Tabel: 1. Personal
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T3009
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Kutse või ametiala ISCO-88 kood Rea nr Töötajate arv aruande- perioodi lõpul Töötajate keskmine arv, taandatud täistööajale Aasta keskmine töötundide arv taandatud täistööajale Stipendium, krooni Põhitöötasu (lepingu-järgne), krooni Regulaarne lisatasu ja preemia, krooni Mitteregu-laarne lisatasu ja preemia, krooni Tasu mittetöötatud aja eest, krooni Loonus-tasu, krooni Tasu tegelikult töötatud aja eest (v5+v6+v7), krooni FIE maksustatav tulu aasta kohta
A B   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Juhid kokku   01                                            
1.1. Nõukogu liikmed 1210 02                                            
1.2. Juhatus 1210 03                                            
1.3. Põhitegevuse juhid 1229 04                                            
1.3.1. arstina töötavad juhid 1229 05                                            
1.3.2. õendusala juhid 1229 06                                            
1.4. Muude alade juhid 1231-1239 07                                            
2. Tervishoiutippspetsialistid   08                                            
2.1. Arstid   09                                            
2.1.1. Üldarstiabi osutavad arstid 2221 10                                            
2.1.1.1. Perearstid 2221 11                                            
2.1.2. Eriarstiabi osutavad arstid 2221 12                                            
2.1.3. Residendid 2221 13                                            
2.2. Hambaarstid 2222 14                                            
2.3. Proviisorid 2224 15                                            
2.4. Mujal liigitamata tervishoiutippspetsialistid 2211,2212, 2229,2445 16                                            
3. Õed   17                                            
3.1. Kõrgharidusega õendusalatöötajad 2230 18                                            
3.2. Kesk-eriharidusega õendusalatöötajad 3231 19                                            
4. Ämmaemandad   20                                            
4.1. Kõrgharidusega ämmaemandad 2230 21                                            
4.2. Kesk-eriharidusega ämmaemandad 3232 22                                            
5. Muud terv.hoiuvaldkonna töötajad 3221-3229 23                                            
6. Hooldustöötajad 5132,5133 24                                            
7. Mittemeditsiini spetsialistid   25                                            
7.1. Tippspetsialistid 2;v.a.2211, 2212,2221, 2222,2224, 2229, 2445 26                                            
7.2. Keskastmespetsialistid 3;v.a.3221- 3229, 3231,3232 27                                            
8. Ametnikud 4100-4223 28                                            
9. Muud töötajad   29                                            
9.1. Isiku- ja kaitseteenindajad 5, v.a. 5132, 5133 30                                            
9.2. Oskustöölised 7111-7442 31                                            
9.3. Seadme- ja masinaoperaatorid 8111-8340 32                                            
9.4. Lihttöölised 9111-9333 33