Vormid | Vorm: Haigla (2010-2011) | Tabeli "7. Kirurgiline töö" tingimused 

Tabeli 7. Kirurgiline töö tingimused

Nr Tingimus Erandid
2600 R02.0 >= R02.1 + R02.2  
2601 R02.1 >= R02.1.1  
2602 R04.0 >= R04.1 + R04.2  
2603 R06.0 >= R06.1 + R06.2 + R06.3 + R06.4 + R06.5  
2604 R08.0 >= R08.1 + R08.2 + R08.3 + R08.4  
2605 R12.0 >= R12.1 + R12.2 + R12.3  
2606 R12.2 >= R12.2.1  
2607 R13.0 >= R13.1  
2609 R14.0 >= R14.5  
2610 R14.0 >= R14.6  
2611 R14.1 >= R14.1.1 + R14.1.2  
2612 R15.0 >= R15.1  
2613 R16.0 >= R16.1 + R16.2  
2614 R18.0 >= R18.1 + R18.2  
2615 R20.0 >= R20.1 + R20.2 + R20.3 + R20.4 + R20.5 + R20.6 + R20.7 + R20.8  
2616 R20.2 >= R20.2.1 + R20.2.2  
2617 R20.3 >= R20.3.1 + R20.3.2 + R20.3.3 + R20.3.4  
2618 R20.5 >= R20.5.1  
2619 R20.7 >= R20.7.1 + R20.7.2 + R20.7.3 + R20.7.4  
2620 R21.0 >= R21.1  
2621 R22.0 >= R22.1 + R22.2 + R22.3 + R22.4 + R22.5 + R22.6 + R22.7 + R22.8 + R22.9 + R22.10 + R22.11 V5R22.7, V5R22.8, V5R22.9, V5R22.10, V5R22.11, V11R22.7, V11R22.8, V11R22.9, V11R22.10, V11R22.11, V17R22.7, V17R22.8, V17R22.9, V17R22.10, V17R22.11, V2R22.7, V2R22.8, V2R22.9, V2R22.10, V2R22.11, V8R22.7, V8R22.8, V8R22.9, V8R22.10, V8R22.11, V14R22.7, V14R22.8, V14R22.9, V14R22.10, V14R22.11
2622 R25.0 >= R25.1 + R25.2 + R25.3 + R25.4 + R25.5 + R25.6 + R25.7 V1R25.1
2623 R25.1 >= R25.1.1 + R25.1.2 + R25.1.4 + R25.1.5 + R25.1.6 + R25.1.7 + R25.1.8 + R25.1.9  
2625 R25.3 >= R25.3.1 + R25.3.2  
2627 R27.0 >= R27.1  
2628 R29.0 >= R29.1 + R29.2 + R29.3 + R29.4 + R29.5 + R29.6  
2629 R29.2 >= R29.2.1 + R29.2.2 + R29.2.3 + R29.2.4  
2630 R29.3 >= R29.3.1  
2631 R29.4 >= R29.4.1 + R29.4.2  
2632 R29.6 >= R29.6.1  
2633 R30.0 >= R30.1 + R30.2  
2634 R31.0 >= R31.1 + R31.2 + R31.3 + R31.4 + R31.5  
2635 V1 + V2 = V3  
2636 V4 + V5 = V6  
2637 V3 >= V6  
2638 V7 + V8 = V9  
2639 V10 + V11 = V12  
2640 V9 >= V12  
2641 V9 >= V3  
2642 V12 >= V6  
2643 V13 + V14 = V15 R37.0
2644 V16 + V17 = V18 R37.0
2645 V15 >= V18 R37.0
2646 V9 >= V15 R37.0
2647 V12 >= V18 R37.0
2648 V3 >= V15 R37.0
2649 V6 >= V18 R37.0
2651 V3 >= V6  
2912 R01.0 >= R02.0 + R03.0 + R04.0 + R05.0 + R06.0 + R07.0 + R08.0 + R09.0 + R10.0 + R11.0 + R12.0 + R13.0 + R14.0 + R15.0 + R16.0 + R17.0 + R18.0 + R19.0 + R20.0 + R21.0 + R22.0 + R23.0 + R24.0 + R25.0 + R26.0 + R27.0 + R28.0 + R29.0 + R30.0 + R31.0 + R32.0 + R33.0 + R34.0 + R35.0 + R36.0