Vormid | Vorm: Haigla (2010-2011) | Tabeli "3. Haiglast lahkunute jaotus soo ja vanuserühmade järgi - Täiskasvanud" tingimused 

Tabeli 3. Haiglast lahkunute jaotus soo ja vanuserühmade järgi - Täiskasvanud tingimused

Nr Tingimus Erandid
7090 r1 = r2 + r3 + r4 + r5 + r6 + r7 + r8 + r9 + r10 + r11 + r12 + r13 + r14 + r15 + r16 + r17 + r18 + r19 + r20  
7097 v19 = v1 + v3 + v5 + v7 + v9 + v11 + v13 + v15 + v17 R16
7098 v20 = v2 + v4 + v6 + v8 + v10 + v12 + v14 + v16 + v18