Vormid | Vorm: Kiirabi töö (2004) 

Vorm Kiirabi töö (2004)

Impordikood: 320111
Alus:  
Sagedus: kvartal
   

Tabeleid kokku: 3

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1 T3112 I Erialabrigaadid 7 5 0
2 T3113 V Meditsiiniabi 26 1 0
3 T3114 VI. Ametikohad (perioodi lõpu seisuga, kokku) 2 7 0