Vormid | Vorm: Tervishoid (2002) | Tabeli "2. Haiglast lahkunute jaotus soo ja vanuserühmade järgi - a) Lapsed" tingimused 

Tabeli 2. Haiglast lahkunute jaotus soo ja vanuserühmade järgi - a) Lapsed tingimused

Nr Tingimus Erandid
504 v1 = v2 + v3 + v4 + v5  
746 r01 M = r03 M + r05 M + r07 M + r09 M + r11 M + r13 M + r15 M + r17 M + r19 M + r21 M + r23 M + r25 M + r27 M + r29 M + r32 M + r34 M + r36 M + r38 M  
763 r02 N = r04 N + r06 N + r08 N + r10 N + r12 N + r14 N + r16 N + r18 N + r20 N + r22 N + r24 N + r26 N + r28 N + r30 N + r31 N + r33 N + r35 N + r37 N + r39 N