Vormid | Vorm: Haigla (2005) 

Vorm Haigla (2005)

Impordikood: 5301
Alus:  
Sagedus: aasta
   

 

Tabeleid kokku: 12

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1 T5231 1. Ravivoodite kasutamine 1 9 1
2 T5232 2. Haiglast lahkunute jaotus soo ja vanuserühmade järgi - Lapsed 21 10 3
3 T5233 3. Haiglast lahkunute jaotus soo ja vanuserühmade järgi - Täiskasvanud 20 18 2
4 T5234 4. Haiglaravi põhjus ja kestus 105 13 32
5 T5235 5. Abordid 7 2 3
6 T3236 6. Raseda, sünnitaja ja sünnitanu surma põhjused 8 4 3
7 T3237 7. Kirurgiline töö 143 18 49
8 T5238 8. Vältimatu kirurgia 11 4 4
9 T3239 9. Transfusiooniravi - Tabel 1. Transfusioonravi ja Transfusioonijärgsed reaktsioonid 16 3 7
10 T3243 9.Transfusioonravi Tabel 2. Vere, verekomponentide ja verepreparaatide kasutamine 19 2 1
11 T3241 10. Patoloogilis - anatoomilise osakonna töö - Tabel 1. Elupuhused morfoloogilised uuringud 2 3 1
12 T3242 10. Patoloogilis - anatoomilise osakonna töö - Tabel 2. Lahangud 10 2 7