Vormid | Vorm: Psüühika- ja käitumishäired (2005-2007) 

Vorm Psüühika- ja käitumishäired (2005-2007)

Impordikood: 5217
Alus:  
Sagedus: aasta
   

 

Tabeleid kokku: 8

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1 T5280 1. Ambulatoorsel ravil viibinud 117 10 33
2 T3281 2. Laste uued psühhiaatrilised haigusjuhud 11 10 3
3 T3282 3. Täiskasvanute uued psühhiaatrilised haigusjuhud 11 18 3
4 T5283 4. Haiglas viibinute koosseis 117 10 28
5 T3284 5. Ametikohad 6 4 5
6 T3285 6. Statsionaarne ravi 5 1 0
7 T3286 7. Psühhiaatriaekspertiisid 3 3 1
8 T5287 8. Psühhoaktiivsete ainete kasutamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired 11 8 2