Vormid | Vorm: Tervishoiupersonal (2011) | Tabel: 2. Õendusalatöötajad 
Tabel: 2. Õendusalatöötajad
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T11775
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Eriala Rea nr Spetsialistide arv Teaduslik
kraad
Kokku neist haiglas
A B 1 2 3
Õendusalatöötajad kokku 01            
      neist kõrgharidusega õde 02            
    üldõde 03            
    kliiniline õde 04            
    lasteõde 05            
    diabeediõde 06            
    nakkustõrjeõde 07            
    pulmonoloogiaõde 08            
    radioloogiaõde 09            
    operatsiooniõde 10            
    onkoloogiaõde 11            
    taastusraviõde 12            
    intensiivõde 13            
    erakorralise meditsiini õde 14            
    anesteesia- intensiivraviõde 15            
    vaimse tervise õde 16            
    psühhiaatriaõde 17            
    terviseõde 18            
    pereõde 19            
    kooliõde 20            
    töötervishoiuõde 21            
    ämmaemand 22            
Muud erialad kokku 23            
    bioanalüütik e. laborant 24            
    dentist 25            
    hambatehnik 26            
    radioloogiatehnik 27            
    füsioterapeut 28            
    tegevusterapeut 29            
    liikumisraviterapeut 30            
    optometrist 31            
    meditsiinistatistik 32            
    hooldusõde (põetaja) 33            
    muu eriaharidusega 34            
Farmatseudid kokku 35