Vormid | Vorm: Võrdlusandmed | Tabeli "Haiglaravi põhjused (Aruanne " tingimused 

Tabeli Haiglaravi põhjused (Aruanne tingimused

Nr Tingimus Erandid