Vormi tingimused

Nr. Avaldis Selgitus
853 T13281V9R01 = T13280V6R013 Poiste uute orgaaniliste psüühikahäirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
854 T13281V10R01 = T13280V7R013 Tüdrukute uute orgaaniliste psüühikahäirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
855 T13281V9R02 = T13280V6R032 Poiste uute psühhoakttivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühikahäirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
856 T13281V10R02 = T13280V7R032 Tüdrukute uute psühhoakttivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühikahäirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
857 T13281V9R03 = T13280V6R041 Poiste uute skisofreenia või luululiste häirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
858 T13281V10R03 = T13280V7R041 Tüdrukute uute skisofreenia või luululiste häirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
859 T13281V9R04 = T13280V6R062 Poiste uute meeleoluhäirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
860 T13281V10R04 = T13280V7R062 Tüdrukute uute meeleoluhäirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
861 T13281V9R05 = T13280V6R079 Poiste uute neurootiliste häirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
862 T13281V10R05 = T13280V7R079 Tüdrukute uute neurootiliste häirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
863 T13281V9R06 = T13280V6R088 Poiste uute füsioloogilise düsfunktsiooniga psüühikahäirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
864 T13281V10R06 = T13280V7R088 Tüdrukute uute füsioloogilise düsfunktsiooniga psüühikahäirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
865 T13281V9R07 = T13280V6R095 Poiste uute täiskasvanu isiksushäirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
866 T13281V10R07 = T13280V7R095 Tüdrukute uute täiskasvanu isiksushäirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
867 T13281V9R08 = T13280V6R096 Poiste uute vaimse alaarengu juhtude arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
868 T13281V10R08 = T13280V7R096 Tüdrukute uute vaimse alaarengu juhtude arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
869 T13281V9R09 = T13280V6R104 Poiste uute psühholoogilise arengu häirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
870 T13281V10R09 = T13280V7R104 Tüdrukute uute psühholoogilise arengu häirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
871 T13281V9R10 = T13280V6R112 Poiste uute tavaliselt lapseeas alanud käitumishäirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
872 T13281V10R10 = T13280V7R112 Tüdrukute uute tavaliselt lapseeas alanud käitumishäirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
875 T13282V19R01 = T13280V8R013 Meeste uute orgaaniliste psüühikahäirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
876 T13282V20R01 = T13280V9R013 Naiste uute orgaaniliste psüühikahäirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
877 T13282V19R02 = T13280V8R032 Meeste uute psühhoakttivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühikahäirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
878 T13282V20R02 = T13280V9R032 Naiste uute psühhoakttivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühikahäirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
879 T13282V19R03 = T13280V8R041 Meeste uute skisofreenia või luululiste häirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
880 T13282V20R03 = T13280V9R041 Naiste uute skisofreenia või luululiste häirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
881 T13282V19R04 = T13280V8R062 Meeste uute meeleoluhäirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
882 T13282V20R04 = T13280V9R062 Naiste uute meeleoluhäirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
883 T13282V19R05 = T13280V8R079 Meeste uute neurootiliste häirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
884 T13282V20R05 = T13280V9R079 Naiste uute neurootiliste häirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
885 T13282V19R06 = T13280V8R088 Meeste uute füsioloogilise düsfunktsiooniga psüühikahäirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
886 T13282V20R06 = T13280V9R088 Naiste uute füsioloogilise düsfunktsiooniga psüühikahäirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
887 T13282V19R07 = T13280V8R095 Meeste uute täiskasvanu isiksushäirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
888 T13282V20R07 = T13280V9R095 Naiste uute täiskasvanu isiksushäirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
889 T13282V19R08 = T13280V8R096 Meeste uute vaimse alaarengu juhtude arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
890 T13282V20R08 = T13280V9R096 Naiste uute vaimse alaarengu juhtude arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
891 T13282V19R09 = T13280V8R104 Meeste uute psühholoogilise arengu häirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
892 T13282V20R09 = T13280V9R104 Naiste uute psühholoogilise arengu häirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
893 T13282V19R10 = T13280V8R112 Meeste uute tavaliselt lapseeas alanud käitumishäirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
894 T13282V20R10 = T13280V9R112 Naiste uute tavaliselt lapseeas alanud käitumishäirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
2890 T13280V8R017 + T13280V8R020 = T13753V8R06.1 Kehtib, kui asutuse ainus arstieriala on psühhiaater. Meeste uute alkoholisõltuvuse ja alkoholabstinentsi juhtude arv aruande tabelis 1 peab võrduma meeste alkoholisõltuvuse esmasjuhtude arvuga aruande "Tervishoiuasutus" tabelis 5.1 real 06.1
2891 T13280V9R017 + T13280V9R020 = T13754V8R06.1 Kehtib, kui asutuse ainus arstieriala on psühhiaater. Naiste uute alkoholisõltuvuse ja alkoholabstinentsi juhtude arv aruande tabelis 1 peab võrduma naiste alkoholisõltuvuse esmasjuhtude arvuga aruande "Tervishoiuasutus" tabelis 5.2 real 06.1
2892 T13283V1R117 + T13283V7R117 = T13231V5R01 Kehtib ainult psühhiaatriahaiglatel. Väljakirjutatute arv tabelis 4 on psühhiaatriahaiglate puhul võrdne aruande "Haigla" tabelis 1 näidatud väljakirjutatute arvuga
2893 T13283V3R117 + T13283V9R117 = T13231V7R01 Kehtib ainult psühhiaatriahaiglatel. Surnute arv tabelis 4 on psühhiaatriahaiglate puhul võrdne aruande "Haigla" tabelis 1 näidatud surnute arvuga
2894 T13283V5R117 + T13283V11R117 = T13231V6R01 Kehtib ainult psühhiaatriahaiglatel. Teise haiglasse üleviidute arv tabelis 4 on psühhiaatriahaiglate puhul võrdne aruande "Haigla" tabelis 1 näidatud teise haiglasse üleviidute arvuga
10030 T13287V1R11 <= T13280V1R014 + T13283V1R014 + T13283V3R014 + T13283V7R014+ T13283V9R014 Tabelis 8 olevate psüühoaktiivsete ainete intoksikatsiooni juhtude arv on väiksem või võrdne tabelite 1 (ambulatoorsel ravil) ja 4 (statsionaarsel ravil väljakirjutatud ja surnud) olnud laste ja täiskasvanute psüühoaktiivsete ainete intoksikatsiooni juhtude summast
10031 T13287V2R11 <= T13280V1R015 + T13283V1R015 + T13283V3R015 + T13283V7R015+ T13283V9R015 Tabelis 8 olevate psüühoaktiivsete ainete kuritarvitamise juhtude arv on väiksem või võrdne tabelite 1 (ambulatoorsel ravil) ja 4 (statsionaarsel ravil väljakirjutatud ja surnud) olnud laste ja täiskasvanute psüühoaktiivsete ainete kuritarvitamise juhtude summast
10032 T13287V3R01 <= T13280V1R017 + T13283V1R017 + T13283V3R017 + T13283V7R017 + T13283V9R017 Tabelis 8 näidatud alkoholisõltuvuse juhtude arv on väiksem või võrdne tabelis 1 (ambulatoorsel ravil) ja 4 (statsionaarsel ravil väljakirjutatud ja surnud) näidatud alkoholisõltuvuse juhtude arvust
10033 T13287V8R01 <= T13280V1R032.1 + T13283V1R032.1 + T13283V3R032.1 + T13283V7R032.1 + T13283V9R032.1 Tabelis 8 olevate alkoholist tingitud psüühika- ja käitumishäirete arv on väiksem või võrdne tabelis 1 (ambulatoorne ravi) ja 4 (statsionaarsel ravil väljakirjutatud ja surnud) näidatud alkoholist tingitud psüühika- ja käitumishäirete arvust
10034 kui T13280V1R117>0 siis T13285V1R01>0 Kui on täidetud aruande 1. tabel, siis peab täidetud olema ka ametikohtade tabel juhul kui aasta lõpu seisuga psühhiaater töötas ja teenus pole sisse ostetud
10035 kui T13280V1R032>0 siis T13287V8R11>0 Kui on täidetud aruande 1. tabelis 32. rida psüühikahäired psühhoaktiivsete ainete tarvitamise kohta, siis peab täidetud olema ka 8. tabel
10037 T13287V8R02 + T13287V8R03 + T13287V8R04 + T13287V8R05 + T13287V8R06 + T13287V8R07 + T13287V8R09 + T13287V8R10 = T13280V1R032.2 Ainult ambulatoorset psühhiaatriateenust pakkuval asutusel peab 8.tabelis F11-F16 ja F18-F19 diagnooside arv kokku olema võrdne tabeli 1 reaga 32.2 (konsulteeritud isikud kokku).
10040 T13287V3R11 <= T13280V1R016 + T13283V1R016 + T13283V3R016 + T13283V7R016+ T13283V9R016 Tabelis 8 olevate psühhoaktiivsete ainete sõltuvusega isikute arv on väiksem või võrdne tabelite 1 (ambulatoorsel ravil) ja 4 (statsionaarsel ravil väljakirjutatud ja surnud) psühhoaktiivsete ainete sõltuvusega laste ja täiskasvanute summast
10041 T13287V4R11 <= T13280V1R019 + T13283V1R019 + T13283V3R019 + T13283V7R019+ T13283V9R019 Tabelis 8 olevate psühhoaktiivsete ainete võõrutusseisundiga isikute arv on väiksem või võrdne tabelite 1 (ambulatoorsel ravil) ja 4 (statsionaarsel ravil väljakirjutatud ja surnud) psühhoaktiivsete ainete võõrutusseisundiga laste ja täiskasvanute summast
10042 T13287V5R11 <= T13280V1R021 + T13283V1R021 + T13283V3R021 + T13283V7R021+ T13283V9R021 Tabelis 8 olevate psühhoaktiivsete ainete võõrutusdeliiriumiga isikute arv on väiksem või võrdne tabelite 1 (ambulatoorsel ravil) ja 4 (statsionaarsel ravil väljakirjutatud ja surnud) psühhoaktiivsete ainete võõrutusseisund deliiriumiga laste ja täiskasvanute summast
10043 T13287V6R11 <= T13280V1R023 + T13283V1R023 + T13283V3R023 + T13283V7R023+ T13283V9R023 Tabelis 8 olevate psühhoaktiivsete ainete muu psühhoosiga isikute arv on väiksem või võrdne tabelite 1 (ambulatoorsel ravil) ja 4 (statsionaarsel ravil väljakirjutatud ja surnud) psühhoaktiivsete ainete psühhootilise häirega laste ja täiskasvanute summast
10044 T13287V7R11 <= T13280V1R026 + T13280V1R028 + T13283V1R026 + T13283V3R026 + T13283V7R026+ T13283V9R026 + T13283V1R028 + T13283V3R028 + T13283V7R028+ T13283V9R028 Tabelis 8 olevate psühhoaktiivsete ainete muude püsivate häiretega isikute arv on väiksem või võrdne tabelite 1 (ambulatoorsel ravil) ja 4 (statsionaarsel ravil väljakirjutatud ja surnud) psühhoaktiivsete ainete amnestilise sündroomi ja residuaalse psüühikahäirega laste ja täiskasvanute summast
10045 T13287V3R04 <= T13280V1R018 + T13283V1R018 + T13283V3R018 + T13283V7R018 + T13283V9R018 Tabelis 8 olevate rahustisõltuvusega isikute arv on väiksem või võrdne tabelis 1 (ambulatoorsel ravil) ja 4 (statsionaarsel ravil väljakirjutatud ja surnud) rahustisõltuvusega laste ja täiskasvanute summast