Vormid | Vorm: Psüühika- ja käitumishäired (kehtiv) | Tabel: 5. Päevaravil viibinud 
Tabel: 5. Päevaravil viibinud
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T13284
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Statistiline haigusklass ja haigus RHK-10 kood Rea nr Lapsed Noorukid ja täiskasvanud
Väljakirjutatud Voodipäevad Väljakirjutatud Voodipäevad
A B C 1 2 3 4
Orgaanilised – k.a sümptomaatilised – psüühikahäired F00-09 01                
      sh dementsus F00-03 02                
Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired F10-19 03                
      sh alkoholi tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired F10 04                
Skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired F20-29 05                
Meeleoluhäired F30-39 06                
Neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired F40-49 07                
Psüühika- ja käitumishäired füsioloogilise düsfunktsiooniga F50-59 08                
Täiskasvanu isiksus- ja käitumishäired F60-69 09                
Vaimne alaareng F70-79 10                
Psühholoogilise arengu häired F80-89 11                
Tavaliselt lapseeas alanud käitumis- ja tundeeluhäired F90-98 12                
PSÜÜHIKA- JA KÄITUMISHÄIRED F00-98 13                
NÄRVISÜSTEEMIHAIGUSED G00-99 14                
      neist epilepsiaga G40, 41 15                
KOKKU   16