Vormid | Vorm: Tervishoid (2002) | Tabel: XVI. HIV-nakkuse uuringud 
Tabel: XVI. HIV-nakkuse uuringud
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T448
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Uuritute loetelu Kood Rea nr Uuritute arv Uuritutest seropositiivsed
mehed naised mehed naised
A B C 1 2 3 4
Uuritud isikud kokku 100 01                
     narkomaanid 102 02                
     veneeriliste haigustega haiged 104 03                
     doonorid 108 04                
     rasedad 109 05                
Neist uuritud lapsed kokku (0-17 -a) 200 06                
Tehtud analüüsid kokku 400 07