Vormid | Vorm: Psüühika- ja käitumishäired (2013) 

Vorm Psüühika- ja käitumishäired (2013)

Impordikood: 14320
Alus:  
Sagedus: aasta
   

 

Tabeleid kokku: 8

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1 T13280 1. Ambulatoorsel ravil viibinud 119 9 38
2 T13281 2. Laste uued psühhiaatrilised haigusjuhud 11 10 3
3 T13282 3. Täiskasvanute uued psühhiaatrilised haigusjuhud 11 20 3
4 T13283 4. Haiglaravi põhjus ja kestus 119 12 39
5 T13284 5. Päevaravil viibinud 16 4 7
6 T13285 6. Ametikohad 10 4 6
7 T13286 7. Statsionaarne ravi 5 1 1
8 T13287 8. Psühhoaktiivsete ainete kasutamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired(ambulatoorsel vastuvõtul ja/või statsionaarsel ravil viibinud isikud) 11 8 2