Vormid | Vorm: Tervishoiualane majandustegevus (2004) | Tabeli "4.1 Asutuses kasutusel olevate personaalarvutite arv" tingimused 

Tabeli 4.1 Asutuses kasutusel olevate personaalarvutite arv tingimused

Nr Tingimus Erandid