Vormid | Vorm: Verekeskus (kehtiv) | Vormi tingimused 

Vormi tingimused

Nr. Avaldis Selgitus
1 T14204V1R03 = T14206V1R01 Tabelis 4 märgitud täisvereandmiste koguarv peab võrduma tabelis 6 varutud konservvere doosidega kokku
2 T14204V1R04 = T14206V2R01 Tabelis 4 märgitud väljasõidult kogutud täisvereandmiste koguarv peab võrduma tabelis 6 väljasõidult varutud konservverega kokku
3 T14204V1R03 = T14206V3R01 + T14206V4R01 + T14206V5R01 Tabelis 4 märgitud täisvereandmiste koguarv peab võrduma tabelis 6 näidatud konservvere praagi, ülekandeks antud ja töötlemisse saadetud konservvere summaga
4 T14206V5R01 = T14208V2R01 Tabelis 6 märgitud töötlusse saadetud konservvere kogus peab võrduma tabelis 8 näidatud aruandeaastal valmistatud erütrotsüütide summaga kokku koos praagiga
5 T14206V3R01 = T14210V1R02 Konservvere praak tabelites 6 ja 10 peab olema võrdne
6 T14207V2R01 = T14210V1R04 Plasma praak tabelites 7 ja 10 peab olema võrdne
7 T14208V3R01 = T14210V1R03 Erütrotsüütide praak tabelites 8 ja 10 peab olema võrdne