Vormid | Vorm: Tervishoid (2002) | Tabel: b) Täiskasvanud 
Tabel: b) Täiskasvanud
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T394
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Haigusklass RHK-10
kood
Rea nr Haiglast lahkunute arv
kokku vanuserühmiti
15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 ja
vanemad
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9
KOKKU   01 M                                    
    02 N                                    
Teatavad nakkus- ja parasiithaigused A00- B99 03 M                                    
    04 N                                    
Kasvajad C00- D48 05 M                                    
    06 N                                    
  Vere- ja vereloomeelundite hai- gused ning teatud immuunmehha- nismidega seotud haigusseisundid D50- D89 07 M                                    
    08 N                                    
Sisesekretsiooni-, toitumis- ja ainevahetushaigused E00- E90 09 M                                    
    10 N                                    
Psüühika- ja käitumishäired F00- F99 11 M                                    
    12 N                                    
Närvisüsteemihaigused G00- G99 13 M                                    
    14 N                                    
Silma- ja silmamanuste haigused H00- H59 15 M                                    
    16 N                                    
Kõrva- ja nibujätkehaigused H60- H95 17 M                                    
    18 N                                    
Vereringeelundite haigused I00- I99 19 M                                    
    20 N                                    
Hingamiselundite haigused J00- J99 21 M                                    
    22 N                                    
Seedeelundite haigused K00- K93 23 M                                    
    24 N                                    
Naha ja nahaaluskoe haigused L00- L99 25 M                                    
    26 N                                    
Lihasluukonna ja sidekoe haigused M00- M99 27 M                                    
    28 N                                    
Kuse-suguelundite haigused N00- N99 29 M                                    
    30 N                                    
Rasedus, sünnitus ja sünnitusjärgne periood O00- O99 31 N                                    
Kaasasündinud väärarendid, deformatsioonid ja kromosoomianomaaliad Q00- Q99 32 M                                    
    33 N                                    
Mujal klassifitseerimata süptomid, tunnused ja kliiniliste ning laboratoorsete leidude hälbed R00- R99 34 M                                    
    35 N                                    
Vigastused, mürgistused ja teatavad muud välispõhjuste toime tagajärjed S00- T98 36 M                                    
    37 N                                    
Terviseseisundit mõjustavad tegurid ja kontaktid terviseteenistusega Z00- Z99 38 M                                    
  va Z03 39 N