Vormid | Vorm: Kiirabi töö (2004) | Tabel: VI. Ametikohad (perioodi lõpu seisuga, kokku) 
Tabel: VI. Ametikohad (perioodi lõpu seisuga, kokku)
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T3114
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea nr Kokku sealhulgas
juhid arstid õendusalatöötajad muu tervishoiupersonal kiirabitehnik muud
A B 1 2 3 4 5 6 7
Täidetud ametikohad 1 r1v2 + r1v3 + r1v4 + r1v5 + r1v6 + r1v7                        
Põhikohaga isikud 2 r2v2 + r2v3 + r2v4 + r2v5 + r2v6 + r2v7