Vormid | Vorm: Hambaarsti aruanne (kehtiv) | Tabel: 2. Hambaravi 
Tabel: 2. Hambaravi
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T15352
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea
nr
Kokku Täis-
kasvanud
Lapsed
A B 1 2 3
Visiitide arv (v.a suuhügienisti visiidid) 01            
      neist parodontiidi (K05) ravivisiitide arv 02            
Isikute arv aruandeaastal 03            
      neist isikute arv, kes ei vajanud ravi 04            
Ravitud hammaste arv 05            
      neist juureravitud 06            
Suuhügienisti visiitide arv 07