Vormid | Vorm: Tervishoiutöötajad (2015) 

Vorm Tervishoiutöötajad (2015)

Impordikood: 150321
Alus:  
Sagedus: aasta
   

 

Tabeleid kokku: 2

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1 T15101 1. Aruande esitaja üldandmed 5 1 2
2 T15102 2. Tervishoiutöötajad 1 8 10