Vormi tingimused

Nr. Avaldis Selgitus
8087 T17753V2R20.1 + T17753V2R20.2 + T17753V2R20.3 + T17753V2R20.4 + T17753V2R20.5 + T17753V2R20.6 + T17753V2R20.7 + T17753V2R20.8 + T17753V2R20.9 + T17753V8R20.1 + T17753V8R20.2 + T17753V8R20.3 + T17753V8R20.4 + T17753V8R20.5 + T17753V8R20.6 + T17753V8R20.7 + T17753V8R20.8 + T17753V8R20.9 = T17755V1R01 Täiskasvanud meeste ja poiste esmaste vigastuste (koodid S00-T75) summa tabelis 3.1 (veeru 2 ridade 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7. 20.8, 20.9 ja veeru 8 ridade 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7. 20.8, 20.9 summa) peab võrduma meeste ja poiste esmaste vigastuste välispõhjuste summaga tabelis 3.3 (veerg 1 rida 1).
8088 T17754V2R20.1 + T17754V2R20.2 + T17754V2R20.3 + T17754V2R20.4 + T17754V2R20.5 + T17754V2R20.6 + T17754V2R20.7 + T17754V2R20.8 + T17754V2R20.9 + T17754V8R20.1 + T17754V8R20.2 + T17754V8R20.3 + T17754V8R20.4 + T17754V8R20.5 + T17754V8R20.6 + T17754V8R20.7 + T17754V8R20.8 + T17754V8R20.9 = T17756V1R01 Täiskasvanud naiste ja tüdrukute esmaste vigastuste (koodid S00-T75) summa tabelis 3.2 (veeru 2 ridade 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7. 20.8, 20.9 ja veeru 8 ridade 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7. 20.8, 20.9 summa) peab võrduma naiste ja tüdrukute esmaste vigastuste välispõhjuste summaga tabelis 3.4 (veerg 1 rida 1).
8089 T17753V2R20.1 + T17753V2R20.2 + T17753V2R20.3 + T17753V2R20.4 + T17753V2R20.5 + T17753V2R20.6 + T17753V2R20.7 + T17753V2R20.8 + T17753V2R20.9 = T17757V1R01 Poiste esmaste vigastuste (koodid S00-T75) summa tabelis 3.1 (veeru 2 ridade 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7. 20.8, 20.9 summa) peab võrduma poiste esmaste vigastuste välispõhjuste summaga tabelis 3.5 (veerg 1 rida 1).
8090 T17754V2R20.1 + T17754V2R20.2 + T17754V2R20.3 + T17754V2R20.4 + T17754V2R20.5 + T17754V2R20.6 + T17754V2R20.7 + T17754V2R20.8 + T17754V2R20.9 = T17758V1R01 Tüdrukute esmaste vigastuste (koodid S00-T75) summa tabelis 3.2 (veeru 2 ridade 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7. 20.8, 20.9 summa) peab võrduma tüdrukute esmaste vigastuste välispõhjuste summaga tabelis 3.6 (veerg 1 rida 1).
8901 T17755R01V1 >= T17757R01V1 Meeste ja poiste välispõhjusi kokku (tabel 3.3 veerg 1 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui poiste välispõhjuste tabelis (tabel 3.5 veerg 1 rida 1).
8902 T17755R01V2 >= T17757R01V2 Meeste ja poiste sõidukiõnnetusi kokku (tabel 3.3 veerg 2 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis (tabel 3.5 veerg 2 rida 1).
8903 T17755R01V3 >= T17757R01V3 Meeste ja poiste kukkumisi kokku (tabel 3.3 veerg 3 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis (tabel 3.5 veerg 3 rida 1).
8904 T17755R01V4 >= T17757R01V4 Mehhaanilise jõu toimeid meestel ja poistel kokku (tabel 3.3 veerg 4 rida1) peab olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis (tabel 3.5 veerg 4 rida 1).
8905 T17755R01V5 >= T17757R01V5 Meeste ja poiste uppumisi kokku (tabel 3.3 veerg 5 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis (tabel 3.5 veerg 5 rida 1).
8906 T17755R01V6 >= T17757R01V6 Suitsu, tule ja leekide toimeid meestel ja poistel kokku (tabel 3.3 veerg 6 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis (tabel 3.5 veerg 6 rida 1).
8907 T17755R01V7 >= T17757R01V7 Tuliste ainete toimeid meestel ja poistel kokku (tabel 3.3 veerg 7 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis (tabel 3.5 veerg 7 rida 1).
8908 T17755R01V8 >= T17757R01V8 Meeste ja poiste juhuslikke mürgistusi kokku (tabel 3.3 veerg 8 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis (tabel 3.5 veerg 8 rida 1).
8909 T17755R01V9 >= T17757R01V9 Loodusjõudude toimeid meestel ja poistel kokku (tabel 3.3 veerg 9 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis (tabel 3.5 veerg 9 rida 1).
8910 T17755R01V10 >= T17757R01V10 Meeste ja poiste muid õnnetusjuhtumeid kokku (tabel 3.3 veerg 10 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis (tabel 3.5 veerg 10 rida 1).
8911 T17755R01V11 >= T17757R01V11 Meeste ja poiste tahtlikke enesekahjustusi kokku (tabel 3.3 veerg 11 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis (tabel 3.5 veerg 11 rida 1).
8912 T17755R01V12 >= T17757R01V12 Rünnet meestel ja poistel kokku (tabel 3.3 veerg 12 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis (tabel 3.5 veerg 12 rida 1).
8913 T17755R01V13 >= T17757R01V13 Ebaselge tahtlusega juhtumeid meestel ja poistel kokku (tabel 3.3 veerg 13 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis (tabel 3.5 veerg 13 rida 1).
8914 T17755R02V1 >= T17757R02V1 Meeste ja poiste sportliku tegevuse käigus tekkinud vigastusi kokku (tabel 3.3 veerg 1 rida 2) peab olema rohkem või sama palju kui poiste välispõhjuste tabelis (tabel 3.5 veerg 1 rida 2).
8915 T17755R03V1 >= T17757R03V1 Meeste ja poiste puhke- ja vaba aja tegevuse käigus tekkinud vigastusi kokku (tabel 3.3 veerg 1 rida 3) peab olema rohkem või sama palju kui poiste välispõhjuste tabelis (tabel 3.5 veerg 1 rida 3).
8916 T17755R04V1 >= T17757R04V1 Meeste ja poiste tasustatud töötamise käigus tekkinud vigastusi kokku (tabel 3.3 veerg 1 rida 4) peab olema rohkem või sama palju kui poiste välispõhjuste tabelis (tabel 3.5 veerg 1 rida 4).
8917 T17755R05V1 >= T17757R05V1 Meeste ja poiste tasustamata töötamise käigus tekkinud vigastusi kokku (tabel 3.3 veerg 1 rida 5) peab olema rohkem või sama palju kui poiste välispõhjuste tabelis (tabel 3.5 veerg 1 rida 5).
8918 T17755R06V1 >= T17757R06V1 Meeste ja poiste eluks vajaliku tegevuse käigus tekkinud vigastusi kokku (tabel 3.3 veerg 1 rida 6) peab olema rohkem või sama palju kui poiste välispõhjuste tabelis (tabel 3.5 veerg 1 rida 6).
8919 T17755R07V1 >= T17757R07V1 Meeste ja poiste muu täpsustatud tegevuse käigus tekkinud vigastusi kokku (tabel 3.3 veerg 1 rida 7) peab olema rohkem või sama palju kui poiste välispõhjuste tabelis (tabel 3.5 veerg 1 rida 7).
8920 T17755R08V1 >= T17757R08V1 Meeste ja poiste täpsustamata tegevuse käigus tekkinud vigastusi kokku (tabel 3.3 veerg 1 rida 8) peab olema rohkem või sama palju kui poiste välispõhjuste tabelis (tabel 3.5 veerg 1 rida 8).
8921 T17755R09V1 >= T17757R09V1 Meeste ja poiste alkoholijoobes olemise ajal tekkinud vigastusi kokku (tabel 3.3 veerg 1 rida 9) peab olema rohkem või sama palju kui poiste välispõhjuste tabelis (tabel 3.5 veerg 1 rida 9).
8922 T17756R01V1 >= T17758R01V1 Naiste ja tüdrukute välispõhjusi kokku (tabel 3.4 veerg 1 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute välispõhjuste tabelis (tabel 3.6 veerg 1 rida 1).
8923 T17756R01V2 >= T17758R01V2 Naiste ja tüdrukute sõidukiõnnetusi kokku (tabel 3.4 veerg 2 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis (tabel 3.6 veerg 2 rida 1).
8924 T17756R01V3 >= T17758R01V3 Naiste ja tüdrukute kukkumisi kokku (tabel 3.4 veerg 3 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis (tabel 3.6 veerg 3 rida 1).
8925 T17756R01V4 >= T17758R01V4 Mehhaanilise jõu toimeid naistel ja tüdrukutel kokku (tabel 3.4 veerg 4 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis (tabel 3.6 veerg 4 rida 1).
8926 T17756R01V5 >= T17758R01V5 Naiste ja tüdrukute uppumisi kokku (tabel 3.4 veerg 5 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis (tabel 3.6 veerg 5 rida 1).
8927 T17756R01V6 >= T17758R01V6 Suitsu, tule ja leekide toimeid naistel ja tüdrukutel kokku (tabel 3.4 veerg 6 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis (tabel 3.6 veerg 6 rida 1)
8928 T17756R01V7 >= T17758R01V7 Tuliste ainete toimeid naistel ja tüdrukutel kokku (tabel 3.4 veerg 7 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis (tabel 3.6 veerg 7 rida 1).
8929 T17756R01V8 >= T17758R01V8 Naiste ja tüdrukute juhuslikke mürgistusi kokku (tabel 3.4 veerg 8 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis (tabel 3.6 veerg 8 rida 1).
8930 T17756R01V9 >= T17758R01V9 Loodusjõudude toimeid naistel ja tüdrukutel kokku (tabel 3.4 veerg 9 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis (tabel 3.6 veerg 9 rida 1).
8932 T17756R01V11 >= T17758R01V11 Naiste ja tüdrukute tahtlikke enesekahjustusi kokku (tabel 3.4 veerg 11 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis (tabel 3.6 veerg 11 rida 1).
8933 T17756R01V12 >= T17758R01V12 Rünnet naistel ja tüdrukutel kokku (tabel 3.4 veerg 12 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis (tabel 3.6 veerg 12 rida 1).
8934 T17756R01V13 >= T17758R01V13 Ebaselge tahtlusega juhtumeid naistel ja tüdrukutel kokku (tabel 3.4 veerg 13 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis (tabel 3.6 veerg 13 rida 1).
8935 T17756R02V1 >= T17758R02V1 Naiste ja tüdrukute sportliku tegevuse käigus tekkinud vigastusi kokku (tabel 3.4 veerg 1 rida 2) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute välispõhjuste tabelis (tabel 3.6 veerg 1 rida 2).
8936 T17756R03V1 >= T17758R03V1 Naiste ja tüdrukute puhke- ja vaba aja tegevuse käigus tekkinud vigastusi kokku (tabel 3.4 veerg 1 rida 3) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute välispõhjuste tabelis (tabel 3.6 veerg 1 rida 3).
8937 T17756R04V1 >= T17758R04V1 Naiste ja tüdrukute tasustatud töötamise käigus tekkinud vigastusi kokku (tabel 3.4 veerg 1 rida 4) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute välispõhjuste tabelis (tabel 3.6 veerg 1 rida 4).
8938 T17756R05V1 >= T17758R05V1 Naiste ja tüdrukute tasustamata töötamise käigus tekkinud vigastusi kokku (tabel 3.4 veerg 1 rida 5) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute välispõhjuste tabelis (tabel 3.6 veerg 1 rida 5).
8939 T17756R06V1 >= T17758R06V1 Naiste ja tüdrukute eluks vajaliku tegevuse käigus tekkinud vigastusi kokku (tabel 3.4 veerg 1 rida 6) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute välispõhjuste tabelis (tabel 3.6 veerg 1 rida 6).
8940 T17756R07V1 >= T17758R07V1 Naiste ja tüdrukute muu täpsustatud tegevuse käigus tekkinud vigastusi kokku (tabel 3.4 veerg 1 rida 7) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute välispõhjuste tabelis (tabel 3.6 veerg 1 rida 7).
8941 T17756R08V1 >= T17758R08V1 Naiste ja tüdrukute täpsustamata tegevuse käigus tekkinud vigastusi kokku (tabel 3.4 veerg 1 rida 8) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute välispõhjuste tabelis (tabel 3.6 veerg 1 rida 8).
8942 T17756R09V1 >= T17758R09V1 Naiste ja tüdrukute alkoholijoobes olemise ajal tekkinud vigastusi kokku (tabel 3.4 veerg 1 rida 9) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute välispõhjuste tabelis (tabel 3.6 veerg 1 rida 9).
8943 kui T17759r01v9 > 0 siis T17759r01v3 > 0 Kui on märgitud protseduurid, peab olema märgitud ka opereeritute arv
8944 kui T17759r01v12 > 0 siis T17759r01v6 > 0 Kui on märgitud laste protseduurid, peab olema märgitud ka opereeritud laste arv
8945 kui T17759r01v3 > 0 siis T17759r01v9 > 0 Kui on märgitud opereeritute arv, peavad olema märgitud ka protseduurid
8946 kui T17759r01v6 > 0 siis T17759r01v12 > 0 Kui on märgitud opereeritud laste arv, peavad olema märgitud ka lastele tehtud protseduurid
8947 kui T17768v1r01 >0 siis T16751v1r01>0 Kui tabelisse 6.6 Kompuutertomograafia ja magnetuuringud on reale 01 märgitud kompuutertomograafilisi uuringuid, siis peab olema täidetud ka tabelis 2. Meditsiiniseadmed rida 01. Sisse ostetud kompuutertomograafilisi uuringuid tabelis 6.6 ei näidata.
8948 kui T17768v1r03 >0 siis T16751v1r02>0 Kui tabelisse 6.6 Kompuutertomograafia ja magnetuuringud on reale 03 märgitud magnetresonantstomograafilisi uuringud, siis peab olema täidetud ka tabelis 2. Meditsiiniseadmed rida 02. Sisse ostetud magnetresonantstomograafilisi uuringud tabelis 6.6 ei näidata.
8949 kui T17767v1r04 >0 siis T16751v1r08>0 Kui tabelisse 6.5 Röntgenuuringud on reale 04 märgitud mammograafia uuringuid, siis peab olema täidetud ka tabelis 2. Meditsiiniseadmed rida 08. Sisse ostetud mammograafilisi uuringuid tabelis 6.5 ei näidata.
8950 kui T17760v1r18 >0 siis T16751v1r10>0 Kui tabelisse 5.1 Protseduurid reale 18 on märgitud hemodialüüsi protseduure, siis peab olema täidetud ka tabelis 2. Meditsiiniseadmed rida 10. Sisse ostetud hemodialüüsi protseduure tabelis 5.1 ei näidata.
8951 kui T17760v1r17 >0 siis T16751v1r11>0 Kui tabelisse 5.1 Protseduurid on märgitud baroteraapia protseduure reale 17, siis peab olema täidetud ka tabelis 2. Meditsiiniseadmed rida 11. Sisse ostetud baroteraapia protseduure tabelis 5.1 ei näidata.