Tabel: 5. Ametikohad
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T3284
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea
nr
Täidetud
ametikohad
neist ambu-
latoorsed
Põhikohaga
isikud
neist ambu-
latoorsed
A C 1 2 3 4
Psühhiaatrid 01                
neist lastepsühhiaatri pädevusega 02                
Kliinilised psühholoogid 03                
Psühhiaatriaõed 04                
Logopeedid 05                
Sotsiaaltöötajad 06