Vormid | Vorm: Laboratoorsed uuringud (2002) | Tabel: 11. Immuniteedil põhinevad uuringud 
Tabel: 11. Immuniteedil põhinevad uuringud
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T381
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Analüüsi nimetus Haigekassa
kood
Rea
nr
Sooritatud uuringud Mujalt ostetud uuringud
kokku neist oma tervishoiuasutuses
statsionaar-
setele haigetele
ambulatoor-
setele haigetele
A B C 1 2 3 4
IMMUUNMEETODIL PÕHINEVAD ANALÜÜSID KOKKU   01                
  katioonsete valkude määramine 6800 02                
  IgG alaklasside määramine (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) 6801 03                
  immunkompleksid. Fagotsütoosi määramine lateksosakestega 6802 04                
  krüoglobuliinide määramine 6803 05                
  HLA klass I (ABC120) määramine seroloogiliselt 6804 06                
  HLA klass I, II (ABC180, DR72) määramine seroloogiliselt 6805 07                
  HLA klass I, II (ABC120, DR72) määramine seroloogiliselt 6806 08                
  HLA antigeenide testimine (I kl 6, II kl 2 antigeeni) seroloogiliselt 6807 09                
  retsipiendi doonori HLA antigeenide vastase sensibilisatsiooni määramine 6808 10                
  lümfotsüütide reaktsioon segakultuuris 6809 11                
  interferooni määramine veres, vererakkude interferooni produtseerimise funktsionaalse võime hindamine 6810 12                
  kaudse rakulise reaktiivsuse määramine LAI-testi abil 6811 13                
  NK rakkude aktiivsuse määramine 6812 14                
  NST-test 6813 15                
  vere leukotsüütide migratsiooni määramine 6814 16                
  hormoonide määramine ELFA meetodil (1 hormoon) 6815 17                
  tuumormarkerite (CEA, AFP, PSA, Ca 19-9) määramine ELFA meetodil 6816 18                
  haigustekitaja vastase lgG määramine ELFA meetodil 6817 19                
  haigustekitaja vastase lgM määramine ELFA meetodil 6818 20                
  Chlamydia jt haigustekitajate spetsiifilise antigeeni määramine ELFA meetodil 6819 21                
  ELISA uuring ühe kohaga testplaadil 6820 22                
  ELISA uuring kahe kohaga testplaadil 6821 23                
  HBsAg määramine ELISA meetodil ühe kohaga testplaadil 6822 24                
  HBsAg määramine ELISA meetodil kahe kohaga testplaadil 6823 25                
  HBsAg kinnitav määramine ELISA meetodil 6824 26                
  erakorraline uuring ELISA meetodil 6825 27                
  anti-HDV määramine ELISA meetodil 6826 28                
  anti-HIV-1/HIV-2 määramine ELISA meetodil ühe kohaga testplaadil 6827 29                
  anti-HIV-1/HIV-2 määramine ELISA meetodil kahe kohaga testplaadil 6828 30                
  anti-HIV-1/HIV-2 kiirtest 6829 31                
  autoantikehade ja tuumormarkerite määramine ELISA meetodil 6830 32                
  antigeeni (proteinaas3. müeloperoksidaas, AGBM. erütropoietiin jt) määramine kommertsiaalse ELISA kitiga 6831 33                
  NBT (nitro-blue test) granulotsüütide oksüdatiivse purske määramiseks 6832 34                
  immunofenotüpiseermine APAAP meetodil (1 parameeter) 6833 35                
  immunoloogiline uuring radioisotoop- või kemiluminestsents-meetodil (1 parameeter)                      6834 36                
  immunofluorestsents-uuring (1 antigeen) 6835 37                
  immunofluorestsents-uuring kommertsslaididel 6836 38                
  ANCA määramine immunofluorestsents-uuringuga 6837 39                
  endomüüsiumi antikehade määramine 6838 40                
  otsene immunofluorestsents-uuring biopsia materjalist (nelja konjugaadiga) 6839 41                
  rakkude tüpiseerimine voolu-tsütofluorimeetrilise uuringuga (1 antigeen) 6840 42                
  CD34 positiivsete tüvirakkude absoluutarvu määramine perifeerses veres, luuüdis  või mõnes muus bioloogilises materjalis voolu-tsütomeetrilise uuringuga 6841 43                
  antigeeni analüüs immunoblotinguga (1 parameeter) 6842 44                
  antigeeni kompleksne analüüs immunoblotinguga 6843 45                
  anti-HCV määramine immunoblotinguga (RIBA-test) 6844 46                
  immuunmeetodil põhinevad muud uuringud   47