Vormid | Vorm: Verekeskus (kehtiv) | Tabel: 6. Doonorivere varumine ja kasutamine (doosides) 
Tabel: 6. Doonorivere varumine ja kasutamine (doosides)
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T14206
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea nr Doonorivere varumine Praak Väljastatud ülekandeks Saadetud töötlemiseks
Kokku sh väljasõidult
A B 1 2 3 4 5
Konservveri 01