Vormid | Vorm: Imikute rinnapiimaga toitmine (kehtiv) | Tabel: 1. Imikute rinnapiimaga toitmine 
Tabel: 1. Imikute rinnapiimaga toitmine
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T13001
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea nr Laste arv
A B 1
Aruande aastal 1-aastaseks saanud laste arv 01    
   neist oli täielikul rinnapiima toidul 1 nädal 02    
                                                                  1 kuu 03    
                                                                  3 kuud 04    
                                                                  6 kuud 05    
   neist oli osalisel rinnapiima toidul 3 kuud 06    
                                                                  6 kuud 07    
                                                                  12 kuud 08