Vormid | Vorm: Psüühika- ja käitumishäired (2003–2004) | Tabeli "8. Psühhoaktiivsete ainete kasutamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired" tingimused 

Tabeli 8. Psühhoaktiivsete ainete kasutamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired tingimused

Nr Tingimus Erandid
157 v8 = v1 + v2 + v3 + v4 + v5 + v6 + v7  
323 r11 = r01 + r02 + r03 + r04 + r05 + r06 + r07 + r08 + r09 + r10