Vormid | Vorm: Tervishoid (2002) | Tabel: I. Tervishoiuasutused - 1. Iseseisvad tervishoiuasutused 
Tabel: I. Tervishoiuasutused - 1. Iseseisvad tervishoiuasutused
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T433
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Asutus Rea nr Asutuste arv Annavad ka ambulatoorset
arstiabi
kokku sh era-
meditsiinis
kokku
(veerust 1)
sh era-
meditsiinis
(veerust 2)
A B 1 2 3 4
HAIGLAD KOKKU 01                
piirkondlik haigla 02                
keskhaigla 03                
erihaigla 04                
üldhaigla 05                
taastusravihaigla, pikaravihaigla 06                
hooldushaigla 07                
Haiglad voodikohtade arvu järgi: 50 ja vähem 08                
51 - 150 09                
151 - 300 10                
üle 300 11                
AMBULATOORSED ARSTIABIASUTUSED 12 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T747R02v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T747R02v1)        
üldarstiabi (iseseisvad) 13 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T747R02.1v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T747R02.1v1)        
perearstiabi 14 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T747R02.1.1v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T747R02.1.1v1)        
STOMATOLOOGILISE ABI ASUTUSED 15 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T350R01v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T350R01v1)        
TERVISEKAITSEASUTUSED 16