Vormi tingimused

Nr. Avaldis Selgitus
2509 kui T13351V1R01 = 1 siis T13352V1R01 > 0 Kui tabelis 2 „Tehtav töö“ on märgitud hambaravi võimalus, siis tabelis 3 „Hambaravi“ peab olema märgitud ka hambaravi visiite. Ei kehti, kui aasta lõpus võimalust ei ole.
2510 kui T13351V1R02 = 1 siis T13353V1R01 > 0 Kui tabelis 2 „Tehtav töö“ on märgitud proteesimise võimalus, siis tabelis 4 „Hammaste proteesimine“ peab olema märgitud ka proteesitöö visiite. Ei kehti, kui aasta lõpus võimalust ei ole.
2511 kui T13351V1R03 = 1 siis T13354V1R01 > 0 Kui tabelis 2 „Tehtav töö“ on märgitud ortodontia võimalus, siis tabelis 5 „Ortodontia“ peab olema märgitud ka ortodontia visiite. Ei kehti, kui aasta lõpus võimalust ei ole.
2512 kui T13351V1R06 = 1 siis T13355V1R01 > 0 Kui tabelis 2 „Tehtav töö“ on märgitud kirurgia võimalus, siis tabelis 6 „Ambulatoorne kirurgia“ peab olema märgitud ka ambulatoorsete operatsioonide arv. Ei kehti, kui aasta lõpus võimalust ei ole.
2513 kui T13351V1R07 = 1 siis T13356V1R01 > 0 Kui tabelis 2 „Tehtav töö“ on märgitud röntgenoloogia võimalus, siis tabelis 7 „Röntgendiagnostika“ peab olema märgitud ka röntgenuuringute arv. Ei kehti, kui aasta lõpus võimalust ei ole.
2514 kui T13351V1R05 = 1 siis T13352V1R01 > 0 Kui tabelis 2 „Tehtav töö“ on märgitud parodontoloogia võimalus, siis tabelis 3 „Hambaravi“ peab olema märgitud ka visiite. Ei kehti, kui aasta lõpus võimalust ei ole.
2515 kui T13351V1R04 = 1 siis T13352V1R01 > 0 Kui tabelis 2 „Tehtav töö“ on märgitud endodontia võimalus, siis tabelis 3 „Hambaravi“ peab olema märgitud ka visiite. Ei kehti, kui aasta lõpus võimalust ei ole.
10003 ST11111V1R36 + ST11111V4R36 = T13352V1R01 + T13353V1R01 + T13354V1R01 Kontroll võrdleb kvartali aruannete vastuvõttude ja koduvisiitide koguarvu „Hambaarsti aruande“ hambaravi, hammaste proteesimise ja ortodontia tabelite visiitide arvu summaga.