Vormid | Vorm: Verekeskus (kehtiv) | Tabel: 7. Plasma varumine ja kasutamine (doosides) 
Tabel: 7. Plasma varumine ja kasutamine (doosides)
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T14207
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea nr Plasma varumine Plasma (ilma praagita) kasutamine
Kokku Praak Algjääk Aruandlusaastal
saadud plasma
Valmistati plasmat Akteeritud Jääk
Ülekandeks
(ka Krüo)
Fraktsionee-
rimiseks
Muu
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Plasma 01                                    
    sh aferees 02