Vormid | Vorm: Laboratoorsed uuringud (2002) | Tabel: 13. Geneetilised uuringud 
Tabel: 13. Geneetilised uuringud
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T383
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Analüüsi nimetus Haigekassa
kood
Rea
nr
Sooritatud uuringud Mujalt ostetud uuringud
kokku neist oma tervishoiuasutuses
statsionaar-
setele haigetele
ambulatoor-
setele haigetele
A B C 1 2 3 4
GENEETILISED ANALÜÜSID KOKKU   01                
  kromatograafiline analüüs 6871 02                
  aminohapete analüüs 6872 03                
  fenüülalaniini fluorimeetriline kvantitatiivne määramine 6873 04                
  X-kromatiini määramine 6874 05                
  kromosomaalne analüüs perifeersest verest 6875 06                
  kromosoomianalüüs amnioni- ja koorionivedelikust; kromosoomianalüüs naha fibroblastide kultuurist 6876 07                
  kromosoomide analüüs Fra(X) sündroomi diagnoosimiseks. Luuüdi kromosoomide uuring 6877 08                
  täiendav kromosoomide struktuuriuuring (C-b, Q-b eritehnikaga), fotografeerimine 6878 09                
  DNA analüüs PCR meetodil (1 mutatsioon) 6879 10                
  DNA restriktsioonianalüüs (1 ensüüm) 6880 11                
  DNA analüüs agaroosgeelektroforeesil 6881 12                
  HLA klass II DR alleelide määramine PCR meetodil 6882 13                
  HLA klass II DR ja DQ alleelide määramine PCR meetodil 6883 14                
  HLA klass II DR, DQ, DP alleelide subtüpiseerimine PCR meetodil luuüdi siirdamiseks                              6884 15                
  HLA-B27 subtüpiseerimine PCR meetodil 6885 16                
  HLA alleelide määramine (I kl, 5 antigeeni, II kl, 2 antigeeni) PCR meetodil 6886 17                
  kromosoomaberatsiooni määramine RT-PCR meetodil 6887 18                
  kromosoomaberatsiooni määramine in situ hübridisatsiooni meetodil 6888 19                
  muud geneetilised uuringud   20