Vormid | Vorm: Võrdlusandmed 

Vorm Võrdlusandmed

Impordikood: 10320126
Alus:  
Sagedus:  
   

Tabeleid kokku: 25

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1   Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid (2012-2016) 24 5 0
2   Arsti ambulatoorsed vastuvõtud (kvartalid 2013-2016) 40 16 0
3   Arsti ja õendustöötaja ambulatoorsed visiidid 86 6 0
4   Endoskoopiaosakonna töö 8 8 0
5   Esmashaigestumus kokku 21 9 0
6   Funktsionaaldiagnostika 20 9 0
7   Haiglaravi põhjused (Aruanne "Haigla") 46 6 0
8   Hambaarsti aruanne 30 9 0
9   Kirurgiline töö (Aruanne "Haigla") 34 6 0
10   Kirurgiline töö (Aruanne "Päevaravi") 34 6 0
11   Kontrastainetega uuringud 4 2 0
12   Laboratooriumi töö 22 8 0
13   Nukleaarmeditsiini uuringud 4 8 0
14   Operatsioonivõimekus 4 6 0
15   Patoloogilis-anatoomilise osakonna töö - Morfoloogilised uuringud 4 6 0
16   Psühhoaktiivsete ainete kasutamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired (ambulatoorsel vastuvõtul ja/või statsionaarsel ravil viibinud isikud) 11 9 0
17   Psüühika- ja käitumishäired - Aasta jooksul konsulteeritud isikute arv 14 9 0
18   Päevaravi põhjused (Aruanne "Päevaravi") 44 6 0
19   Raviosakondade (-kabinettide töö) - Protseduurid 72 8 0
20   Röntgendiagnostika töö 18 8 0
21   Tervishoiualane majandustegevus 75 9 0
22   Tervishoiuasutus 171 8 0
23   Tomograafia 8 8 0
24   Ultrahelidiagnostika osakonna töö 6 8 0
25   Vältimatu kirurgia (Aruanne "Haigla") 44 6 0