Vormid | Vorm: Tervishoid (2002) | Tabel: 3. Hambaraviosakonna (-kabineti) töö - a) Hambaravi kokku (riiklik + munitsipaal + erameditsiin) 
Tabel: 3. Hambaraviosakonna (-kabineti) töö - a) Hambaravi kokku (riiklik + munitsipaal + erameditsiin)
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T403
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Külastuste arv sh esimest kord aruandeaastal Saneeritute arv Profülaktiliste külastuste arv
kokku neist
lapsed
kokku neist
lapsed
kokku neist
lapsed
kokku neist
lapsed
1 2 3 4 5 6 7 8
LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T354R01v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T354R01v3) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T354R02v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T354R02v3) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T354R07v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T354R07v3) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T354R08v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T354R08v3)