Vormid | Vorm: Tervishoiupersonal (2003–2004) | Tabel: 2. Õendusalatöötajad 
Tabel: 2. Õendusalatöötajad
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T3775
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Eriala Rea
nr
Õendusala-
töötajate
arv
neist
haiglas
Kvalifikatsioonikategooria
kõrgem I II
1 2 3 4 5
Õendusalatöötajad kokku 01                    
    neist kõrgharidusega õde 02                    
üldõde 03                    
pereõde 04                    
lasteõde 05                    
diabeediõde 06                    
nakkustõrjeõde 07                    
pulmonoloogiaõde 08                    
erakorralise meditsiini õde 09                    
radioloogiaõde 10                    
anesteesia- intensiivraviõde 11                    
operatsiooniõde 12                    
onkoloogiaõde 13                    
psühhiaatriaõde 14                    
taastusraviõde 15                    
terviseõde 16                    
kooliõde 17                    
töötervishoiuõde 18                    
ämmaemand 19                    
muu 20                    
Muud erialad kokku 21                    
laborant 22                    
dentist 23                    
hambatehnik 24                    
meditsiinistatistik 25                    
hooldusõde (põetaja) 26                    
muu 27                    
Farmatseudid kokku 28