Tabel: 4. Ametikohad
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T3222
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea
nr
Täidetud
ametikohad
Põhikohaga
isikud
A B 1 2
ARSTID KOKKU 01        
sh hambaarst 02        
ortodont 03        
proteesiarst 04        
INTERNARSTID 05        
TEISED KÕRGHARIDUSEGA SPETSIALISTID KOKKU 06        
sh asutuse direktor 07        
ÕENDUSALATÖÖTAJAD KOKKU 08        
sh üldõde 09        
radioloogiaõde 10        
muud õendusalatöötajad kokku 11        
HAMBATEHNIK 12        
DENTIST 13        
MEDITSIINISTATISTIK 14        
ARSTIABILINE 15        
MUUD TÖÖTAJAD 16        
AMETIKOHAD KOKKU 17