Vormid | Vorm: Haigla (2010-2011) | Tabel: 9.Transfusioonravi Tabel 2. Vere, verekomponentide ja verepreparaatide kasutamine 
Tabel: 9.Transfusioonravi Tabel 2. Vere, verekomponentide ja verepreparaatide kasutamine
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T92330
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea
nr
Saadud Kasutatud
A B 1 2
Konservveri (doosides) 01        
Erütrotsüüdid (doosides) 02        
sh filtreeritud 03        
Erütrotsüüdid lastedoosides 04        
sh filtreeritud 05        
Afereesi trombokontsentraat (doosides) 06        
BC trombokontsentraat (doosides) 07        
sh filtreeritud 08        
Plasma (doosides) 09        
Krüopretsipitaat (doosides) 10        
Koosteveri (doosides) 11        
Kiiritatud verekomponendid kokku 12        
Albumiin (liitrites) 5% 13        
20% 14        
F VIII (toimeühikutes) 15        
F IX (toimeühikutes) 16        
IVIG (grammides) 17        
Anti-D immunoglobuliin 18        
Muud immuglobuliinid (grammides) 19