Vormid | Vorm: Psüühika- ja käitumishäired (2003–2004) | Tabel: 1. Ambulatoorsel ravil viibinud 
Tabel: 1. Ambulatoorsel ravil viibinud
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T3280
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Profiil RHK-10
kood
Rea
nr
Aasta
jooksul
konsulteeri-
tud
isikute arv
neist neist esma-
kordseid haigusjuhte
neist
vaegurlus
psüühika-
häire tõttu
lapsed noorukid ja
täiskasvanud
lapsed noorukid ja
täiskasvanud
M N M N M N M N
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dementsus F00-F03 001                                        
    neist dementsusega Alzheimeri tõvest F00 002                                        
    vaskulaarse dementsusega F01 003                                        
Amnestiline sündroom ja deliirium F04-F05 004                                        
Orgaaniline hallutsinoos, katatoonia ja luululine psühhoos F06.0-F06.2 005                                        
Orgaanilised meeleoluhäired F06.3 006                                        
Orgaaniline ärevus, dissotsiatiivne häire ja asteenia F06.4-F06.6 007                                        
Kerge orgaaniline tunnetushäire F06.7 008                                        
Muud ja täpsustamata orgaanilised psüühikahäired F06.8-F06.9 009                                        
Isiksus- ja käitumishäired ajuhaigusest, -kahjustusest või düsfunktsioonist F07 010                                        
    neist orgaanilise isiksushäirega F07.0 011                                        
    traumajärgse ajukahjustuse sündroomiga F07.2 012                                        
Orgaanilised- k.a. sümptomaatilised - psüühikahäired F00-F09 013                                        
Äge intoksikatsioon, kuritarvitamine F1x.0,F1x.1 014                                        
Sõltuvus F1x.2 015                                        
  neist alkoholisõltuvusega F10.2 016                                        
  sõltuvusega rahustitest F13.2 017                                        
  F1x.3 018                                        
  neist alkoholabstinentsiga F10.3 019                                        
Võõrutusseisund deliiriumiga F1x.4 020                                        
  neist alkoholdeliiriumiga F10.4 021                                        
Psühhootiline häire F1x.5 022                                        
 neist alkoholparanoidiga F10.51 023                                        
  alkoholhallutsinoosiga F10.52 024                                        
Amnestiline sündroom F1x.6 025                                        
  neist Korsakovi psühhoosiga F10.6 026                                        
Residuaalne või hiline psüühikahäire F1x.7 027                                        
  neist isiksus- või käitumishäirega F1x.71 028                                        
  residuaalse afektiivse häirega F1x.72 029                                        
  dementsusega F1x.73 030                                        
Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired F10-F19 031                                        
    sh narkootiliste ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired F11-16, F18-19 031A                                        
Skisofreenia F20.0-F20.9 032                                        
Skisotüüpne häire F21 033                                        
Püsivad luululised häired F22.0-F22.9 034                                        
Äge ja mööduv psühhootiline episood F23.0-F23.9 035                                        
Indutseeritud luululine häire F24 036                                        
Skisoafektiivsed häired F25 037                                        
  neist maniakaalse häirega F25.0 038                                        
  depressiivse häirega F25.1 039                                        
Skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired F20-F29 040                                        
Maniakaalne episood ehk mania F30.0-F30.9 041                                        
Bipolaarne meeleoluhäire F31.0-F31.9 042                                        
  neist maaniaga F31.0-F31.2 043                                        
  kerge või mõõduka depressiooniga F31.3 044                                        
  raske depressiooniga F31.4 045                                        
  psühhootilise depressiooniga F31.5 046                                        
Depressiivne episood F32.0-F32.9 047                                        
  neist kerge depressiooniga F32.0 048                                        
  mõõduka depressiooniga F32.1 049                                        
  raske depressiooniga F32.2 050                                        
 raske depressioon psühhootiliste sümptomitega F32.3 051                                        
Korduv depressiivne häire F33.0-F33.9 052                                        
  neist kerge depressiooniga F33.0 053                                        
  mõõduka depressiooniga F33.1 054                                        
   raske depressiooniga F33.2 055                                        
  psühhootilise depressiooniga F33.3 056                                        
Püsivad meeleoluhäired F34.0-F34.9 057                                        
  neist tsüklotüümiaga F34.0 058                                        
  düstüümiaga F34.1 059                                        
Muud ja täpsustamata meeleoluhäired F38-39 060                                        
Meeleoluhäired F30-F39 061                                        
Foobsed ärevushäired F40.0-F40.9 062                                        
  neist paanikahoogudeta agorafoobia F40.00 063                                        
  paanikahoogudega agorafoobia F40.01 064                                        
sotsiaalfoobia F40.1 065                                        
Muud ärevushäired F41.0-F41.9 066                                        
  neist paanikahäirega F41.0 067                                        
  generaliseerunud ärevushäirega F41.1 068                                        
  depressiooniga ärevusega F41.2 069                                        
Obessiiv-kompulsiivne häire F42.0-F42.9 070                                        
Rasked stressreaktsioonid ja kohanemishäired F43.0-F43.9 071                                        
  neist kohanemishäirega F43.2 072                                        
Dissotsiatiivsed häired F44.0-F44.9 073                                        
Somatoformsed häired F45.0-F45.9 074                                        
 neist somatisatsioonihäirega F45.0 075                                        
   hüpohondriaga F45.0 076                                        
Muud neurootilised häired F48.0-F48.9 077                                        
Neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired F40-F49 078                                        
Söömishäired F50.0-F50.9 079                                        
neist Anorexia nervosaga F50.0- F50.1 080                                        
Bulimia nervosaga F50.2- F50.3 081                                        
Mitteorgaanilised unehäired F51.0-F51.9 082                                        
Mitteorgaanilised seksuaaldüsfunktsioonid F52.0-F52.9 083                                        
Sünnitusjärgse perioodiga seotud psüühika- ja käitumishäired F53 084                                        
MK haigustega seotud psüühilised- ja käitumistegurid F54 085                                        
Sõltuvust mittepõhjustavate ainete kuritarvitamine F55 086                                        
Psüühika- ja käitumishäired füsioloogilise düsfunktsiooniga F50-F59 087                                        
Spetsiifilised isiksushäired F60.0-F60.9 088                                        
Segatüüpi ja muud isiksushäired F61 089                                        
Püsivad isiksusemuutused F62 090                                        
Harjumus- ja impulsihäired F63 091                                        
Sooidentsuse, seksuaalsuunitluse häired ning seksuaalse arengu ja sättumusega seotud psüühika- ja käitumishäired F64,F65,F66 092                                        
Täiskasvanu muud ja täpsustamata isiksus- ja käitumishäired F68-F69 093                                        
Täiskasvanu isiksus- ja käitumishäired F60-F69 094                                        
Vaimne alaareng F70-F79 095                                        
Kõne ja keele spetsiifilised arenguhäired F80 096                                        
Õpivilumuste spetsiifilised häired F81 097                                        
Motoorika spetsiifiline arenguhäire F82 098                                        
Segatüüpi spetsiifiline arenguhäire F83 099                                        
Pervasiivsed arenguhäired F84 100                                        
  neist lapse ja atüüpilise autismiga F84.0-F84.1 101                                        
Psühholoogilise arengu muud ja täpsustamata häired F88-F89 102                                        
Psühholoogilise arengu häired F80-F89 103                                        
Hüperkineetilised häired F90 104                                        
Käitumishäired F91 105                                        
Segatüüpi käitumis- ja tundeeluhäired F92 106                                        
Lapsele iseloomulikud tundeeluhäired F93 107                                        
Lapse või nooruki suhtlemishäired F94 108                                        
Tikid F95 109                                        
Lapse või nooruki muud käitumis- ja tundeeluhäired F98 110                                        
Tavaliselt lapseeas alanud käitumis- ja tundeeluhäired F90-F98 111                                        
PSÜÜHIKA- JA KÄITUMISHÄIRED F00-F98 112                                        
NÄRVISÜSTEEMIHAIGUSED G00-G99 113                                        
  neist epilepsiaga G40,G41 114                                        
PSÜÜHILISELT TERVED Z00-Z99 115                                        
KOKKU   116