + T5234V11R11.0  
522 T5232V9R11 + T5232V10R11 = T5234V7R11.0 + T5234V10R11.0  
523 T5232V1R12 + T5232V2R12 = T5234V8R12.0 + T5234V11R12.0  
524 T5232V9R12 + T5232V10R12 = T5234V7R12.0 + T5234V10R12.0  
525 T5232V1R13 + T5232V2R13 = T5234V8R13.0 + T5234V11R13.0  
526 T5232V9R13 + T5232V10R13 = T5234V7R13.0 + T5234V10R13.0  
527 T5232V1R14 + T5232V2R14 = T5234V8R14.0 + T5234V11R14.0  
528 T5232V9R14 + T5232V10R14 = T5234V7R14.0 + T5234V10R14.0  
529 T5232V1R15 + T5232V2R15 = T5234V8R15.0 + T5234V11R15.0  
530 T5232V9R15 + T5232V10R15 = T5234V7R15.0 + T5234V10R15.0  
531 T5232V10R16 = T5234V7R16.0 + T5234V10R16.0  
532 T5232V1R17 + T5232V2R17 = T5234V8R17.0 + T5234V11R17.0  
533 T5232V9R17 + T5232V10R17 = T5234V7R17.0 + T5234V10R17.0  
534 T5232V1R18 + T5232V2R18 = T5234V8R18.0 + T5234V11R18.0  
535 T5232V9R18 + T5232V10R18 = T5234V7R18.0 + T5234V10R18.0  
536 T5232V1R19 + T5232V2R19 = T5234V8R19.0 + T5234V11R19.0  
537 T5232V9R19 + T5232V10R19 = T5234V7R19.0 + T5234V10R19.0  
538 T5232V1R20 + T5232V2R20 = T5234V8R20.0 + T5234V11R20.0  
539 T5232V9R20 + T5232V10R20 = T5234V7R20.0 + T5234V10R20.0  
540 T5233V17R01 + T5233V18R01 = T5234V1R01.0 + T5234V3R01.0  
541 T5233V17R02 + T5233V18R02 = T5234V1R02.0 + T5234V3R02.0  
542 T5233V17R03 + T5233V18R03 = T5234V1R03.0 + T5234V3R03.0  
543 T5233V17R04 + T5233V18R04 = T5234V1R04.0 + T5234V3R04.0  
544 T5233V17R05 + T5233V18R05 = T5234V1R05.0 + T5234V3R05.0  
545 T5233V17R06 + T5233V18R06 = T5234V1R06.0 + T5234V3R06.0  
546 T5233V17R07 + T5233V18R07 = T5234V1R07.0 + T5234V3R07.0  
547 T5233V17R08 + T5233V18R08 = T5234V1R08.0 + T5234V3R08.0  
548 T5233V17R09 + T5233V18R09 = T5234V1R09.0 + T5234V3R09.0  
549 T5233V17R10 + T5233V18R10 = T5234V1R10.0 + T5234V3R10.0  
550 T5233V17R11 + T5233V18R11 = T5234V1R11.0 + T5234V3R11.0  
551 T5233V17R12 + T5233V18R12 = T5234V1R12.0 + T5234V3R12.0  
552 T5233V17R13 + T5233V18R13 = T5234V1R13.0 + T5234V3R13.0  
553 T5233V17R14 + T5233V18R14 = T5234V1R14.0 + T5234V3R14.0  
554 T5233V17R15 + T5233V18R15 = T5234V1R15.0 + T5234V3R15.0  
556 T5233V17R18 + T5233V18R18 = T5234V1R18.0 + T5234V3R18.0  
557 T5233V17R19 + T5233V18R19 = T5234V1R19.0 + T5234V3R19.0  
558 T5233V17R20 + T5233V18R20 = T5234V1R20.0 + T5234V3R20.0  
761 T3303V1R05 <= T5234V1R23.1  
767 T5234V4R01.0 <= T5233V13R01 + T5233V14R01 + T5233V15R01 + T5233V16R01  
833 T5233V17R21 + T5233V18R21 = T5234V1R21.0 + T5234V3R21.0  
835 T5232V1R21 + T5232V2R21 = T5234V8R21.0 + T5234V11R21.0  
842 T5234V1R26.0 <= T5234V11R01.0  
2849 T5231V5R01 + T5231V6R01 + T5231V7R01 = T5234V1R01.0 + T5234V3R01.0 + T5234V7R01.0 + T5234V10R01.0 + T5234V1R22.0 + T5234V1R23.0 + T5234V7R23.0 + T5234V7R22.0 antud seos ei kehti, kui haiged vastsündinud on tervetega sama profiil
2851 T5232V9R21 + T5232V10R21 = T5234V7R21.0 + T5234V10R21.0  
2853 T5234V1R26.0 >= T3304V3R01 + T3304V8R01  
2854 T3236V1R01 >= T5234V3R16.0  
2855 T3242V1R04 <= T5234V1R26.0 ei kehti juhul, kui lahatakse ka teistes asutustes surnuid
2856 T3242V2R04 + T3242V2R05 + T3242V2R06 <= T5234V11R01.0  
2857 T3242V2R08 <= T3303V1R03  
3015 T3236V1R03 + T3236V1R04 + T3236V1R05 + T3236V1R06 + T3236V1R07 + T3236V1R02 = T5234V10R16.0 + T5234V3R16.0  
3017 T5234V7R23.1 = T5234V8R23.1  
3098 Kui T3237r01.0v3 > 0 siis T3237r01.0v9 > 0  
3099 kui T3237r01.0v9 > 0 siis T3237r01.0v3 > 0  
3100 kuiT3237r01.0v6 > 0 siis T3237r01.0v12 > 0  
3101 kui T3237r01.0v12 > 0 siis T3237r01.0v6 > 0