Vormid | Vorm: Tervishoid (2002) | Tabel: III. Ambulatoorne arstiabi 
Tabel: III. Ambulatoorne arstiabi
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T450
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Arstiabi Rea nr Arsti ambulatoorsete vastuvõttude arv Koduvisiitide arv
kokku neist seoses haigusega kokku sh 0-14-a lapsed
kokku sh 0-14-a
lapsed
kokku sh 0-14-a
lapsed
kokku neis seoses
haigusega
A B 1 2 3 4 5 6 7
KOKKU 01 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T752R01v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T752R01v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T752R01v3) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T752R01v4) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T752R01v5) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T752R01v6) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T752R01v7)
  erameditsiinis 02 LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T752R01v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T752R01v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T752R01v3) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T752R01v4) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T752R01v5) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T752R01v6) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T752R01v7)
perearstiabi 03 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T752R03v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T752R03v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T752R03v3) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T752R03v4) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T752R03v5) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T752R03v6) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T752R03v7)
  erameditsiinis 04 LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T752R03v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T752R03v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T752R03v3) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T752R03v4) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T752R03v5) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T752R03v6) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T752R03v7)