Vormid | Vorm: Ravivoodid ja hospitaliseerimine koondamine alates 2003 | Tabel: Kehtiv haigete voodifondi arvestus statsionaaris, osakondade või profiilide lõikes 
Tabel: Kehtiv haigete voodifondi arvestus statsionaaris, osakondade või profiilide lõikes
Tabeli selgitus:  
Impordikood: 13000
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

      Voodite arv
valitud
perioodi
lõpul
Keskmine
voodite
arv valitud perioodil
Haigete arv
valitud
perioodi
algul
Hospitaliseeritute arv kokku neist Haiglasisene liikumine Haiglast lahkunute arv Haigete arv
valitud
perioodi
lõpul
Voodipäevade
arv
kokku
s.h. teiste maakon-
dade
elanike
voodipäe
vade
arv
Voodikoormus
(päeva)
Voodihõive(%) Voodikäive
(inimest
ühe
voodi
kohta)
Keskmine ravi-
kestus
(päeva)
Voodiprofiili nimetus Kood Rea nr hospitaliseeritud teistest maakonda-
dest
lapsed üle toodud teistest
osa-
konda
dest
üle viidud teistesse
osakon-
dadesse
väljakirjutatud teistesse haiglatesse
üle
viidud
surnud
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
intensiivravi I aste V101 01 leia(periood=viimane, T030R66V1) + leia(periood=viimane, T3030R40V1) + leia(periood=viimane, T5030R40V1) + leia(periood=viimane, T030R71V1) + leia(periood=viimane, T3030R44V1) + leia(periood=viimane, T5030R44V1) + leia(periood=viimane, T6030R01V1) (leia(periood=vahemik, T030R66V2) + leia(periood=vahemik, T3030R40V2) + leia(periood=vahemik, T5030R40V2) + leia(periood=vahemik, T030R71V2) + leia(periood=vahemik, T3030R44V2) + leia(periood=vahemik, T5030R44V2) + leia(periood=vahemik, T6030R01V2)) / (leia(periood=vahemik, 0*T030R66V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T3030R40V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T5030R40V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T6030R01V2+esitamisi!)) leia(periood=esimene, T030R66V3) + leia(periood=esimene, T3030R40V3) + leia(periood=esimene, T5030R40V3) + leia(periood=esimene, T030R71V3) + leia(periood=esimene, T3030R44V3) + leia(periood=esimene, T5030R44V3) + leia(periood=esimene, T6030R01V3) leia(periood=vahemik, T030R66V4) + leia(periood=vahemik, T3030R40V4) + leia(periood=vahemik, T5030R40V4) + leia(periood=vahemik, T030R71V4) + leia(periood=vahemik, T3030R44V4) + leia(periood=vahemik, T5030R44V4) + leia(periood=vahemik, T6030R01V4) leia(periood=vahemik, T030R66V5) + leia(periood=vahemik, T3030R40V5) + leia(periood=vahemik, T5030R40V5) + leia(periood=vahemik, T030R71V5) + leia(periood=vahemik, T3030R44V5) + leia(periood=vahemik, T5030R44V5) + leia(periood=vahemik, T6030R01V5) leia(periood=vahemik, T030R66V6) + leia(periood=vahemik, T3030R40V6) + leia(periood=vahemik, T5030R40V6) + leia(periood=vahemik, T030R71V6) + leia(periood=vahemik, T3030R44V6) + leia(periood=vahemik, T5030R44V6) + leia(periood=vahemik, T6030R01V6) leia(periood=vahemik, T030R66V7) + leia(periood=vahemik, T3030R40V7) + leia(periood=vahemik, T5030R40V7) + leia(periood=vahemik, T030R71V7) + leia(periood=vahemik, T3030R44V7) + leia(periood=vahemik, T5030R44V7) + leia(periood=vahemik, T6030R01V7) leia(periood=vahemik, T030R66V8) + leia(periood=vahemik, T3030R40V8) + leia(periood=vahemik, T5030R40V8) + leia(periood=vahemik, T030R71V8) + leia(periood=vahemik, T3030R44V8) + leia(periood=vahemik, T5030R44V8) + leia(periood=vahemik, T6030R01V8) leia(periood=vahemik, T030R66V9) + leia(periood=vahemik, T3030R40V9) + leia(periood=vahemik, T5030R40V9) + leia(periood=vahemik, T030R71V9) + leia(periood=vahemik, T3030R44V9) + leia(periood=vahemik, T5030R44V9) + leia(periood=vahemik, T6030R01V9) leia(periood=vahemik, T030R66V10) + leia(periood=vahemik, T3030R40V10) + leia(periood=vahemik, T5030R40V10) + leia(periood=vahemik, T030R71V10) + leia(periood=vahemik, T3030R44V10) + leia(periood=vahemik, T5030R44V10) + leia(periood=vahemik, T6030R01V10) leia(periood=vahemik, T030R66V11) + leia(periood=vahemik, T3030R40V11) + leia(periood=vahemik, T5030R40V11) + leia(periood=vahemik, T030R71V11) + leia(periood=vahemik, T3030R44V11) + leia(periood=vahemik, T5030R44V11) + leia(periood=vahemik, T6030R01V11) leia(periood=viimane, T030R66V12) + leia(periood=viimane, T3030R40V12) + leia(periood=viimane, T5030R40V12) + leia(periood=viimane, T030R71V12) + leia(periood=viimane, T3030R44V12) + leia(periood=viimane, T5030R44V12) + leia(periood=viimane, T6030R01V12) leia(periood=vahemik, T030R66V13) + leia(periood=vahemik, T3030R40V13) + leia(periood=vahemik, T5030R40V13) + leia(periood=vahemik, T030R71V13) + leia(periood=vahemik, T3030R44V13) + leia(periood=vahemik, T5030R44V13) + leia(periood=vahemik, T6030R01V13) leia(periood=vahemik, T030R66V14) + leia(periood=vahemik, T3030R40V14) + leia(periood=vahemik, T5030R40V14) + leia(periood=vahemik, T030R71V14) + leia(periood=vahemik, T3030R44V14) + leia(periood=vahemik, T5030R44V14) + leia(periood=vahemik, T6030R01V14) R01V13 / R01V2 + 0.0 R01V15*100/{perioodivahemik.paevi} (R01V4+R01V7+R01V8+R01V9+R01V10+R01V11) / 2.0 / R01V2 (R01V13 + 0.0) / (R01V8+R01V9+R01V10+R01V11)
intensiivravi II aste V102 02 leia(periood=viimane, T030R67V1) + leia(periood=viimane, T3030R41V1) + leia(periood=viimane, T5030R41V1) + leia(periood=viimane, T030R72V1) + leia(periood=viimane, T3030R45V1) + leia(periood=viimane, T5030R45V1) + leia(periood=viimane, T6030R02V1) (leia(periood=vahemik, T030R67V2) + leia(periood=vahemik, T3030R41V2) + leia(periood=vahemik, T5030R41V2) + leia(periood=vahemik, T030R72V2) + leia(periood=vahemik, T3030R45V2) + leia(periood=vahemik, T5030R45V2) + leia(periood=vahemik, T6030R02V2)) / (leia(periood=vahemik, 0*T030R67V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T3030R41V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T5030R41V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T6030R02V2+esitamisi!)) leia(periood=esimene, T030R67V3) + leia(periood=esimene, T3030R41V3) + leia(periood=esimene, T5030R41V3) + leia(periood=esimene, T030R72V3) + leia(periood=esimene, T3030R45V3) + leia(periood=esimene, T5030R45V3) + leia(periood=esimene, T6030R02V3) leia(periood=vahemik, T030R67V4) + leia(periood=vahemik, T3030R41V4) + leia(periood=vahemik, T5030R41V4) + leia(periood=vahemik, T030R72V4) + leia(periood=vahemik, T3030R45V4) + leia(periood=vahemik, T5030R45V4) + leia(periood=vahemik, T6030R02V4) leia(periood=vahemik, T030R67V5) + leia(periood=vahemik, T3030R41V5) + leia(periood=vahemik, T5030R41V5) + leia(periood=vahemik, T030R72V5) + leia(periood=vahemik, T3030R45V5) + leia(periood=vahemik, T5030R45V5) + leia(periood=vahemik, T6030R02V5) leia(periood=vahemik, T030R67V6) + leia(periood=vahemik, T3030R41V6) + leia(periood=vahemik, T5030R41V6) + leia(periood=vahemik, T030R72V6) + leia(periood=vahemik, T3030R45V6) + leia(periood=vahemik, T5030R45V6) + leia(periood=vahemik, T6030R02V6) leia(periood=vahemik, T030R67V7) + leia(periood=vahemik, T3030R41V7) + leia(periood=vahemik, T5030R41V7) + leia(periood=vahemik, T030R72V7) + leia(periood=vahemik, T3030R45V7) + leia(periood=vahemik, T5030R45V7) + leia(periood=vahemik, T6030R02V7) leia(periood=vahemik, T030R67V8) + leia(periood=vahemik, T3030R41V8) + leia(periood=vahemik, T5030R41V8) + leia(periood=vahemik, T030R72V8) + leia(periood=vahemik, T3030R45V8) + leia(periood=vahemik, T5030R45V8) + leia(periood=vahemik, T6030R02V8) leia(periood=vahemik, T030R67V9) + leia(periood=vahemik, T3030R41V9) + leia(periood=vahemik, T5030R41V9) + leia(periood=vahemik, T030R72V9) + leia(periood=vahemik, T3030R45V9) + leia(periood=vahemik, T5030R45V9) + leia(periood=vahemik, T6030R02V9) leia(periood=vahemik, T030R67V10) + leia(periood=vahemik, T3030R41V10) + leia(periood=vahemik, T5030R41V10) + leia(periood=vahemik, T030R72V10) + leia(periood=vahemik, T3030R45V10) + leia(periood=vahemik, T5030R45V10) + leia(periood=vahemik, T6030R02V10) leia(periood=vahemik, T030R67V11) + leia(periood=vahemik, T3030R41V11) + leia(periood=vahemik, T5030R41V11) + leia(periood=vahemik, T030R72V11) + leia(periood=vahemik, T3030R45V11) + leia(periood=vahemik, T5030R45V11) + leia(periood=vahemik, T6030R02V11) leia(periood=viimane, T030R67V12) + leia(periood=viimane, T3030R41V12) + leia(periood=viimane, T5030R41V12) + leia(periood=viimane, T030R72V12) + leia(periood=viimane, T3030R45V12) + leia(periood=viimane, T5030R45V12) + leia(periood=viimane, T6030R02V12) leia(periood=vahemik, T030R67V13) + leia(periood=vahemik, T3030R41V13) + leia(periood=vahemik, T5030R41V13) + leia(periood=vahemik, T030R72V13) + leia(periood=vahemik, T3030R45V13) + leia(periood=vahemik, T5030R45V13) + leia(periood=vahemik, T6030R02V13) leia(periood=vahemik, T030R67V14) + leia(periood=vahemik, T3030R41V14) + leia(periood=vahemik, T5030R41V14) + leia(periood=vahemik, T030R72V14) + leia(periood=vahemik, T3030R45V14) + leia(periood=vahemik, T5030R45V14) + leia(periood=vahemik, T6030R02V14) R02V13 / R02V2 + 0.0 R02V15*100/{perioodivahemik.paevi} (R02V4+R02V7+R02V8+R02V9+R02V10+R02V11) / 2.0 / R02V2 (R02V13 + 0.0) / (R02V8+R02V9+R02V10+R02V11)
intensiivravi III aste V103 03 leia(periood=viimane, T030R68V1) + leia(periood=viimane, T3030R42V1) + leia(periood=viimane, T5030R42V1) + leia(periood=viimane, T030R73V1) + leia(periood=viimane, T3030R46V1) + leia(periood=viimane, T5030R46V1) + leia(periood=viimane, T6030R03V1) (leia(periood=vahemik, T030R68V2) + leia(periood=vahemik, T3030R42V2) + leia(periood=vahemik, T5030R42V2) + leia(periood=vahemik, T030R73V2) + leia(periood=vahemik, T3030R46V2) + leia(periood=vahemik, T5030R46V2) + leia(periood=vahemik, T6030R03V2)) / (leia(periood=vahemik, 0*T030R68V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T3030R42V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T5030R42V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T6030R03V2+esitamisi!)) leia(periood=esimene, T030R68V3) + leia(periood=esimene, T3030R42V3) + leia(periood=esimene, T5030R42V3) + leia(periood=esimene, T030R73V3) + leia(periood=esimene, T3030R46V3) + leia(periood=esimene, T5030R46V3) + leia(periood=esimene, T6030R03V3) leia(periood=vahemik, T030R68V4) + leia(periood=vahemik, T3030R42V4) + leia(periood=vahemik, T5030R42V4) + leia(periood=vahemik, T030R73V4) + leia(periood=vahemik, T3030R46V4) + leia(periood=vahemik, T5030R46V4) + leia(periood=vahemik, T6030R03V4) leia(periood=vahemik, T030R68V5) + leia(periood=vahemik, T3030R42V5) + leia(periood=vahemik, T5030R42V5) + leia(periood=vahemik, T030R73V5) + leia(periood=vahemik, T3030R46V5) + leia(periood=vahemik, T5030R46V5) + leia(periood=vahemik, T6030R03V5) leia(periood=vahemik, T030R68V6) + leia(periood=vahemik, T3030R42V6) + leia(periood=vahemik, T5030R42V6) + leia(periood=vahemik, T030R73V6) + leia(periood=vahemik, T3030R46V6) + leia(periood=vahemik, T5030R46V6) + leia(periood=vahemik, T6030R03V6) leia(periood=vahemik, T030R68V7) + leia(periood=vahemik, T3030R42V7) + leia(periood=vahemik, T5030R42V7) + leia(periood=vahemik, T030R73V7) + leia(periood=vahemik, T3030R46V7) + leia(periood=vahemik, T5030R46V7) + leia(periood=vahemik, T6030R03V7) leia(periood=vahemik, T030R68V8) + leia(periood=vahemik, T3030R42V8) + leia(periood=vahemik, T5030R42V8) + leia(periood=vahemik, T030R73V8) + leia(periood=vahemik, T3030R46V8) + leia(periood=vahemik, T5030R46V8) + leia(periood=vahemik, T6030R03V8) leia(periood=vahemik, T030R68V9) + leia(periood=vahemik, T3030R42V9) + leia(periood=vahemik, T5030R42V9) + leia(periood=vahemik, T030R73V9) + leia(periood=vahemik, T3030R46V9) + leia(periood=vahemik, T5030R46V9) + leia(periood=vahemik, T6030R03V9) leia(periood=vahemik, T030R68V10) + leia(periood=vahemik, T3030R42V10) + leia(periood=vahemik, T5030R42V10) + leia(periood=vahemik, T030R73V10) + leia(periood=vahemik, T3030R46V10) + leia(periood=vahemik, T5030R46V10) + leia(periood=vahemik, T6030R03V10) leia(periood=vahemik, T030R68V11) + leia(periood=vahemik, T3030R42V11) + leia(periood=vahemik, T5030R42V11) + leia(periood=vahemik, T030R73V11) + leia(periood=vahemik, T3030R46V11) + leia(periood=vahemik, T5030R46V11) + leia(periood=vahemik, T6030R03V11) leia(periood=viimane, T030R68V12) + leia(periood=viimane, T3030R42V12) + leia(periood=viimane, T5030R42V12) + leia(periood=viimane, T030R73V12) + leia(periood=viimane, T3030R46V12) + leia(periood=viimane, T5030R46V12) + leia(periood=viimane, T6030R03V12) leia(periood=vahemik, T030R68V13) + leia(periood=vahemik, T3030R42V13) + leia(periood=vahemik, T5030R42V13) + leia(periood=vahemik, T030R73V13) + leia(periood=vahemik, T3030R46V13) + leia(periood=vahemik, T5030R46V13) + leia(periood=vahemik, T6030R03V13) leia(periood=vahemik, T030R68V14) + leia(periood=vahemik, T3030R42V14) + leia(periood=vahemik, T5030R42V14) + leia(periood=vahemik, T030R73V14) + leia(periood=vahemik, T3030R46V14) + leia(periood=vahemik, T5030R46V14) + leia(periood=vahemik, T6030R03V14) R03V13 / R03V2 + 0.0 R03V15*100/{perioodivahemik.paevi} (R03V4+R03V7+R03V8+R03V9+R03V10+R03V11) / 2.0 / R03V2 (R03V13 + 0.0) / (R03V8+R03V9+R03V10+R03V11)
endokrinoloogia V110 04 leia(periood=viimane, T030R11V1) + leia(periood=viimane, T3030R05V1) + leia(periood=viimane, T5030R05V1) + leia(periood=viimane, T6030R04V1) (leia(periood=vahemik, T030R11V2) + leia(periood=vahemik, T3030R05V2) + leia(periood=vahemik, T5030R05V2) + leia(periood=vahemik, T6030R04V2)) / (leia(periood=vahemik, 0*T030R11V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T3030R05V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T5030R05V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T6030R04V2+esitamisi!)) leia(periood=esimene, T030R11V3) + leia(periood=esimene, T3030R05V3) + leia(periood=esimene, T5030R05V3) + leia(periood=esimene, T6030R04V3) leia(periood=vahemik, T030R11V4) + leia(periood=vahemik, T3030R05V4) + leia(periood=vahemik, T5030R05V4) + leia(periood=vahemik, T6030R04V4) leia(periood=vahemik, T030R11V5) + leia(periood=vahemik, T3030R05V5) + leia(periood=vahemik, T5030R05V5) + leia(periood=vahemik, T6030R04V5) leia(periood=vahemik, T030R11V6) + leia(periood=vahemik, T3030R05V6) + leia(periood=vahemik, T5030R05V6) + leia(periood=vahemik, T6030R04V6) leia(periood=vahemik, T030R11V7) + leia(periood=vahemik, T3030R05V7) + leia(periood=vahemik, T5030R05V7) + leia(periood=vahemik, T6030R04V7) leia(periood=vahemik, T030R11V8) + leia(periood=vahemik, T3030R05V8) + leia(periood=vahemik, T5030R05V8) + leia(periood=vahemik, T6030R04V8) leia(periood=vahemik, T030R11V9) + leia(periood=vahemik, T3030R05V9) + leia(periood=vahemik, T5030R05V9) + leia(periood=vahemik, T6030R04V9) leia(periood=vahemik, T030R11V10) + leia(periood=vahemik, T3030R05V10) + leia(periood=vahemik, T5030R05V10) + leia(periood=vahemik, T6030R04V10) leia(periood=vahemik, T030R11V11) + leia(periood=vahemik, T3030R05V11) + leia(periood=vahemik, T5030R05V11) + leia(periood=vahemik, T6030R04V11) leia(periood=viimane, T030R11V12) + leia(periood=viimane, T3030R05V12) + leia(periood=viimane, T5030R05V12) + leia(periood=viimane, T6030R04V12) leia(periood=vahemik, T030R11V13) + leia(periood=vahemik, T3030R05V13) + leia(periood=vahemik, T5030R05V13) + leia(periood=vahemik, T6030R04V13) leia(periood=vahemik, T030R11V14) + leia(periood=vahemik, T3030R05V14) + leia(periood=vahemik, T5030R05V14) + leia(periood=vahemik, T6030R04V14) R04V13 / R04V2 + 0.0 R04V15*100/{perioodivahemik.paevi} (R04V4+R04V9+R04V10+R04V11) / 2.0 / R04V2 (R04V13 + 0.0) / (R04V9+R04V10+R04V11)
gastroenteroloogia V120 05 leia(periood=viimane, T030R05V1) + leia(periood=viimane, T3030R03V1) + leia(periood=viimane, T5030R03V1) + leia(periood=viimane, T6030R05V1) (leia(periood=vahemik, T030R05V2) + leia(periood=vahemik, T3030R03V2) + leia(periood=vahemik, T5030R03V2) + leia(periood=vahemik, T6030R05V2)) / (leia(periood=vahemik, 0*T030R05V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T3030R03V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T5030R03V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T6030R05V2+esitamisi!)) leia(periood=esimene, T030R05V3) + leia(periood=esimene, T3030R03V3) + leia(periood=esimene, T5030R03V3) + leia(periood=esimene, T6030R05V3) leia(periood=vahemik, T030R05V4) + leia(periood=vahemik, T3030R03V4) + leia(periood=vahemik, T5030R03V4) + leia(periood=vahemik, T6030R05V4) leia(periood=vahemik, T030R05V5) + leia(periood=vahemik, T3030R03V5) + leia(periood=vahemik, T5030R03V5) + leia(periood=vahemik, T6030R05V5) leia(periood=vahemik, T030R05V6) + leia(periood=vahemik, T3030R03V6) + leia(periood=vahemik, T5030R03V6) + leia(periood=vahemik, T6030R05V6) leia(periood=vahemik, T030R05V7) + leia(periood=vahemik, T3030R03V7) + leia(periood=vahemik, T5030R03V7) + leia(periood=vahemik, T6030R05V7) leia(periood=vahemik, T030R05V8) + leia(periood=vahemik, T3030R03V8) + leia(periood=vahemik, T5030R03V8) + leia(periood=vahemik, T6030R05V8) leia(periood=vahemik, T030R05V9) + leia(periood=vahemik, T3030R03V9) + leia(periood=vahemik, T5030R03V9) + leia(periood=vahemik, T6030R05V9) leia(periood=vahemik, T030R05V10) + leia(periood=vahemik, T3030R03V10) + leia(periood=vahemik, T5030R03V10) + leia(periood=vahemik, T6030R05V10) leia(periood=vahemik, T030R05V11) + leia(periood=vahemik, T3030R03V11) + leia(periood=vahemik, T5030R03V11) + leia(periood=vahemik, T6030R05V11) leia(periood=viimane, T030R05V12) + leia(periood=viimane, T3030R03V12) + leia(periood=viimane, T5030R03V12) + leia(periood=viimane, T6030R05V12) leia(periood=vahemik, T030R05V13) + leia(periood=vahemik, T3030R03V13) + leia(periood=vahemik, T5030R03V13) + leia(periood=vahemik, T6030R05V13) leia(periood=vahemik, T030R05V14) + leia(periood=vahemik, T3030R03V14) + leia(periood=vahemik, T5030R03V14) + leia(periood=vahemik, T6030R05V14) R05V13 / R05V2 + 0.0 R05V15*100/{perioodivahemik.paevi} (R05V4+R05V9+R05V10+R05V11) / 2.0 / R05V2 (R05V13 + 0.0) / (R05V9+R05V10+R05V11)
hematoloogia V130 06 leia(periood=viimane, T030R15V1) + leia(periood=viimane, T3030R08V1) + leia(periood=viimane, T5030R08V1) + leia(periood=viimane, T6030R06V1) (leia(periood=vahemik, T030R15V2) + leia(periood=vahemik, T3030R08V2) + leia(periood=vahemik, T5030R08V2) + leia(periood=vahemik, T6030R06V2)) / (leia(periood=vahemik, 0*T030R15V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T3030R08V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T5030R08V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T6030R06V2+esitamisi!)) leia(periood=esimene, T030R15V3) + leia(periood=esimene, T3030R08V3) + leia(periood=esimene, T5030R08V3) + leia(periood=esimene, T6030R06V3) leia(periood=vahemik, T030R15V4) + leia(periood=vahemik, T3030R08V4) + leia(periood=vahemik, T5030R08V4) + leia(periood=vahemik, T6030R06V4) leia(periood=vahemik, T030R15V5) + leia(periood=vahemik, T3030R08V5) + leia(periood=vahemik, T5030R08V5) + leia(periood=vahemik, T6030R06V5) leia(periood=vahemik, T030R15V6) + leia(periood=vahemik, T3030R08V6) + leia(periood=vahemik, T5030R08V6) + leia(periood=vahemik, T6030R06V6) leia(periood=vahemik, T030R15V7) + leia(periood=vahemik, T3030R08V7) + leia(periood=vahemik, T5030R08V7) + leia(periood=vahemik, T6030R06V7) leia(periood=vahemik, T030R15V8) + leia(periood=vahemik, T3030R08V8) + leia(periood=vahemik, T5030R08V8) + leia(periood=vahemik, T6030R06V8) leia(periood=vahemik, T030R15V9) + leia(periood=vahemik, T3030R08V9) + leia(periood=vahemik, T5030R08V9) + leia(periood=vahemik, T6030R06V9) leia(periood=vahemik, T030R15V10) + leia(periood=vahemik, T3030R08V10) + leia(periood=vahemik, T5030R08V10) + leia(periood=vahemik, T6030R06V10) leia(periood=vahemik, T030R15V11) + leia(periood=vahemik, T3030R08V11) + leia(periood=vahemik, T5030R08V11) + leia(periood=vahemik, T6030R06V11) leia(periood=viimane, T030R15V12) + leia(periood=viimane, T3030R08V12) + leia(periood=viimane, T5030R08V12) + leia(periood=viimane, T6030R06V12) leia(periood=vahemik, T030R15V13) + leia(periood=vahemik, T3030R08V13) + leia(periood=vahemik, T5030R08V13) + leia(periood=vahemik, T6030R06V13) leia(periood=vahemik, T030R15V14) + leia(periood=vahemik, T3030R08V14) + leia(periood=vahemik, T5030R08V14) + leia(periood=vahemik, T6030R06V14) R06V13 / R06V2 + 0.0 R06V15*100/{perioodivahemik.paevi} (R06V4+R06V9+R06V10+R06V11) / 2.0 / R06V2 (R06V13 + 0.0) / (R06V9+R06V10+R06V11)
hooldusravi V140 07 leia(periood=viimane, T030R10V1) + leia(periood=viimane, T3030R04V1) + leia(periood=viimane, T5030R04V1) + leia(periood=viimane, T6030R07V1) (leia(periood=vahemik, T030R10V2) + leia(periood=vahemik, T3030R04V2) + leia(periood=vahemik, T5030R04V2) + leia(periood=vahemik, T6030R07V2)) / (leia(periood=vahemik, 0*T030R10V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T3030R04V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T5030R04V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T6030R07V2+esitamisi!)) leia(periood=esimene, T030R10V3) + leia(periood=esimene, T3030R04V3) + leia(periood=esimene, T5030R04V3) + leia(periood=esimene, T6030R07V3) leia(periood=vahemik, T030R10V4) + leia(periood=vahemik, T3030R04V4) + leia(periood=vahemik, T5030R04V4) + leia(periood=vahemik, T6030R07V4) leia(periood=vahemik, T030R10V5) + leia(periood=vahemik, T3030R04V5) + leia(periood=vahemik, T5030R04V5) + leia(periood=vahemik, T6030R07V5) leia(periood=vahemik, T030R10V6) + leia(periood=vahemik, T3030R04V6) + leia(periood=vahemik, T5030R04V6) + leia(periood=vahemik, T6030R07V6) leia(periood=vahemik, T030R10V7) + leia(periood=vahemik, T3030R04V7) + leia(periood=vahemik, T5030R04V7) + leia(periood=vahemik, T6030R07V7) leia(periood=vahemik, T030R10V8) + leia(periood=vahemik, T3030R04V8) + leia(periood=vahemik, T5030R04V8) + leia(periood=vahemik, T6030R07V8) leia(periood=vahemik, T030R10V9) + leia(periood=vahemik, T3030R04V9) + leia(periood=vahemik, T5030R04V9) + leia(periood=vahemik, T6030R07V9) leia(periood=vahemik, T030R10V10) + leia(periood=vahemik, T3030R04V10) + leia(periood=vahemik, T5030R04V10) + leia(periood=vahemik, T6030R07V10) leia(periood=vahemik, T030R10V11) + leia(periood=vahemik, T3030R04V11) + leia(periood=vahemik, T5030R04V11) + leia(periood=vahemik, T6030R07V11) leia(periood=viimane, T030R10V12) + leia(periood=viimane, T3030R04V12) + leia(periood=viimane, T5030R04V12) + leia(periood=viimane, T6030R07V12) leia(periood=vahemik, T030R10V13) + leia(periood=vahemik, T3030R04V13) + leia(periood=vahemik, T5030R04V13) + leia(periood=vahemik, T6030R07V13) leia(periood=vahemik, T030R10V14) + leia(periood=vahemik, T3030R04V14) + leia(periood=vahemik, T5030R04V14) + leia(periood=vahemik, T6030R07V14) R07V13 / R07V2 + 0.0 R07V15*100/{perioodivahemik.paevi} (R07V4+R07V9+R07V10+R07V11) / 2.0 / R07V2 (R07V13 + 0.0) / (R07V9+R07V10+R07V11)
kardioloogia V150 08 leia(periood=viimane, T030R03V1) + leia(periood=viimane, T3030R02V1) + leia(periood=viimane, T5030R02V1) + leia(periood=viimane, T6030R08V1) (leia(periood=vahemik, T030R03V2) + leia(periood=vahemik, T3030R02V2) + leia(periood=vahemik, T5030R02V2) + leia(periood=vahemik, T6030R08V2)) / (leia(periood=vahemik, 0*T030R03V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T3030R02V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T5030R02V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T6030R08V2+esitamisi!)) leia(periood=esimene, T030R03V3) + leia(periood=esimene, T3030R02V3) + leia(periood=esimene, T5030R02V3) + leia(periood=esimene, T6030R08V3) leia(periood=vahemik, T030R03V4) + leia(periood=vahemik, T3030R02V4) + leia(periood=vahemik, T5030R02V4) + leia(periood=vahemik, T6030R08V4) leia(periood=vahemik, T030R03V5) + leia(periood=vahemik, T3030R02V5) + leia(periood=vahemik, T5030R02V5) + leia(periood=vahemik, T6030R08V5) leia(periood=vahemik, T030R03V6) + leia(periood=vahemik, T3030R02V6) + leia(periood=vahemik, T5030R02V6) + leia(periood=vahemik, T6030R08V6) leia(periood=vahemik, T030R03V7) + leia(periood=vahemik, T3030R02V7) + leia(periood=vahemik, T5030R02V7) + leia(periood=vahemik, T6030R08V7) leia(periood=vahemik, T030R03V8) + leia(periood=vahemik, T3030R02V8) + leia(periood=vahemik, T5030R02V8) + leia(periood=vahemik, T6030R08V8) leia(periood=vahemik, T030R03V9) + leia(periood=vahemik, T3030R02V9) + leia(periood=vahemik, T5030R02V9) + leia(periood=vahemik, T6030R08V9) leia(periood=vahemik, T030R03V10) + leia(periood=vahemik, T3030R02V10) + leia(periood=vahemik, T5030R02V10) + leia(periood=vahemik, T6030R08V10) leia(periood=vahemik, T030R03V11) + leia(periood=vahemik, T3030R02V11) + leia(periood=vahemik, T5030R02V11) + leia(periood=vahemik, T6030R08V11) leia(periood=viimane, T030R03V12) + leia(periood=viimane, T3030R02V12) + leia(periood=viimane, T5030R02V12) + leia(periood=viimane, T6030R08V12) leia(periood=vahemik, T030R03V13) + leia(periood=vahemik, T3030R02V13) + leia(periood=vahemik, T5030R02V13) + leia(periood=vahemik, T6030R08V13) leia(periood=vahemik, T030R03V14) + leia(periood=vahemik, T3030R02V14) + leia(periood=vahemik, T5030R02V14) + leia(periood=vahemik, T6030R08V14) R08V13 / R08V2 + 0.0 R08V15*100/{perioodivahemik.paevi} (R08V4+R08V9+R08V10+R08V11) / 2.0 / R08V2 (R08V13 + 0.0) / (R08V9+R08V10+R08V11)
kardiokirurgia V161 09 leia(periood=viimane, T030R26V1) + leia(periood=viimane, T3030R14V1) + leia(periood=viimane, T5030R14V1) + leia(periood=viimane, T6030R09V1) (leia(periood=vahemik, T030R26V2) + leia(periood=vahemik, T3030R14V2) + leia(periood=vahemik, T5030R14V2) + leia(periood=vahemik, T6030R09V2)) / (leia(periood=vahemik, 0*T030R26V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T3030R14V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T5030R14V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T6030R09V2+esitamisi!)) leia(periood=esimene, T030R26V3) + leia(periood=esimene, T3030R14V3) + leia(periood=esimene, T5030R14V3) + leia(periood=esimene, T6030R09V3) leia(periood=vahemik, T030R26V4) + leia(periood=vahemik, T3030R14V4) + leia(periood=vahemik, T5030R14V4) + leia(periood=vahemik, T6030R09V4) leia(periood=vahemik, T030R26V5) + leia(periood=vahemik, T3030R14V5) + leia(periood=vahemik, T5030R14V5) + leia(periood=vahemik, T6030R09V5) leia(periood=vahemik, T030R26V6) + leia(periood=vahemik, T3030R14V6) + leia(periood=vahemik, T5030R14V6) + leia(periood=vahemik, T6030R09V6) leia(periood=vahemik, T030R26V7) + leia(periood=vahemik, T3030R14V7) + leia(periood=vahemik, T5030R14V7) + leia(periood=vahemik, T6030R09V7) leia(periood=vahemik, T030R26V8) + leia(periood=vahemik, T3030R14V8) + leia(periood=vahemik, T5030R14V8) + leia(periood=vahemik, T6030R09V8) leia(periood=vahemik, T030R26V9) + leia(periood=vahemik, T3030R14V9) + leia(periood=vahemik, T5030R14V9) + leia(periood=vahemik, T6030R09V9) leia(periood=vahemik, T030R26V10) + leia(periood=vahemik, T3030R14V10) + leia(periood=vahemik, T5030R14V10) + leia(periood=vahemik, T6030R09V10) leia(periood=vahemik, T030R26V11) + leia(periood=vahemik, T3030R14V11) + leia(periood=vahemik, T5030R14V11) + leia(periood=vahemik, T6030R09V11) leia(periood=viimane, T030R26V12) + leia(periood=viimane, T3030R14V12) + leia(periood=viimane, T5030R14V12) + leia(periood=viimane, T6030R09V12) leia(periood=vahemik, T030R26V13) + leia(periood=vahemik, T3030R14V13) + leia(periood=vahemik, T5030R14V13) + leia(periood=vahemik, T6030R09V13) leia(periood=vahemik, T030R26V14) + leia(periood=vahemik, T3030R14V14) + leia(periood=vahemik, T5030R14V14) + leia(periood=vahemik, T6030R09V14) R09V13 / R09V2 + 0.0 R09V15*100/{perioodivahemik.paevi} (R09V4+R09V9+R09V10+R09V11) / 2.0 / R09V2 (R09V13 + 0.0) / (R09V9+R09V10+R09V11)
vaskulaarkirurgia V162 10 leia(periood=viimane, T030R70V1) + leia(periood=viimane, T3030R43V1) + leia(periood=viimane, T5030R43V1) + leia(periood=viimane, T6030R10V1) (leia(periood=vahemik, T030R70V2) + leia(periood=vahemik, T3030R43V2) + leia(periood=vahemik, T5030R43V2) + leia(periood=vahemik, T6030R10V2)) / (leia(periood=vahemik, 0*T030R70V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T3030R43V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T5030R43V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T6030R10V2+esitamisi!)) leia(periood=esimene, T030R70V3) + leia(periood=esimene, T3030R43V3) + leia(periood=esimene, T5030R43V3) + leia(periood=esimene, T6030R10V3) leia(periood=vahemik, T030R70V4) + leia(periood=vahemik, T3030R43V4) + leia(periood=vahemik, T5030R43V4) + leia(periood=vahemik, T6030R10V4) leia(periood=vahemik, T030R70V5) + leia(periood=vahemik, T3030R43V5) + leia(periood=vahemik, T5030R43V5) + leia(periood=vahemik, T6030R10V5) leia(periood=vahemik, T030R70V6) + leia(periood=vahemik, T3030R43V6) + leia(periood=vahemik, T5030R43V6) + leia(periood=vahemik, T6030R10V6) leia(periood=vahemik, T030R70V7) + leia(periood=vahemik, T3030R43V7) + leia(periood=vahemik, T5030R43V7) + leia(periood=vahemik, T6030R10V7) leia(periood=vahemik, T030R70V8) + leia(periood=vahemik, T3030R43V8) + leia(periood=vahemik, T5030R43V8) + leia(periood=vahemik, T6030R10V8) leia(periood=vahemik, T030R70V9) + leia(periood=vahemik, T3030R43V9) + leia(periood=vahemik, T5030R43V9) + leia(periood=vahemik, T6030R10V9) leia(periood=vahemik, T030R70V10) + leia(periood=vahemik, T3030R43V10) + leia(periood=vahemik, T5030R43V10) + leia(periood=vahemik, T6030R10V10) leia(periood=vahemik, T030R70V11) + leia(periood=vahemik, T3030R43V11) + leia(periood=vahemik, T5030R43V11) + leia(periood=vahemik, T6030R10V11) leia(periood=viimane, T030R70V12) + leia(periood=viimane, T3030R43V12) + leia(periood=viimane, T5030R43V12) + leia(periood=viimane, T6030R10V12) leia(periood=vahemik, T030R70V13) + leia(periood=vahemik, T3030R43V13) + leia(periood=vahemik, T5030R43V13) + leia(periood=vahemik, T6030R10V13) leia(periood=vahemik, T030R70V14) + leia(periood=vahemik, T3030R43V14) + leia(periood=vahemik, T5030R43V14) + leia(periood=vahemik, T6030R10V14) R10V13 / R10V2 + 0.0 R10V15*100/{perioodivahemik.paevi} (R10V4+R10V9+R10V10+R10V11) / 2.0 / R10V2 (R10V13 + 0.0) / (R10V9+R10V10+R10V11)
kõrva-nina-kurguhaigused V170 11 leia(periood=viimane, T030R54V1) + leia(periood=viimane, T3030R33V1) + leia(periood=viimane, T5030R33V1) + leia(periood=viimane, T030R55V1) + leia(periood=viimane, T3030R34V1) + leia(periood=viimane, T5030R34V1) + leia(periood=viimane, T6030R11V1) (leia(periood=vahemik, T030R54V2) + leia(periood=vahemik, T3030R33V2) + leia(periood=vahemik, T5030R33V2) + leia(periood=vahemik, T030R55V2) + leia(periood=vahemik, T3030R34V2) + leia(periood=vahemik, T5030R34V2) + leia(periood=vahemik, T6030R11V2)) / (leia(periood=vahemik, 0*T030R54V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T3030R33V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T5030R33V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T6030R11V2+esitamisi!)) leia(periood=esimene, T030R54V3) + leia(periood=esimene, T3030R33V3) + leia(periood=esimene, T5030R33V3) + leia(periood=esimene, T030R55V3) + leia(periood=esimene, T3030R34V3) + leia(periood=esimene, T5030R34V3) + leia(periood=esimene, T6030R11V3) leia(periood=vahemik, T030R54V4) + leia(periood=vahemik, T3030R33V4) + leia(periood=vahemik, T5030R33V4) + leia(periood=vahemik, T030R55V4) + leia(periood=vahemik, T3030R34V4) + leia(periood=vahemik, T5030R34V4) + leia(periood=vahemik, T6030R11V4) leia(periood=vahemik, T030R54V5) + leia(periood=vahemik, T3030R33V5) + leia(periood=vahemik, T5030R33V5) + leia(periood=vahemik, T030R55V5) + leia(periood=vahemik, T3030R34V5) + leia(periood=vahemik, T5030R34V5) + leia(periood=vahemik, T6030R11V5) leia(periood=vahemik, T030R54V6) + leia(periood=vahemik, T3030R33V6) + leia(periood=vahemik, T5030R33V6) + leia(periood=vahemik, T030R55V6) + leia(periood=vahemik, T3030R34V6) + leia(periood=vahemik, T5030R34V6) + leia(periood=vahemik, T6030R11V6) leia(periood=vahemik, T030R54V7) + leia(periood=vahemik, T3030R33V7) + leia(periood=vahemik, T5030R33V7) + leia(periood=vahemik, T030R55V7) + leia(periood=vahemik, T3030R34V7) + leia(periood=vahemik, T5030R34V7) + leia(periood=vahemik, T6030R11V7) leia(periood=vahemik, T030R54V8) + leia(periood=vahemik, T3030R33V8) + leia(periood=vahemik, T5030R33V8) + leia(periood=vahemik, T030R55V8) + leia(periood=vahemik, T3030R34V8) + leia(periood=vahemik, T5030R34V8) + leia(periood=vahemik, T6030R11V8) leia(periood=vahemik, T030R54V9) + leia(periood=vahemik, T3030R33V9) + leia(periood=vahemik, T5030R33V9) + leia(periood=vahemik, T030R55V9) + leia(periood=vahemik, T3030R34V9) + leia(periood=vahemik, T5030R34V9) + leia(periood=vahemik, T6030R11V9) leia(periood=vahemik, T030R54V10) + leia(periood=vahemik, T3030R33V10) + leia(periood=vahemik, T5030R33V10) + leia(periood=vahemik, T030R55V10) + leia(periood=vahemik, T3030R34V10) + leia(periood=vahemik, T5030R34V10) + leia(periood=vahemik, T6030R11V10) leia(periood=vahemik, T030R54V11) + leia(periood=vahemik, T3030R33V11) + leia(periood=vahemik, T5030R33V11) + leia(periood=vahemik, T030R55V11) + leia(periood=vahemik, T3030R34V11) + leia(periood=vahemik, T5030R34V11) + leia(periood=vahemik, T6030R11V11) leia(periood=viimane, T030R54V12) + leia(periood=viimane, T3030R33V12) + leia(periood=viimane, T5030R33V12) + leia(periood=viimane, T030R55V12) + leia(periood=viimane, T3030R34V12) + leia(periood=viimane, T5030R34V12) + leia(periood=viimane, T6030R11V12) leia(periood=vahemik, T030R54V13) + leia(periood=vahemik, T3030R33V13) + leia(periood=vahemik, T5030R33V13) + leia(periood=vahemik, T030R55V13) + leia(periood=vahemik, T3030R34V13) + leia(periood=vahemik, T5030R34V13) + leia(periood=vahemik, T6030R11V13) leia(periood=vahemik, T030R54V14) + leia(periood=vahemik, T3030R33V14) + leia(periood=vahemik, T5030R33V14) + leia(periood=vahemik, T030R55V14) + leia(periood=vahemik, T3030R34V14) + leia(periood=vahemik, T5030R34V14) + leia(periood=vahemik, T6030R11V14) R11V13 / R11V2 + 0.0 R11V15*100/{perioodivahemik.paevi} (R11V4+R11V9+R11V10+R11V11) / 2.0 / R11V2 (R11V13 + 0.0) / (R11V9+R11V10+R11V11)
lastehaigused V180 12 leia(periood=viimane, T030R59V1) + leia(periood=viimane, T3030R38V1) + leia(periood=viimane, T5030R38V1) + leia(periood=viimane, T6030R12V1) (leia(periood=vahemik, T030R59V2) + leia(periood=vahemik, T3030R38V2) + leia(periood=vahemik, T5030R38V2) + leia(periood=vahemik, T6030R12V2)) / (leia(periood=vahemik, 0*T030R59V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T3030R38V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T5030R38V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T6030R12V2+esitamisi!)) leia(periood=esimene, T030R59V3) + leia(periood=esimene, T3030R38V3) + leia(periood=esimene, T5030R38V3) + leia(periood=esimene, T6030R12V3) leia(periood=vahemik, T030R59V4) + leia(periood=vahemik, T3030R38V4) + leia(periood=vahemik, T5030R38V4) + leia(periood=vahemik, T6030R12V4) leia(periood=vahemik, T030R59V5) + leia(periood=vahemik, T3030R38V5) + leia(periood=vahemik, T5030R38V5) + leia(periood=vahemik, T6030R12V5) leia(periood=vahemik, T030R59V6) + leia(periood=vahemik, T3030R38V6) + leia(periood=vahemik, T5030R38V6) + leia(periood=vahemik, T6030R12V6) leia(periood=vahemik, T030R59V7) + leia(periood=vahemik, T3030R38V7) + leia(periood=vahemik, T5030R38V7) + leia(periood=vahemik, T6030R12V7) leia(periood=vahemik, T030R59V8) + leia(periood=vahemik, T3030R38V8) + leia(periood=vahemik, T5030R38V8) + leia(periood=vahemik, T6030R12V8) leia(periood=vahemik, T030R59V9) + leia(periood=vahemik, T3030R38V9) + leia(periood=vahemik, T5030R38V9) + leia(periood=vahemik, T6030R12V9) leia(periood=vahemik, T030R59V10) + leia(periood=vahemik, T3030R38V10) + leia(periood=vahemik, T5030R38V10) + leia(periood=vahemik, T6030R12V10) leia(periood=vahemik, T030R59V11) + leia(periood=vahemik, T3030R38V11) + leia(periood=vahemik, T5030R38V11) + leia(periood=vahemik, T6030R12V11) leia(periood=viimane, T030R59V12) + leia(periood=viimane, T3030R38V12) + leia(periood=viimane, T5030R38V12) + leia(periood=viimane, T6030R12V12) leia(periood=vahemik, T030R59V13) + leia(periood=vahemik, T3030R38V13) + leia(periood=vahemik, T5030R38V13) + leia(periood=vahemik, T6030R12V13) leia(periood=vahemik, T030R59V14) + leia(periood=vahemik, T3030R38V14) + leia(periood=vahemik, T5030R38V14) + leia(periood=vahemik, T6030R12V14) R12V13 / R12V2 + 0.0 R12V15*100/{perioodivahemik.paevi} (R12V4+R12V9+R12V10+R12V11) / 2.0 / R12V2 (R12V13 + 0.0) / (R12V9+R12V10+R12V11)
lastekirurgia V190 13 leia(periood=viimane, T030R21V1) + leia(periood=viimane, T3030R11V1) + leia(periood=viimane, T5030R11V1) + leia(periood=viimane, T6030R13V1) (leia(periood=vahemik, T030R21V2) + leia(periood=vahemik, T3030R11V2) + leia(periood=vahemik, T5030R11V2) + leia(periood=vahemik, T6030R13V2)) / (leia(periood=vahemik, 0*T030R21V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T3030R11V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T5030R11V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T6030R13V2+esitamisi!)) leia(periood=esimene, T030R21V3) + leia(periood=esimene, T3030R11V3) + leia(periood=esimene, T5030R11V3) + leia(periood=esimene, T6030R13V3) leia(periood=vahemik, T030R21V4) + leia(periood=vahemik, T3030R11V4) + leia(periood=vahemik, T5030R11V4) + leia(periood=vahemik, T6030R13V4) leia(periood=vahemik, T030R21V5) + leia(periood=vahemik, T3030R11V5) + leia(periood=vahemik, T5030R11V5) + leia(periood=vahemik, T6030R13V5) leia(periood=vahemik, T030R21V6) + leia(periood=vahemik, T3030R11V6) + leia(periood=vahemik, T5030R11V6) + leia(periood=vahemik, T6030R13V6) leia(periood=vahemik, T030R21V7) + leia(periood=vahemik, T3030R11V7) + leia(periood=vahemik, T5030R11V7) + leia(periood=vahemik, T6030R13V7) leia(periood=vahemik, T030R21V8) + leia(periood=vahemik, T3030R11V8) + leia(periood=vahemik, T5030R11V8) + leia(periood=vahemik, T6030R13V8) leia(periood=vahemik, T030R21V9) + leia(periood=vahemik, T3030R11V9) + leia(periood=vahemik, T5030R11V9) + leia(periood=vahemik, T6030R13V9) leia(periood=vahemik, T030R21V10) + leia(periood=vahemik, T3030R11V10) + leia(periood=vahemik, T5030R11V10) + leia(periood=vahemik, T6030R13V10) leia(periood=vahemik, T030R21V11) + leia(periood=vahemik, T3030R11V11) + leia(periood=vahemik, T5030R11V11) + leia(periood=vahemik, T6030R13V11) leia(periood=viimane, T030R21V12) + leia(periood=viimane, T3030R11V12) + leia(periood=viimane, T5030R11V12) + leia(periood=viimane, T6030R13V12) leia(periood=vahemik, T030R21V13) + leia(periood=vahemik, T3030R11V13) + leia(periood=vahemik, T5030R11V13) + leia(periood=vahemik, T6030R13V13) leia(periood=vahemik, T030R21V14) + leia(periood=vahemik, T3030R11V14) + leia(periood=vahemik, T5030R11V14) + leia(periood=vahemik, T6030R13V14) R13V13 / R13V2 + 0.0 R13V15*100/{perioodivahemik.paevi} (R13V4+R13V9+R13V10+R13V11) / 2.0 / R13V2 (R13V13 + 0.0) / (R13V9+R13V10+R13V11)
naha- ja suguhaigused V200 14 leia(periood=viimane, T030R56V1) + leia(periood=viimane, T3030R35V1) + leia(periood=viimane, T5030R35V1) + leia(periood=viimane, T030R57V1) + leia(periood=viimane, T3030R36V1) + leia(periood=viimane, T5030R36V1) + leia(periood=viimane, T6030R14V1) (leia(periood=vahemik, T030R56V2) + leia(periood=vahemik, T3030R35V2) + leia(periood=vahemik, T5030R35V2) + leia(periood=vahemik, T030R57V2) + leia(periood=vahemik, T3030R36V2) + leia(periood=vahemik, T5030R36V2) + leia(periood=vahemik, T6030R14V2)) / (leia(periood=vahemik, 0*T030R56V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T3030R35V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T5030R35V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T6030R14V2+esitamisi!)) leia(periood=esimene, T030R56V3) + leia(periood=esimene, T3030R35V3) + leia(periood=esimene, T5030R35V3) + leia(periood=esimene, T030R57V3) + leia(periood=esimene, T3030R36V3) + leia(periood=esimene, T5030R36V3) + leia(periood=esimene, T6030R14V3) leia(periood=vahemik, T030R56V4) + leia(periood=vahemik, T3030R35V4) + leia(periood=vahemik, T5030R35V4) + leia(periood=vahemik, T030R57V4) + leia(periood=vahemik, T3030R36V4) + leia(periood=vahemik, T5030R36V4) + leia(periood=vahemik, T6030R14V4) leia(periood=vahemik, T030R56V5) + leia(periood=vahemik, T3030R35V5) + leia(periood=vahemik, T5030R35V5) + leia(periood=vahemik, T030R57V5) + leia(periood=vahemik, T3030R36V5) + leia(periood=vahemik, T5030R36V5) + leia(periood=vahemik, T6030R14V5) leia(periood=vahemik, T030R56V6) + leia(periood=vahemik, T3030R35V6) + leia(periood=vahemik, T5030R35V6) + leia(periood=vahemik, T030R57V6) + leia(periood=vahemik, T3030R36V6) + leia(periood=vahemik, T5030R36V6) + leia(periood=vahemik, T6030R14V6) leia(periood=vahemik, T030R56V7) + leia(periood=vahemik, T3030R35V7) + leia(periood=vahemik, T5030R35V7) + leia(periood=vahemik, T030R57V7) + leia(periood=vahemik, T3030R36V7) + leia(periood=vahemik, T5030R36V7) + leia(periood=vahemik, T6030R14V7) leia(periood=vahemik, T030R56V8) + leia(periood=vahemik, T3030R35V8) + leia(periood=vahemik, T5030R35V8) + leia(periood=vahemik, T030R57V8) + leia(periood=vahemik, T3030R36V8) + leia(periood=vahemik, T5030R36V8) + leia(periood=vahemik, T6030R14V8) leia(periood=vahemik, T030R56V9) + leia(periood=vahemik, T3030R35V9) + leia(periood=vahemik, T5030R35V9) + leia(periood=vahemik, T030R57V9) + leia(periood=vahemik, T3030R36V9) + leia(periood=vahemik, T5030R36V9) + leia(periood=vahemik, T6030R14V9) leia(periood=vahemik, T030R56V10) + leia(periood=vahemik, T3030R35V10) + leia(periood=vahemik, T5030R35V10) + leia(periood=vahemik, T030R57V10) + leia(periood=vahemik, T3030R36V10) + leia(periood=vahemik, T5030R36V10) + leia(periood=vahemik, T6030R14V10) leia(periood=vahemik, T030R56V11) + leia(periood=vahemik, T3030R35V11) + leia(periood=vahemik, T5030R35V11) + leia(periood=vahemik, T030R57V11) + leia(periood=vahemik, T3030R36V11) + leia(periood=vahemik, T5030R36V11) + leia(periood=vahemik, T6030R14V11) leia(periood=viimane, T030R56V12) + leia(periood=viimane, T3030R35V12) + leia(periood=viimane, T5030R35V12) + leia(periood=viimane, T030R57V12) + leia(periood=viimane, T3030R36V12) + leia(periood=viimane, T5030R36V12) + leia(periood=viimane, T6030R14V12) leia(periood=vahemik, T030R56V13) + leia(periood=vahemik, T3030R35V13) + leia(periood=vahemik, T5030R35V13) + leia(periood=vahemik, T030R57V13) + leia(periood=vahemik, T3030R36V13) + leia(periood=vahemik, T5030R36V13) + leia(periood=vahemik, T6030R14V13) leia(periood=vahemik, T030R56V14) + leia(periood=vahemik, T3030R35V14) + leia(periood=vahemik, T5030R35V14) + leia(periood=vahemik, T030R57V14) + leia(periood=vahemik, T3030R36V14) + leia(periood=vahemik, T5030R36V14) + leia(periood=vahemik, T6030R14V14) R14V13 / R14V2 + 0.0 R14V15*100/{perioodivahemik.paevi} (R14V4+R14V9+R14V10+R14V11) / 2.0 / R14V2 (R14V13 + 0.0) / (R14V9+R14V10+R14V11)
nakkushaigused V210 15 leia(periood=viimane, T030R13V1) + leia(periood=viimane, T3030R06V1) + leia(periood=viimane, T5030R06V1) + leia(periood=viimane, T030R14V1) + leia(periood=viimane, T3030R07V1) + leia(periood=viimane, T5030R07V1) + leia(periood=viimane, T6030R15V1) (leia(periood=vahemik, T030R13V2) + leia(periood=vahemik, T3030R06V2) + leia(periood=vahemik, T5030R06V2) + leia(periood=vahemik, T030R10V2) + leia(periood=vahemik, T3030R04V2) + leia(periood=vahemik, T5030R04V2) + leia(periood=vahemik, T6030R15V2)) / (leia(periood=vahemik, 0*T030R13V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T3030R06V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T5030R06V2+esitamisi!)+ leia(periood=vahemik, 0*T6030R15V2+esitamisi!)) leia(periood=esimene, T030R13V3) + leia(periood=esimene, T3030R06V3) + leia(periood=esimene, T5030R06V3) + leia(periood=esimene, T030R14V3) + leia(periood=esimene, T3030R07V3) + leia(periood=esimene, T5030R07V3) + leia(periood=esimene, T6030R15V3) leia(periood=vahemik, T030R13V4) + leia(periood=vahemik, T3030R06V4) + leia(periood=vahemik, T5030R06V4) + leia(periood=vahemik, T030R14V4) + leia(periood=vahemik, T3030R07V4) + leia(periood=vahemik, T5030R07V4) + leia(periood=vahemik, T6030R15V4) leia(periood=vahemik, T030R13V5) + leia(periood=vahemik, T3030R06V5) + leia(periood=vahemik, T5030R06V5) + leia(periood=vahemik, T030R14V5) + leia(periood=vahemik, T3030R07V5) + leia(periood=vahemik, T5030R07V5) + leia(periood=vahemik, T6030R15V5) leia(periood=vahemik, T030R13V6) + leia(periood=vahemik, T3030R06V6) + leia(periood=vahemik, T5030R06V6) + leia(periood=vahemik, T030R14V6) + leia(periood=vahemik, T3030R07V6) + leia(periood=vahemik, T5030R07V6) + leia(periood=vahemik, T6030R15V6) leia(periood=vahemik, T030R13V7) + leia(periood=vahemik, T3030R06V7) + leia(periood=vahemik, T5030R06V7) + leia(periood=vahemik, T030R14V7) + leia(periood=vahemik, T3030R07V7) + leia(periood=vahemik, T5030R07V7) + leia(periood=vahemik, T6030R15V7) leia(periood=vahemik, T030R13V8) + leia(periood=vahemik, T3030R06V8) + leia(periood=vahemik, T5030R06V8) + leia(periood=vahemik, T030R14V8) + leia(periood=vahemik, T3030R07V8) + leia(periood=vahemik, T5030R07V8) + leia(periood=vahemik, T6030R15V8) leia(periood=vahemik, T030R13V9) + leia(periood=vahemik, T3030R06V9) + leia(periood=vahemik, T5030R06V9) + leia(periood=vahemik, T030R14V9) + leia(periood=vahemik, T3030R07V9) + leia(periood=vahemik, T5030R07V9) + leia(periood=vahemik, T6030R15V9) leia(periood=vahemik, T030R13V10) + leia(periood=vahemik, T3030R06V10) + leia(periood=vahemik, T5030R06V10) + leia(periood=vahemik, T030R14V10) + leia(periood=vahemik, T3030R07V10) + leia(periood=vahemik, T5030R07V10) + leia(periood=vahemik, T6030R15V10) leia(periood=vahemik, T030R13V11) + leia(periood=vahemik, T3030R06V11) + leia(periood=vahemik, T5030R06V11) + leia(periood=vahemik, T030R14V11) + leia(periood=vahemik, T3030R07V11) + leia(periood=vahemik, T5030R07V11) + leia(periood=vahemik, T6030R15V11) leia(periood=viimane, T030R13V12) + leia(periood=viimane, T3030R06V12) + leia(periood=viimane, T5030R06V12) + leia(periood=viimane, T030R14V12) + leia(periood=viimane, T3030R07V12) + leia(periood=viimane, T5030R07V12) + leia(periood=viimane, T6030R15V12) leia(periood=vahemik, T030R13V13) + leia(periood=vahemik, T3030R06V13) + leia(periood=vahemik, T5030R06V13) + leia(periood=vahemik, T030R14V13) + leia(periood=vahemik, T3030R07V13) + leia(periood=vahemik, T5030R07V13) + leia(periood=vahemik, T6030R15V13) leia(periood=vahemik, T030R13V14) + leia(periood=vahemik, T3030R06V14) + leia(periood=vahemik, T5030R06V14) + leia(periood=vahemik, T030R14V14) + leia(periood=vahemik, T3030R07V14) + leia(periood=vahemik, T5030R07V14) + leia(periood=vahemik, T6030R15V14) R15V13 / R15V2 + 0.0 R15V15*100/{perioodivahemik.paevi} (R15V4+R15V9+R15V10+R15V11) / 2.0 / R15V2 (R15V13 + 0.0) / (R15V9+R15V10+R15V11)
nefroloogia V220 16 leia(periood=viimane, T030R17V1) + leia(periood=viimane, T3030R09V1) + leia(periood=viimane, T5030R09V1) + leia(periood=viimane, T6030R16V1) (leia(periood=vahemik, T030R17V2) + leia(periood=vahemik, T3030R09V2) + leia(periood=vahemik, T5030R09V2) + leia(periood=vahemik, T6030R16V2)) / (leia(periood=vahemik, 0*T030R17V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T3030R09V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T5030R09V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T6030R16V2+esitamisi!)) leia(periood=esimene, T030R17V3) + leia(periood=esimene, T3030R09V3) + leia(periood=esimene, T5030R09V3) + leia(periood=esimene, T6030R16V3) leia(periood=vahemik, T030R17V4) + leia(periood=vahemik, T3030R09V4) + leia(periood=vahemik, T5030R09V4) + leia(periood=vahemik, T6030R16V4) leia(periood=vahemik, T030R17V5) + leia(periood=vahemik, T3030R09V5) + leia(periood=vahemik, T5030R09V5) + leia(periood=vahemik, T6030R16V5) leia(periood=vahemik, T030R17V6) + leia(periood=vahemik, T3030R09V6) + leia(periood=vahemik, T5030R09V6) + leia(periood=vahemik, T6030R16V6) leia(periood=vahemik, T030R17V7) + leia(periood=vahemik, T3030R09V7) + leia(periood=vahemik, T5030R09V7) + leia(periood=vahemik, T6030R16V7) leia(periood=vahemik, T030R17V8) + leia(periood=vahemik, T3030R09V8) + leia(periood=vahemik, T5030R09V8) + leia(periood=vahemik, T6030R16V8) leia(periood=vahemik, T030R17V9) + leia(periood=vahemik, T3030R09V9) + leia(periood=vahemik, T5030R09V9) + leia(periood=vahemik, T6030R16V9) leia(periood=vahemik, T030R17V10) + leia(periood=vahemik, T3030R09V10) + leia(periood=vahemik, T5030R09V10) + leia(periood=vahemik, T6030R16V10) leia(periood=vahemik, T030R17V11) + leia(periood=vahemik, T3030R09V11) + leia(periood=vahemik, T5030R09V11) + leia(periood=vahemik, T6030R16V11) leia(periood=viimane, T030R17V12) + leia(periood=viimane, T3030R09V12) + leia(periood=viimane, T5030R09V12) + leia(periood=viimane, T6030R16V12) leia(periood=vahemik, T030R17V13) + leia(periood=vahemik, T3030R09V13) + leia(periood=vahemik, T5030R09V13) + leia(periood=vahemik, T6030R16V13) leia(periood=vahemik, T030R17V14) + leia(periood=vahemik, T3030R09V14) + leia(periood=vahemik, T5030R09V14) + leia(periood=vahemik, T6030R16V14) R16V13 / R16V2 + 0.0 R16V15*100/{perioodivahemik.paevi} (R16V4+R16V9+R16V10+R16V11) / 2.0 / R16V2 (R16V13 + 0.0) / (R16V9+R16V10+R16V11)
neurokirurgia V230 17 leia(periood=viimane, T030R22V1) + leia(periood=viimane, T3030R12V1) + leia(periood=viimane, T5030R12V1) + leia(periood=viimane, T6030R17V1) (leia(periood=vahemik, T030R22V2) + leia(periood=vahemik, T3030R12V2) + leia(periood=vahemik, T5030R12V2) + leia(periood=vahemik, T6030R17V2)) / (leia(periood=vahemik, 0*T030R22V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T3030R12V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T5030R12V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T6030R17V2+esitamisi!)) leia(periood=esimene, T030R22V3) + leia(periood=esimene, T3030R12V3) + leia(periood=esimene, T5030R12V3) + leia(periood=esimene, T6030R17V3) leia(periood=vahemik, T030R22V4) + leia(periood=vahemik, T3030R12V4) + leia(periood=vahemik, T5030R12V4) + leia(periood=vahemik, T6030R17V4) leia(periood=vahemik, T030R22V5) + leia(periood=vahemik, T3030R12V5) + leia(periood=vahemik, T5030R12V5) + leia(periood=vahemik, T6030R17V5) leia(periood=vahemik, T030R22V6) + leia(periood=vahemik, T3030R12V6) + leia(periood=vahemik, T5030R12V6) + leia(periood=vahemik, T6030R17V6) leia(periood=vahemik, T030R22V7) + leia(periood=vahemik, T3030R12V7) + leia(periood=vahemik, T5030R12V7) + leia(periood=vahemik, T6030R17V7) leia(periood=vahemik, T030R22V8) + leia(periood=vahemik, T3030R12V8) + leia(periood=vahemik, T5030R12V8) + leia(periood=vahemik, T6030R17V8) leia(periood=vahemik, T030R22V9) + leia(periood=vahemik, T3030R12V9) + leia(periood=vahemik, T5030R12V9) + leia(periood=vahemik, T6030R17V9) leia(periood=vahemik, T030R22V10) + leia(periood=vahemik, T3030R12V10) + leia(periood=vahemik, T5030R12V10) + leia(periood=vahemik, T6030R17V10) leia(periood=vahemik, T030R22V11) + leia(periood=vahemik, T3030R12V11) + leia(periood=vahemik, T5030R12V11) + leia(periood=vahemik, T6030R17V11) leia(periood=viimane, T030R22V12) + leia(periood=viimane, T3030R12V12) + leia(periood=viimane, T5030R12V12) + leia(periood=viimane, T6030R17V12) leia(periood=vahemik, T030R22V13) + leia(periood=vahemik, T3030R12V13) + leia(periood=vahemik, T5030R12V13) + leia(periood=vahemik, T6030R17V13) leia(periood=vahemik, T030R22V14) + leia(periood=vahemik, T3030R12V14) + leia(periood=vahemik, T5030R12V14) + leia(periood=vahemik, T6030R17V14) R17V13 / R17V2 + 0.0 R17V15*100/{perioodivahemik.paevi} (R17V4+R17V9+R17V10+R17V11) / 2.0 / R17V2 (R17V13 + 0.0) / (R17V9+R17V10+R17V11)
neuroloogia V240 18 leia(periood=viimane, T030R48V1) + leia(periood=viimane, T3030R27V1) + leia(periood=viimane, T5030R27V1) + leia(periood=viimane, T6030R18V1) (leia(periood=vahemik, T030R48V2) + leia(periood=vahemik, T3030R27V2) + leia(periood=vahemik, T5030R27V2) + leia(periood=vahemik, T6030R18V2)) / (leia(periood=vahemik, 0*T030R48V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T3030R27V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T5030R27V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T6030R18V2+esitamisi!)) leia(periood=esimene, T030R48V3) + leia(periood=esimene, T3030R27V3) + leia(periood=esimene, T5030R27V3) + leia(periood=esimene, T6030R18V3) leia(periood=vahemik, T030R48V4) + leia(periood=vahemik, T3030R27V4) + leia(periood=vahemik, T5030R27V4) + leia(periood=vahemik, T6030R18V4) leia(periood=vahemik, T030R48V5) + leia(periood=vahemik, T3030R27V5) + leia(periood=vahemik, T5030R27V5) + leia(periood=vahemik, T6030R18V5) leia(periood=vahemik, T030R48V6) + leia(periood=vahemik, T3030R27V6) + leia(periood=vahemik, T5030R27V6) + leia(periood=vahemik, T6030R18V6) leia(periood=vahemik, T030R48V7) + leia(periood=vahemik, T3030R27V7) + leia(periood=vahemik, T5030R27V7) + leia(periood=vahemik, T6030R18V7) leia(periood=vahemik, T030R48V8) + leia(periood=vahemik, T3030R27V8) + leia(periood=vahemik, T5030R27V8) + leia(periood=vahemik, T6030R18V8) leia(periood=vahemik, T030R48V9) + leia(periood=vahemik, T3030R27V9) + leia(periood=vahemik, T5030R27V9) + leia(periood=vahemik, T6030R18V9) leia(periood=vahemik, T030R48V10) + leia(periood=vahemik, T3030R27V10) + leia(periood=vahemik, T5030R27V10) + leia(periood=vahemik, T6030R18V10) leia(periood=vahemik, T030R48V11) + leia(periood=vahemik, T3030R27V11) + leia(periood=vahemik, T5030R27V11) + leia(periood=vahemik, T6030R18V11) leia(periood=viimane, T030R48V12) + leia(periood=viimane, T3030R27V12) + leia(periood=viimane, T5030R27V12) + leia(periood=viimane, T6030R18V12) leia(periood=vahemik, T030R48V13) + leia(periood=vahemik, T3030R27V13) + leia(periood=vahemik, T5030R27V13) + leia(periood=vahemik, T6030R18V13) leia(periood=vahemik, T030R48V14) + leia(periood=vahemik, T3030R27V14) + leia(periood=vahemik, T5030R27V14) + leia(periood=vahemik, T6030R18V14) R18V13 / R18V2 + 0.0 R18V15*100/{perioodivahemik.paevi} (R18V4+R18V9+R18V10+R18V11) / 2.0 / R18V2 (R18V13 + 0.0) / (R18V9+R18V10+R18V11)
lasteneuroloogia V241 19 leia(periood=viimane, T030R49V1) + leia(periood=viimane, T3030R28V1) + leia(periood=viimane, T5030R28V1) + leia(periood=viimane, T6030R19V1) (leia(periood=vahemik, T030R49V2) + leia(periood=vahemik, T3030R28V2) + leia(periood=vahemik, T5030R28V2) + leia(periood=vahemik, T6030R19V2)) / (leia(periood=vahemik, 0*T030R49V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T3030R28V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T5030R28V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T6030R19V2+esitamisi!)) leia(periood=esimene, T030R49V3) + leia(periood=esimene, T3030R28V3) + leia(periood=esimene, T5030R28V3) + leia(periood=esimene, T6030R19V3) leia(periood=vahemik, T030R49V4) + leia(periood=vahemik, T3030R28V4) + leia(periood=vahemik, T5030R28V4) + leia(periood=vahemik, T6030R19V4) leia(periood=vahemik, T030R49V5) + leia(periood=vahemik, T3030R28V5) + leia(periood=vahemik, T5030R28V5) + leia(periood=vahemik, T6030R19V5) leia(periood=vahemik, T030R49V6) + leia(periood=vahemik, T3030R28V6) + leia(periood=vahemik, T5030R28V6) + leia(periood=vahemik, T6030R19V6) leia(periood=vahemik, T030R49V7) + leia(periood=vahemik, T3030R28V7) + leia(periood=vahemik, T5030R28V7) + leia(periood=vahemik, T6030R19V7) leia(periood=vahemik, T030R49V8) + leia(periood=vahemik, T3030R28V8) + leia(periood=vahemik, T5030R28V8) + leia(periood=vahemik, T6030R19V8) leia(periood=vahemik, T030R49V9) + leia(periood=vahemik, T3030R28V9) + leia(periood=vahemik, T5030R28V9) + leia(periood=vahemik, T6030R19V9) leia(periood=vahemik, T030R49V10) + leia(periood=vahemik, T3030R28V10) + leia(periood=vahemik, T5030R28V10) + leia(periood=vahemik, T6030R19V10) leia(periood=vahemik, T030R49V11) + leia(periood=vahemik, T3030R28V11) + leia(periood=vahemik, T5030R28V11) + leia(periood=vahemik, T6030R19V11) leia(periood=viimane, T030R49V12) + leia(periood=viimane, T3030R28V12) + leia(periood=viimane, T5030R28V12) + leia(periood=viimane, T6030R19V12) leia(periood=vahemik, T030R49V13) + leia(periood=vahemik, T3030R28V13) + leia(periood=vahemik, T5030R28V13) + leia(periood=vahemik, T6030R19V13) leia(periood=vahemik, T030R49V14) + leia(periood=vahemik, T3030R28V14) + leia(periood=vahemik, T5030R28V14) + leia(periood=vahemik, T6030R19V14) R19V13 / R19V2 + 0.0 R19V15*100/{perioodivahemik.paevi} (R19V4+R19V9+R19V10+R19V11) / 2.0 / R19V2 (R19V13 + 0.0) / (R19V9+R19V10+R19V11)
näo- ja lõualuukirurgia V250 20 leia(periood=viimane, T030R36V1) + leia(periood=viimane, T3030R21V1) + leia(periood=viimane, T5030R21V1) + leia(periood=viimane, T6030R20V1) (leia(periood=vahemik, T030R36V2) + leia(periood=vahemik, T3030R21V2) + leia(periood=vahemik, T5030R21V2) + leia(periood=vahemik, T6030R20V2)) / (leia(periood=vahemik, 0*T030R36V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T3030R21V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T5030R21V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T6030R20V2+esitamisi!)) leia(periood=esimene, T030R36V3) + leia(periood=esimene, T3030R21V3) + leia(periood=esimene, T5030R21V3) + leia(periood=esimene, T6030R20V3) leia(periood=vahemik, T030R36V4) + leia(periood=vahemik, T3030R21V4) + leia(periood=vahemik, T5030R21V4) + leia(periood=vahemik, T6030R20V4) leia(periood=vahemik, T030R36V5) + leia(periood=vahemik, T3030R21V5) + leia(periood=vahemik, T5030R21V5) + leia(periood=vahemik, T6030R20V5) leia(periood=vahemik, T030R36V6) + leia(periood=vahemik, T3030R21V6) + leia(periood=vahemik, T5030R21V6) + leia(periood=vahemik, T6030R20V6) leia(periood=vahemik, T030R36V7) + leia(periood=vahemik, T3030R21V7) + leia(periood=vahemik, T5030R21V7) + leia(periood=vahemik, T6030R20V7) leia(periood=vahemik, T030R36V8) + leia(periood=vahemik, T3030R21V8) + leia(periood=vahemik, T5030R21V8) + leia(periood=vahemik, T6030R20V8) leia(periood=vahemik, T030R36V9) + leia(periood=vahemik, T3030R21V9) + leia(periood=vahemik, T5030R21V9) + leia(periood=vahemik, T6030R20V9) leia(periood=vahemik, T030R36V10) + leia(periood=vahemik, T3030R21V10) + leia(periood=vahemik, T5030R21V10) + leia(periood=vahemik, T6030R20V10) leia(periood=vahemik, T030R36V11) + leia(periood=vahemik, T3030R21V11) + leia(periood=vahemik, T5030R21V11) + leia(periood=vahemik, T6030R20V11) leia(periood=viimane, T030R36V12) + leia(periood=viimane, T3030R21V12) + leia(periood=viimane, T5030R21V12) + leia(periood=viimane, T6030R20V12) leia(periood=vahemik, T030R36V13) + leia(periood=vahemik, T3030R21V13) + leia(periood=vahemik, T5030R21V13) + leia(periood=vahemik, T6030R20V13) leia(periood=vahemik, T030R36V14) + leia(periood=vahemik, T3030R21V14) + leia(periood=vahemik, T5030R21V14) + leia(periood=vahemik, T6030R20V14) R20V13 / R20V2 + 0.0 R20V15*100/{perioodivahemik.paevi} (R20V4+R20V9+R20V10+R20V11) / 2.0 / R20V2 (R20V13 + 0.0) / (R20V9+R20V10+R20V11)
onkoloogia V260 21 leia(periood=viimane, T030R38V1) + leia(periood=viimane, T3030R22V1) + leia(periood=viimane, T5030R22V1) + leia(periood=viimane, T6030R21V1) (leia(periood=vahemik, T030R38V2) + leia(periood=vahemik, T3030R22V2) + leia(periood=vahemik, T5030R22V2) + leia(periood=vahemik, T6030R21V2)) / (leia(periood=vahemik, 0*T030R38V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T3030R22V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T5030R22V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T6030R21V2+esitamisi!)) leia(periood=esimene, T030R38V3) + leia(periood=esimene, T3030R22V3) + leia(periood=esimene, T5030R22V3) + leia(periood=esimene, T6030R21V3) leia(periood=vahemik, T030R38V4) + leia(periood=vahemik, T3030R22V4) + leia(periood=vahemik, T5030R22V4) + leia(periood=vahemik, T6030R21V4) leia(periood=vahemik, T030R38V5) + leia(periood=vahemik, T3030R22V5) + leia(periood=vahemik, T5030R22V5) + leia(periood=vahemik, T6030R21V5) leia(periood=vahemik, T030R38V6) + leia(periood=vahemik, T3030R22V6) + leia(periood=vahemik, T5030R22V6) + leia(periood=vahemik, T6030R21V6) leia(periood=vahemik, T030R38V7) + leia(periood=vahemik, T3030R22V7) + leia(periood=vahemik, T5030R22V7) + leia(periood=vahemik, T6030R21V7) leia(periood=vahemik, T030R38V8) + leia(periood=vahemik, T3030R22V8) + leia(periood=vahemik, T5030R22V8) + leia(periood=vahemik, T6030R21V8) leia(periood=vahemik, T030R38V9) + leia(periood=vahemik, T3030R22V9) + leia(periood=vahemik, T5030R22V9) + leia(periood=vahemik, T6030R21V9) leia(periood=vahemik, T030R38V10) + leia(periood=vahemik, T3030R22V10) + leia(periood=vahemik, T5030R22V10) + leia(periood=vahemik, T6030R21V10) leia(periood=vahemik, T030R38V11) + leia(periood=vahemik, T3030R22V11) + leia(periood=vahemik, T5030R22V11) + leia(periood=vahemik, T6030R21V11) leia(periood=viimane, T030R38V12) + leia(periood=viimane, T3030R22V12) + leia(periood=viimane, T5030R22V12) + leia(periood=viimane, T6030R21V12) leia(periood=vahemik, T030R38V13) + leia(periood=vahemik, T3030R22V13) + leia(periood=vahemik, T5030R22V13) + leia(periood=vahemik, T6030R21V13) leia(periood=vahemik, T030R38V14) + leia(periood=vahemik, T3030R22V14) + leia(periood=vahemik, T5030R22V14) + leia(periood=vahemik, T6030R21V14) R21V13 / R21V2 + 0.0 R21V15*100/{perioodivahemik.paevi} (R21V4+R21V9+R21V10+R21V11) / 2.0 / R21V2 (R21V13 + 0.0) / (R21V9+R21V10+R21V11)
ortopeedia V270 22 leia(periood=viimane, T030R32V1) + leia(periood=viimane, T3030R18V1) + leia(periood=viimane, T5030R18V1) + leia(periood=viimane, T030R33V1) + leia(periood=viimane, T3030R19V1) + leia(periood=viimane, T5030R19V1) + leia(periood=viimane, T6030R22V1) (leia(periood=vahemik, T030R32V2) + leia(periood=vahemik, T3030R18V2) + leia(periood=vahemik, T5030R18V2) + leia(periood=vahemik, T030R33V2) + leia(periood=vahemik, T3030R19V2) + leia(periood=vahemik, T5030R19V2) + leia(periood=vahemik, T6030R22V2)) / (leia(periood=vahemik, 0*T030R32V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T3030R18V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T5030R18V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T6030R22V2+esitamisi!)) leia(periood=esimene, T030R32V3) + leia(periood=esimene, T3030R18V3) + leia(periood=esimene, T5030R18V3) + leia(periood=esimene, T030R33V3) + leia(periood=esimene, T3030R19V3) + leia(periood=esimene, T5030R19V3) + leia(periood=esimene, T6030R22V3) leia(periood=vahemik, T030R32V4) + leia(periood=vahemik, T3030R18V4) + leia(periood=vahemik, T5030R18V4) + leia(periood=vahemik, T030R33V4) + leia(periood=vahemik, T3030R19V4) + leia(periood=vahemik, T5030R19V4) + leia(periood=vahemik, T6030R22V4) leia(periood=vahemik, T030R32V5) + leia(periood=vahemik, T3030R18V5) + leia(periood=vahemik, T5030R18V5) + leia(periood=vahemik, T030R33V5) + leia(periood=vahemik, T3030R19V5) + leia(periood=vahemik, T5030R19V5) + leia(periood=vahemik, T6030R22V5) leia(periood=vahemik, T030R32V6) + leia(periood=vahemik, T3030R18V6) + leia(periood=vahemik, T5030R18V6) + leia(periood=vahemik, T030R33V6) + leia(periood=vahemik, T3030R19V6) + leia(periood=vahemik, T5030R19V6) + leia(periood=vahemik, T6030R22V6) leia(periood=vahemik, T030R32V7) + leia(periood=vahemik, T3030R18V7) + leia(periood=vahemik, T5030R18V7) + leia(periood=vahemik, T030R33V7) + leia(periood=vahemik, T3030R19V7) + leia(periood=vahemik, T5030R19V7) + leia(periood=vahemik, T6030R22V7) leia(periood=vahemik, T030R32V8) + leia(periood=vahemik, T3030R18V8) + leia(periood=vahemik, T5030R18V8) + leia(periood=vahemik, T030R33V8) + leia(periood=vahemik, T3030R19V8) + leia(periood=vahemik, T5030R19V8) + leia(periood=vahemik, T6030R22V8) leia(periood=vahemik, T030R32V9) + leia(periood=vahemik, T3030R18V9) + leia(periood=vahemik, T5030R18V9) + leia(periood=vahemik, T030R33V9) + leia(periood=vahemik, T3030R19V9) + leia(periood=vahemik, T5030R19V9) + leia(periood=vahemik, T6030R22V9) leia(periood=vahemik, T030R32V10) + leia(periood=vahemik, T3030R18V10) + leia(periood=vahemik, T5030R18V10) + leia(periood=vahemik, T030R33V10) + leia(periood=vahemik, T3030R19V10) + leia(periood=vahemik, T5030R19V10) + leia(periood=vahemik, T6030R22V10) leia(periood=vahemik, T030R32V11) + leia(periood=vahemik, T3030R18V11) + leia(periood=vahemik, T5030R18V11) + leia(periood=vahemik, T030R33V11) + leia(periood=vahemik, T3030R19V11) + leia(periood=vahemik, T5030R19V11) + leia(periood=vahemik, T6030R22V11) leia(periood=viimane, T030R32V12) + leia(periood=viimane, T3030R18V12) + leia(periood=viimane, T5030R18V12) + leia(periood=viimane, T030R33V12) + leia(periood=viimane, T3030R19V12) + leia(periood=viimane, T5030R19V12) + leia(periood=viimane, T6030R22V12) leia(periood=vahemik, T030R32V13) + leia(periood=vahemik, T3030R18V13) + leia(periood=vahemik, T5030R18V13) + leia(periood=vahemik, T030R33V13) + leia(periood=vahemik, T3030R19V13) + leia(periood=vahemik, T5030R19V13) + leia(periood=vahemik, T6030R22V13) leia(periood=vahemik, T030R32V14) + leia(periood=vahemik, T3030R18V14) + leia(periood=vahemik, T5030R18V14) + leia(periood=vahemik, T030R33V14) + leia(periood=vahemik, T3030R19V14) + leia(periood=vahemik, T5030R19V14) + leia(periood=vahemik, T6030R22V14) R22V13 / R22V2 + 0.0 R22V15*100/{perioodivahemik.paevi} (R22V4+R22V9+R22V10+R22V11) / 2.0 / R22V2 (R22V13 + 0.0) / (R22V9+R22V10+R22V11)
põletus V272 23 leia(periood=viimane, T030R30V1) + leia(periood=viimane, T3030R17V1) + leia(periood=viimane, T5030R17V1) + leia(periood=viimane, T6030R23V1) (leia(periood=vahemik, T030R30V2) + leia(periood=vahemik, T3030R17V2) + leia(periood=vahemik, T5030R17V2) + leia(periood=vahemik, T6030R23V2)) / (leia(periood=vahemik, 0*T030R30V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T3030R17V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T5030R17V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T6030R23V2+esitamisi!)) leia(periood=esimene, T030R30V3) + leia(periood=esimene, T3030R17V3) + leia(periood=esimene, T5030R17V3) + leia(periood=esimene, T6030R23V3) leia(periood=vahemik, T030R30V4) + leia(periood=vahemik, T3030R17V4) + leia(periood=vahemik, T5030R17V4) + leia(periood=vahemik, T6030R23V4) leia(periood=vahemik, T030R30V5) + leia(periood=vahemik, T3030R17V5) + leia(periood=vahemik, T5030R17V5) + leia(periood=vahemik, T6030R23V5) leia(periood=vahemik, T030R30V6) + leia(periood=vahemik, T3030R17V6) + leia(periood=vahemik, T5030R17V6) + leia(periood=vahemik, T6030R23V6) leia(periood=vahemik, T030R30V7) + leia(periood=vahemik, T3030R17V7) + leia(periood=vahemik, T5030R17V7) + leia(periood=vahemik, T6030R23V7) leia(periood=vahemik, T030R30V8) + leia(periood=vahemik, T3030R17V8) + leia(periood=vahemik, T5030R17V8) + leia(periood=vahemik, T6030R23V8) leia(periood=vahemik, T030R30V9) + leia(periood=vahemik, T3030R17V9) + leia(periood=vahemik, T5030R17V9) + leia(periood=vahemik, T6030R23V9) leia(periood=vahemik, T030R30V10) + leia(periood=vahemik, T3030R17V10) + leia(periood=vahemik, T5030R17V10) + leia(periood=vahemik, T6030R23V10) leia(periood=vahemik, T030R30V11) + leia(periood=vahemik, T3030R17V11) + leia(periood=vahemik, T5030R17V11) + leia(periood=vahemik, T6030R23V11) leia(periood=viimane, T030R30V12) + leia(periood=viimane, T3030R17V12) + leia(periood=viimane, T5030R17V12) + leia(periood=viimane, T6030R23V12) leia(periood=vahemik, T030R30V13) + leia(periood=vahemik, T3030R17V13) + leia(periood=vahemik, T5030R17V13) + leia(periood=vahemik, T6030R23V13) leia(periood=vahemik, T030R30V14) + leia(periood=vahemik, T3030R17V14) + leia(periood=vahemik, T5030R17V14) + leia(periood=vahemik, T6030R23V14) R23V13 / R23V2 + 0.0 R23V15*100/{perioodivahemik.paevi} (R23V4+R23V9+R23V10+R23V11) / 2.0 / R23V2 (R23V13 + 0.0) / (R23V9+R23V10+R23V11)
traumatoloogia V274 24 leia(periood=viimane, T030R28V1) + leia(periood=viimane, T3030R15V1) + leia(periood=viimane, T5030R15V1) + leia(periood=viimane, T030R29V1) + leia(periood=viimane, T3030R16V1) + leia(periood=viimane, T5030R16V1) + leia(periood=viimane, T6030R24V1) (leia(periood=vahemik, T030R28V2) + leia(periood=vahemik, T3030R15V2) + leia(periood=vahemik, T5030R15V2) + leia(periood=vahemik, T030R29V2) + leia(periood=vahemik, T3030R16V2) + leia(periood=vahemik, T5030R16V2) + leia(periood=vahemik, T6030R24V2)) / (leia(periood=vahemik, 0*T030R28V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T3030R15V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T5030R15V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T6030R24V2+esitamisi!)) leia(periood=esimene, T030R28V3) + leia(periood=esimene, T3030R15V3) + leia(periood=esimene, T5030R15V3) + leia(periood=esimene, T030R29V3) + leia(periood=esimene, T3030R16V3) + leia(periood=esimene, T5030R16V3) + leia(periood=esimene, T6030R24V3) leia(periood=vahemik, T030R28V4) + leia(periood=vahemik, T3030R15V4) + leia(periood=vahemik, T5030R15V4) + leia(periood=vahemik, T030R29V4) + leia(periood=vahemik, T3030R16V4) + leia(periood=vahemik, T5030R16V4) + leia(periood=vahemik, T6030R24V4) leia(periood=vahemik, T030R28V5) + leia(periood=vahemik, T3030R15V5) + leia(periood=vahemik, T5030R15V5) + leia(periood=vahemik, T030R29V5) + leia(periood=vahemik, T3030R16V5) + leia(periood=vahemik, T5030R16V5) + leia(periood=vahemik, T6030R24V5) leia(periood=vahemik, T030R28V6) + leia(periood=vahemik, T3030R15V6) + leia(periood=vahemik, T5030R15V6) + leia(periood=vahemik, T030R29V6) + leia(periood=vahemik, T3030R16V6) + leia(periood=vahemik, T5030R16V6) + leia(periood=vahemik, T6030R24V6) leia(periood=vahemik, T030R28V7) + leia(periood=vahemik, T3030R15V7) + leia(periood=vahemik, T5030R15V7) + leia(periood=vahemik, T030R29V7) + leia(periood=vahemik, T3030R16V7) + leia(periood=vahemik, T5030R16V7) + leia(periood=vahemik, T6030R24V7) leia(periood=vahemik, T030R28V8) + leia(periood=vahemik, T3030R15V8) + leia(periood=vahemik, T5030R15V8) + leia(periood=vahemik, T030R29V8) + leia(periood=vahemik, T3030R16V8) + leia(periood=vahemik, T5030R16V8) + leia(periood=vahemik, T6030R24V8) leia(periood=vahemik, T030R28V9) + leia(periood=vahemik, T3030R15V9) + leia(periood=vahemik, T5030R15V9) + leia(periood=vahemik, T030R29V9) + leia(periood=vahemik, T3030R16V9) + leia(periood=vahemik, T5030R16V9) + leia(periood=vahemik, T6030R24V9) leia(periood=vahemik, T030R28V10) + leia(periood=vahemik, T3030R15V10) + leia(periood=vahemik, T5030R15V10) + leia(periood=vahemik, T030R29V10) + leia(periood=vahemik, T3030R16V10) + leia(periood=vahemik, T5030R16V10) + leia(periood=vahemik, T6030R24V10) leia(periood=vahemik, T030R28V11) + leia(periood=vahemik, T3030R15V11) + leia(periood=vahemik, T5030R15V11) + leia(periood=vahemik, T030R29V11) + leia(periood=vahemik, T3030R16V11) + leia(periood=vahemik, T5030R16V11) + leia(periood=vahemik, T6030R24V11) leia(periood=viimane, T030R28V12) + leia(periood=viimane, T3030R15V12) + leia(periood=viimane, T5030R15V12) + leia(periood=viimane, T030R29V12) + leia(periood=viimane, T3030R16V12) + leia(periood=viimane, T5030R16V12) + leia(periood=viimane, T6030R24V12) leia(periood=vahemik, T030R28V13) + leia(periood=vahemik, T3030R15V13) + leia(periood=vahemik, T5030R15V13) + leia(periood=vahemik, T030R29V13) + leia(periood=vahemik, T3030R16V13) + leia(periood=vahemik, T5030R16V13) + leia(periood=vahemik, T6030R24V13) leia(periood=vahemik, T030R28V14) + leia(periood=vahemik, T3030R15V14) + leia(periood=vahemik, T5030R15V14) + leia(periood=vahemik, T030R29V14) + leia(periood=vahemik, T3030R16V14) + leia(periood=vahemik, T5030R16V14) + leia(periood=vahemik, T6030R24V14) R24V13 / R24V2 + 0.0 R24V15*100/{perioodivahemik.paevi} (R24V4+R24V9+R24V10+R24V11) / 2.0 / R24V2 (R24V13 + 0.0) / (R24V9+R24V10+R24V11)
psühhiaatria V280 25 leia(periood=viimane, T030R50V1) + leia(periood=viimane, T3030R29V1) + leia(periood=viimane, T5030R29V1) + leia(periood=viimane, T6030R25V1) (leia(periood=vahemik, T030R50V2) + leia(periood=vahemik, T3030R29V2) + leia(periood=vahemik, T5030R29V2) + leia(periood=vahemik, T6030R25V2)) / (leia(periood=vahemik, 0*T030R50V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T3030R29V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T5030R29V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T6030R25V2+esitamisi!)) leia(periood=esimene, T030R50V3) + leia(periood=esimene, T3030R29V3) + leia(periood=esimene, T5030R29V3) + leia(periood=esimene, T6030R25V3) leia(periood=vahemik, T030R50V4) + leia(periood=vahemik, T3030R29V4) + leia(periood=vahemik, T5030R29V4) + leia(periood=vahemik, T6030R25V4) leia(periood=vahemik, T030R50V5) + leia(periood=vahemik, T3030R29V5) + leia(periood=vahemik, T5030R29V5) + leia(periood=vahemik, T6030R25V5) leia(periood=vahemik, T030R50V6) + leia(periood=vahemik, T3030R29V6) + leia(periood=vahemik, T5030R29V6) + leia(periood=vahemik, T6030R25V6) leia(periood=vahemik, T030R50V7) + leia(periood=vahemik, T3030R29V7) + leia(periood=vahemik, T5030R29V7) + leia(periood=vahemik, T6030R25V7) leia(periood=vahemik, T030R50V8) + leia(periood=vahemik, T3030R29V8) + leia(periood=vahemik, T5030R29V8) + leia(periood=vahemik, T6030R25V8) leia(periood=vahemik, T030R50V9) + leia(periood=vahemik, T3030R29V9) + leia(periood=vahemik, T5030R29V9) + leia(periood=vahemik, T6030R25V9) leia(periood=vahemik, T030R50V10) + leia(periood=vahemik, T3030R29V10) + leia(periood=vahemik, T5030R29V10) + leia(periood=vahemik, T6030R25V10) leia(periood=vahemik, T030R50V11) + leia(periood=vahemik, T3030R29V11) + leia(periood=vahemik, T5030R29V11) + leia(periood=vahemik, T6030R25V11) leia(periood=viimane, T030R50V12) + leia(periood=viimane, T3030R29V12) + leia(periood=viimane, T5030R29V12) + leia(periood=viimane, T6030R25V12) leia(periood=vahemik, T030R50V13) + leia(periood=vahemik, T3030R29V13) + leia(periood=vahemik, T5030R29V13) + leia(periood=vahemik, T6030R25V13) leia(periood=vahemik, T030R50V14) + leia(periood=vahemik, T3030R29V14) + leia(periood=vahemik, T5030R29V14) + leia(periood=vahemik, T6030R25V14) R25V13 / R25V2 + 0.0 R25V15*100/{perioodivahemik.paevi} (R25V4+R25V9+R25V10+R25V11) / 2.0 / R25V2 (R25V13 + 0.0) / (R25V9+R25V10+R25V11)
lastepsühhiaatria V281 26 leia(periood=viimane, T030R51V1) + leia(periood=viimane, T3030R30V1) + leia(periood=viimane, T5030R30V1) + leia(periood=viimane, T6030R26V1) (leia(periood=vahemik, T030R51V2) + leia(periood=vahemik, T3030R30V2) + leia(periood=vahemik, T5030R30V2) + leia(periood=vahemik, T6030R26V2)) / (leia(periood=vahemik, 0*T030R51V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T3030R30V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T5030R30V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T6030R26V2+esitamisi!)) leia(periood=esimene, T030R51V3) + leia(periood=esimene, T3030R30V3) + leia(periood=esimene, T5030R30V3) + leia(periood=esimene, T6030R26V3) leia(periood=vahemik, T030R51V4) + leia(periood=vahemik, T3030R30V4) + leia(periood=vahemik, T5030R30V4) + leia(periood=vahemik, T6030R26V4) leia(periood=vahemik, T030R51V5) + leia(periood=vahemik, T3030R30V5) + leia(periood=vahemik, T5030R30V5) + leia(periood=vahemik, T6030R26V5) leia(periood=vahemik, T030R51V6) + leia(periood=vahemik, T3030R30V6) + leia(periood=vahemik, T5030R30V6) + leia(periood=vahemik, T6030R26V6) leia(periood=vahemik, T030R51V7) + leia(periood=vahemik, T3030R30V7) + leia(periood=vahemik, T5030R30V7) + leia(periood=vahemik, T6030R26V7) leia(periood=vahemik, T030R51V8) + leia(periood=vahemik, T3030R30V8) + leia(periood=vahemik, T5030R30V8) + leia(periood=vahemik, T6030R26V8) leia(periood=vahemik, T030R51V9) + leia(periood=vahemik, T3030R30V9) + leia(periood=vahemik, T5030R30V9) + leia(periood=vahemik, T6030R26V9) leia(periood=vahemik, T030R51V10) + leia(periood=vahemik, T3030R30V10) + leia(periood=vahemik, T5030R30V10) + leia(periood=vahemik, T6030R26V10) leia(periood=vahemik, T030R51V11) + leia(periood=vahemik, T3030R30V11) + leia(periood=vahemik, T5030R30V11) + leia(periood=vahemik, T6030R26V11) leia(periood=viimane, T030R51V12) + leia(periood=viimane, T3030R30V12) + leia(periood=viimane, T5030R30V12) + leia(periood=viimane, T6030R26V12) leia(periood=vahemik, T030R51V13) + leia(periood=vahemik, T3030R30V13) + leia(periood=vahemik, T5030R30V13) + leia(periood=vahemik, T6030R26V13) leia(periood=vahemik, T030R51V14) + leia(periood=vahemik, T3030R30V14) + leia(periood=vahemik, T5030R30V14) + leia(periood=vahemik, T6030R26V14) R26V13 / R26V2 + 0.0 R26V15*100/{perioodivahemik.paevi} (R26V4+R26V9+R26V10+R26V11) / 2.0 / R26V2 (R26V13 + 0.0) / (R26V9+R26V10+R26V11)
akuutpsühhiaatria V282 27 leia(periood=viimane, T030R53V1) + leia(periood=viimane, T3030R32V1) + leia(periood=viimane, T5030R32V1) + leia(periood=viimane, T6030R27V1) (leia(periood=vahemik, T030R53V2) + leia(periood=vahemik, T3030R32V2) + leia(periood=vahemik, T5030R32V2) + leia(periood=vahemik, T6030R27V2)) / (leia(periood=vahemik, 0*T030R53V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T3030R32V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T5030R32V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T6030R27V2+esitamisi!)) leia(periood=esimene, T030R53V3) + leia(periood=esimene, T3030R32V3) + leia(periood=esimene, T5030R32V3) + leia(periood=esimene, T6030R27V3) leia(periood=vahemik, T030R53V4) + leia(periood=vahemik, T3030R32V4) + leia(periood=vahemik, T5030R32V4) + leia(periood=vahemik, T6030R27V4) leia(periood=vahemik, T030R53V5) + leia(periood=vahemik, T3030R32V5) + leia(periood=vahemik, T5030R32V5) + leia(periood=vahemik, T6030R27V5) leia(periood=vahemik, T030R53V6) + leia(periood=vahemik, T3030R32V6) + leia(periood=vahemik, T5030R32V6) + leia(periood=vahemik, T6030R27V6) leia(periood=vahemik, T030R53V7) + leia(periood=vahemik, T3030R32V7) + leia(periood=vahemik, T5030R32V7) + leia(periood=vahemik, T6030R27V7) leia(periood=vahemik, T030R53V8) + leia(periood=vahemik, T3030R32V8) + leia(periood=vahemik, T5030R32V8) + leia(periood=vahemik, T6030R27V8) leia(periood=vahemik, T030R53V9) + leia(periood=vahemik, T3030R32V9) + leia(periood=vahemik, T5030R32V9) + leia(periood=vahemik, T6030R27V9) leia(periood=vahemik, T030R53V10) + leia(periood=vahemik, T3030R32V10) + leia(periood=vahemik, T5030R32V10) + leia(periood=vahemik, T6030R27V10) leia(periood=vahemik, T030R53V11) + leia(periood=vahemik, T3030R32V11) + leia(periood=vahemik, T5030R32V11) + leia(periood=vahemik, T6030R27V11) leia(periood=viimane, T030R53V12) + leia(periood=viimane, T3030R32V12) + leia(periood=viimane, T5030R32V12) + leia(periood=viimane, T6030R27V12) leia(periood=vahemik, T030R53V13) + leia(periood=vahemik, T3030R32V13) + leia(periood=vahemik, T5030R32V13) + leia(periood=vahemik, T6030R27V13) leia(periood=vahemik, T030R53V14) + leia(periood=vahemik, T3030R32V14) + leia(periood=vahemik, T5030R32V14) + leia(periood=vahemik, T6030R27V14) R27V13 / R27V2 + 0.0 R27V15*100/{perioodivahemik.paevi} (R27V4+R27V9+R27V10+R27V11) / 2.0 / R27V2 (R27V13 + 0.0) / (R27V9+R27V10+R27V11)
pulmonoloogia V290 28 leia(periood=viimane, T030R63V1) + leia(periood=viimane, T3030R39V1) + leia(periood=viimane, T5030R39V1) + leia(periood=viimane, T6030R28V1) (leia(periood=vahemik, T030R63V2) + leia(periood=vahemik, T3030R39V2) + leia(periood=vahemik, T5030R39V2) + leia(periood=vahemik, T6030R28V2)) / (leia(periood=vahemik, 0*T030R63V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T3030R39V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T5030R39V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T6030R28V2+esitamisi!)) leia(periood=esimene, T030R63V3) + leia(periood=esimene, T3030R39V3) + leia(periood=esimene, T5030R39V3) + leia(periood=esimene, T6030R28V3) leia(periood=vahemik, T030R63V4) + leia(periood=vahemik, T3030R39V4) + leia(periood=vahemik, T5030R39V4) + leia(periood=vahemik, T6030R28V4) leia(periood=vahemik, T030R63V5) + leia(periood=vahemik, T3030R39V5) + leia(periood=vahemik, T5030R39V5) + leia(periood=vahemik, T6030R28V5) leia(periood=vahemik, T030R63V6) + leia(periood=vahemik, T3030R39V6) + leia(periood=vahemik, T5030R39V6) + leia(periood=vahemik, T6030R28V6) leia(periood=vahemik, T030R63V7) + leia(periood=vahemik, T3030R39V7) + leia(periood=vahemik, T5030R39V7) + leia(periood=vahemik, T6030R28V7) leia(periood=vahemik, T030R63V8) + leia(periood=vahemik, T3030R39V8) + leia(periood=vahemik, T5030R39V8) + leia(periood=vahemik, T6030R28V8) leia(periood=vahemik, T030R63V9) + leia(periood=vahemik, T3030R39V9) + leia(periood=vahemik, T5030R39V9) + leia(periood=vahemik, T6030R28V9) leia(periood=vahemik, T030R63V10) + leia(periood=vahemik, T3030R39V10) + leia(periood=vahemik, T5030R39V10) + leia(periood=vahemik, T6030R28V10) leia(periood=vahemik, T030R63V11) + leia(periood=vahemik, T3030R39V11) + leia(periood=vahemik, T5030R39V11) + leia(periood=vahemik, T6030R28V11) leia(periood=viimane, T030R63V12) + leia(periood=viimane, T3030R39V12) + leia(periood=viimane, T5030R39V12) + leia(periood=viimane, T6030R28V12) leia(periood=vahemik, T030R63V13) + leia(periood=vahemik, T3030R39V13) + leia(periood=vahemik, T5030R39V13) + leia(periood=vahemik, T6030R28V13) leia(periood=vahemik, T030R63V14) + leia(periood=vahemik, T3030R39V14) + leia(periood=vahemik, T5030R39V14) + leia(periood=vahemik, T6030R28V14) R28V13 / R28V2 + 0.0 R28V15*100/{perioodivahemik.paevi} (R28V4+R28V9+R28V10+R28V11) / 2.0 / R28V2 (R28V13 + 0.0) / (R28V9+R28V10+R28V11)
tuberkuloos V300 29 leia(periood=viimane, T030R44V1) + leia(periood=viimane, T3030R26V1) + leia(periood=viimane, T5030R26V1) + leia(periood=viimane, T6030R29V1) (leia(periood=vahemik, T030R44V2) + leia(periood=vahemik, T3030R26V2) + leia(periood=vahemik, T5030R26V2) + leia(periood=vahemik, T6030R29V2)) / (leia(periood=vahemik, 0*T030R44V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T3030R26V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T5030R26V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T6030R29V2+esitamisi!)) leia(periood=esimene, T030R44V3) + leia(periood=esimene, T3030R26V3) + leia(periood=esimene, T5030R26V3) + leia(periood=esimene, T6030R29V3) leia(periood=vahemik, T030R44V4) + leia(periood=vahemik, T3030R26V4) + leia(periood=vahemik, T5030R26V4) + leia(periood=vahemik, T6030R29V4) leia(periood=vahemik, T030R44V5) + leia(periood=vahemik, T3030R26V5) + leia(periood=vahemik, T5030R26V5) + leia(periood=vahemik, T6030R29V5) leia(periood=vahemik, T030R44V6) + leia(periood=vahemik, T3030R26V6) + leia(periood=vahemik, T5030R26V6) + leia(periood=vahemik, T6030R29V6) leia(periood=vahemik, T030R44V7) + leia(periood=vahemik, T3030R26V7) + leia(periood=vahemik, T5030R26V7) + leia(periood=vahemik, T6030R29V7) leia(periood=vahemik, T030R44V8) + leia(periood=vahemik, T3030R26V8) + leia(periood=vahemik, T5030R26V8) + leia(periood=vahemik, T6030R29V8) leia(periood=vahemik, T030R44V9) + leia(periood=vahemik, T3030R26V9) + leia(periood=vahemik, T5030R26V9) + leia(periood=vahemik, T6030R29V9) leia(periood=vahemik, T030R44V10) + leia(periood=vahemik, T3030R26V10) + leia(periood=vahemik, T5030R26V10) + leia(periood=vahemik, T6030R29V10) leia(periood=vahemik, T030R44V11) + leia(periood=vahemik, T3030R26V11) + leia(periood=vahemik, T5030R26V11) + leia(periood=vahemik, T6030R29V11) leia(periood=viimane, T030R44V12) + leia(periood=viimane, T3030R26V12) + leia(periood=viimane, T5030R26V12) + leia(periood=viimane, T6030R29V12) leia(periood=vahemik, T030R44V13) + leia(periood=vahemik, T3030R26V13) + leia(periood=vahemik, T5030R26V13) + leia(periood=vahemik, T6030R29V13) leia(periood=vahemik, T030R44V14) + leia(periood=vahemik, T3030R26V14) + leia(periood=vahemik, T5030R26V14) + leia(periood=vahemik, T6030R29V14) R29V13 / R29V2 + 0.0 R29V15*100/{perioodivahemik.paevi} (R29V4+R29V9+R29V10+R29V11) / 2.0 / R29V2 (R29V13 + 0.0) / (R29V9+R29V10+R29V11)
radioloogia V310 30 leia(periood=viimane, T030R58V1) + leia(periood=viimane, T3030R37V1) + leia(periood=viimane, T5030R37V1) + leia(periood=viimane, T6030R30V1) (leia(periood=vahemik, T030R58V2) + leia(periood=vahemik, T3030R37V2) + leia(periood=vahemik, T5030R37V2) + leia(periood=vahemik, T6030R30V2)) / (leia(periood=vahemik, 0*T030R58V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T3030R37V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T5030R37V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T6030R30V2+esitamisi!)) leia(periood=esimene, T030R58V3) + leia(periood=esimene, T3030R37V3) + leia(periood=esimene, T5030R37V3) + leia(periood=esimene, T6030R30V3) leia(periood=vahemik, T030R58V4) + leia(periood=vahemik, T3030R37V4) + leia(periood=vahemik, T5030R37V4) + leia(periood=vahemik, T6030R30V4) leia(periood=vahemik, T030R58V5) + leia(periood=vahemik, T3030R37V5) + leia(periood=vahemik, T5030R37V5) + leia(periood=vahemik, T6030R30V5) leia(periood=vahemik, T030R58V6) + leia(periood=vahemik, T3030R37V6) + leia(periood=vahemik, T5030R37V6) + leia(periood=vahemik, T6030R30V6) leia(periood=vahemik, T030R58V7) + leia(periood=vahemik, T3030R37V7) + leia(periood=vahemik, T5030R37V7) + leia(periood=vahemik, T6030R30V7) leia(periood=vahemik, T030R58V8) + leia(periood=vahemik, T3030R37V8) + leia(periood=vahemik, T5030R37V8) + leia(periood=vahemik, T6030R30V8) leia(periood=vahemik, T030R58V9) + leia(periood=vahemik, T3030R37V9) + leia(periood=vahemik, T5030R37V9) + leia(periood=vahemik, T6030R30V9) leia(periood=vahemik, T030R58V10) + leia(periood=vahemik, T3030R37V10) + leia(periood=vahemik, T5030R37V10) + leia(periood=vahemik, T6030R30V10) leia(periood=vahemik, T030R58V11) + leia(periood=vahemik, T3030R37V11) + leia(periood=vahemik, T5030R37V11) + leia(periood=vahemik, T6030R30V11) leia(periood=viimane, T030R58V12) + leia(periood=viimane, T3030R37V12) + leia(periood=viimane, T5030R37V12) + leia(periood=viimane, T6030R30V12) leia(periood=vahemik, T030R58V13) + leia(periood=vahemik, T3030R37V13) + leia(periood=vahemik, T5030R37V13) + leia(periood=vahemik, T6030R30V13) leia(periood=vahemik, T030R58V14) + leia(periood=vahemik, T3030R37V14) + leia(periood=vahemik, T5030R37V14) + leia(periood=vahemik, T6030R30V14) R30V13 / R30V2 + 0.0 R30V15*100/{perioodivahemik.paevi} (R30V4+R30V9+R30V10+R30V11) / 2.0 / R30V2 (R30V13 + 0.0) / (R30V9+R30V10+R30V11)
reumatoloogia V320 31 leia(periood=viimane, T030R76V1) + leia(periood=viimane, T3030R47V1) + leia(periood=viimane, T5030R47V1) + leia(periood=viimane, T6030R31V1) (leia(periood=vahemik, T030R76V2) + leia(periood=vahemik, T3030R47V2) + leia(periood=vahemik, T5030R47V2) + leia(periood=vahemik, T6030R31V2)) / (leia(periood=vahemik, 0*T030R76V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T3030R47V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T5030R47V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T6030R31V2+esitamisi!)) leia(periood=esimene, T030R76V3) + leia(periood=esimene, T3030R47V3) + leia(periood=esimene, T5030R47V3) + leia(periood=esimene, T6030R31V3) leia(periood=vahemik, T030R76V4) + leia(periood=vahemik, T3030R47V4) + leia(periood=vahemik, T5030R47V4) + leia(periood=vahemik, T6030R31V4) leia(periood=vahemik, T030R76V5) + leia(periood=vahemik, T3030R47V5) + leia(periood=vahemik, T5030R47V5) + leia(periood=vahemik, T6030R31V5) leia(periood=vahemik, T030R76V6) + leia(periood=vahemik, T3030R47V6) + leia(periood=vahemik, T5030R47V6) + leia(periood=vahemik, T6030R31V6) leia(periood=vahemik, T030R76V7) + leia(periood=vahemik, T3030R47V7) + leia(periood=vahemik, T5030R47V7) + leia(periood=vahemik, T6030R31V7) leia(periood=vahemik, T030R76V8) + leia(periood=vahemik, T3030R47V8) + leia(periood=vahemik, T5030R47V8) + leia(periood=vahemik, T6030R31V8) leia(periood=vahemik, T030R76V9) + leia(periood=vahemik, T3030R47V9) + leia(periood=vahemik, T5030R47V9) + leia(periood=vahemik, T6030R31V9) leia(periood=vahemik, T030R76V10) + leia(periood=vahemik, T3030R47V10) + leia(periood=vahemik, T5030R47V10) + leia(periood=vahemik, T6030R31V10) leia(periood=vahemik, T030R76V11) + leia(periood=vahemik, T3030R47V11) + leia(periood=vahemik, T5030R47V11) + leia(periood=vahemik, T6030R31V11) leia(periood=viimane, T030R76V12) + leia(periood=viimane, T3030R47V12) + leia(periood=viimane, T5030R47V12) + leia(periood=viimane, T6030R31V12) leia(periood=vahemik, T030R76V13) + leia(periood=vahemik, T3030R47V13) + leia(periood=vahemik, T5030R47V13) + leia(periood=vahemik, T6030R31V13) leia(periood=vahemik, T030R76V14) + leia(periood=vahemik, T3030R47V14) + leia(periood=vahemik, T5030R47V14) + leia(periood=vahemik, T6030R31V14) R31V13 / R31V2 + 0.0 R31V15*100/{perioodivahemik.paevi} (R31V4+R31V9+R31V10+R31V11) / 2.0 / R31V2 (R31V13 + 0.0) / (R31V9+R31V10+R31V11)
rindkerekirurgia V330 32 leia(periood=viimane, T030R24V1) + leia(periood=viimane, T3030R13V1) + leia(periood=viimane, T5030R13V1) + leia(periood=viimane, T6030R32V1) (leia(periood=vahemik, T030R24V2) + leia(periood=vahemik, T3030R13V2) + leia(periood=vahemik, T5030R13V2) + leia(periood=vahemik, T6030R32V2)) / (leia(periood=vahemik, 0*T030R24V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T3030R13V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T5030R13V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T6030R32V2+esitamisi!)) leia(periood=esimene, T030R24V3) + leia(periood=esimene, T3030R13V3) + leia(periood=esimene, T5030R13V3) + leia(periood=esimene, T6030R32V3) leia(periood=vahemik, T030R24V4) + leia(periood=vahemik, T3030R13V4) + leia(periood=vahemik, T5030R13V4) + leia(periood=vahemik, T6030R32V4) leia(periood=vahemik, T030R24V5) + leia(periood=vahemik, T3030R13V5) + leia(periood=vahemik, T5030R13V5) + leia(periood=vahemik, T6030R32V5) leia(periood=vahemik, T030R24V6) + leia(periood=vahemik, T3030R13V6) + leia(periood=vahemik, T5030R13V6) + leia(periood=vahemik, T6030R32V6) leia(periood=vahemik, T030R24V7) + leia(periood=vahemik, T3030R13V7) + leia(periood=vahemik, T5030R13V7) + leia(periood=vahemik, T6030R32V7) leia(periood=vahemik, T030R24V8) + leia(periood=vahemik, T3030R13V8) + leia(periood=vahemik, T5030R13V8) + leia(periood=vahemik, T6030R32V8) leia(periood=vahemik, T030R24V9) + leia(periood=vahemik, T3030R13V9) + leia(periood=vahemik, T5030R13V9) + leia(periood=vahemik, T6030R32V9) leia(periood=vahemik, T030R24V10) + leia(periood=vahemik, T3030R13V10) + leia(periood=vahemik, T5030R13V10) + leia(periood=vahemik, T6030R32V10) leia(periood=vahemik, T030R24V11) + leia(periood=vahemik, T3030R13V11) + leia(periood=vahemik, T5030R13V11) + leia(periood=vahemik, T6030R32V11) leia(periood=viimane, T030R24V12) + leia(periood=viimane, T3030R13V12) + leia(periood=viimane, T5030R13V12) + leia(periood=viimane, T6030R32V12) leia(periood=vahemik, T030R24V13) + leia(periood=vahemik, T3030R13V13) + leia(periood=vahemik, T5030R13V13) + leia(periood=vahemik, T6030R32V13) leia(periood=vahemik, T030R24V14) + leia(periood=vahemik, T3030R13V14) + leia(periood=vahemik, T5030R13V14) + leia(periood=vahemik, T6030R32V14) R32V13 / R32V2 + 0.0 R32V15*100/{perioodivahemik.paevi} (R32V4+R32V9+R32V10+R32V11) / 2.0 / R32V2 (R32V13 + 0.0) / (R32V9+R32V10+R32V11)
silmahaigused V340 33 leia(periood=viimane, T030R52V1) + leia(periood=viimane, T3030R31V1) + leia(periood=viimane, T5030R31V1) + leia(periood=viimane, T6030R33V1) (leia(periood=vahemik, T030R52V2) + leia(periood=vahemik, T3030R31V2) + leia(periood=vahemik, T5030R31V2) + leia(periood=vahemik, T6030R33V2)) / (leia(periood=vahemik, 0*T030R52V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T3030R31V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T5030R31V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T6030R33V2+esitamisi!)) leia(periood=esimene, T030R52V3) + leia(periood=esimene, T3030R31V3) + leia(periood=esimene, T5030R31V3) + leia(periood=esimene, T6030R33V3) leia(periood=vahemik, T030R52V4) + leia(periood=vahemik, T3030R31V4) + leia(periood=vahemik, T5030R31V4) + leia(periood=vahemik, T6030R33V4) leia(periood=vahemik, T030R52V5) + leia(periood=vahemik, T3030R31V5) + leia(periood=vahemik, T5030R31V5) + leia(periood=vahemik, T6030R33V5) leia(periood=vahemik, T030R52V6) + leia(periood=vahemik, T3030R31V6) + leia(periood=vahemik, T5030R31V6) + leia(periood=vahemik, T6030R33V6) leia(periood=vahemik, T030R52V7) + leia(periood=vahemik, T3030R31V7) + leia(periood=vahemik, T5030R31V7) + leia(periood=vahemik, T6030R33V7) leia(periood=vahemik, T030R52V8) + leia(periood=vahemik, T3030R31V8) + leia(periood=vahemik, T5030R31V8) + leia(periood=vahemik, T6030R33V8) leia(periood=vahemik, T030R52V9) + leia(periood=vahemik, T3030R31V9) + leia(periood=vahemik, T5030R31V9) + leia(periood=vahemik, T6030R33V9) leia(periood=vahemik, T030R52V10) + leia(periood=vahemik, T3030R31V10) + leia(periood=vahemik, T5030R31V10) + leia(periood=vahemik, T6030R33V10) leia(periood=vahemik, T030R52V11) + leia(periood=vahemik, T3030R31V11) + leia(periood=vahemik, T5030R31V11) + leia(periood=vahemik, T6030R33V11) leia(periood=viimane, T030R52V12) + leia(periood=viimane, T3030R31V12) + leia(periood=viimane, T5030R31V12) + leia(periood=viimane, T6030R33V12) leia(periood=vahemik, T030R52V13) + leia(periood=vahemik, T3030R31V13) + leia(periood=vahemik, T5030R31V13) + leia(periood=vahemik, T6030R33V13) leia(periood=vahemik, T030R52V14) + leia(periood=vahemik, T3030R31V14) + leia(periood=vahemik, T5030R31V14) + leia(periood=vahemik, T6030R33V14) R33V13 / R33V2 + 0.0 R33V15*100/{perioodivahemik.paevi} (R33V4+R33V9+R33V10+R33V11) / 2.0 / R33V2 (R33V13 + 0.0) / (R33V9+R33V10+R33V11)
sisehaigused V350 34 leia(periood=viimane, T030R02V1) + leia(periood=viimane, T3030R01V1) + leia(periood=viimane, T5030R01V1) + leia(periood=viimane, T6030R34V1) (leia(periood=vahemik, T030R02V2) + leia(periood=vahemik, T3030R01V2) + leia(periood=vahemik, T5030R01V2) + leia(periood=vahemik, T6030R34V2)) / (leia(periood=vahemik, 0*T030R02V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T3030R01V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T5030R01V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T6030R34V2+esitamisi!)) leia(periood=esimene, T030R02V3) + leia(periood=esimene, T3030R01V3) + leia(periood=esimene, T5030R01V3) + leia(periood=esimene, T6030R34V3) leia(periood=vahemik, T030R02V4) + leia(periood=vahemik, T3030R01V4) + leia(periood=vahemik, T5030R01V4) + leia(periood=vahemik, T6030R34V4) leia(periood=vahemik, T030R02V5) + leia(periood=vahemik, T3030R01V5) + leia(periood=vahemik, T5030R01V5) + leia(periood=vahemik, T6030R34V5) leia(periood=vahemik, T030R02V6) + leia(periood=vahemik, T3030R01V6) + leia(periood=vahemik, T5030R01V6) + leia(periood=vahemik, T6030R34V6) leia(periood=vahemik, T030R02V7) + leia(periood=vahemik, T3030R01V7) + leia(periood=vahemik, T5030R01V7) + leia(periood=vahemik, T6030R34V7) leia(periood=vahemik, T030R02V8) + leia(periood=vahemik, T3030R01V8) + leia(periood=vahemik, T5030R01V8) + leia(periood=vahemik, T6030R34V8) leia(periood=vahemik, T030R02V9) + leia(periood=vahemik, T3030R01V9) + leia(periood=vahemik, T5030R01V9) + leia(periood=vahemik, T6030R34V9) leia(periood=vahemik, T030R02V10) + leia(periood=vahemik, T3030R01V10) + leia(periood=vahemik, T5030R01V10) + leia(periood=vahemik, T6030R34V10) leia(periood=vahemik, T030R02V11) + leia(periood=vahemik, T3030R01V11) + leia(periood=vahemik, T5030R01V11) + leia(periood=vahemik, T6030R34V11) leia(periood=viimane, T030R02V12) + leia(periood=viimane, T3030R01V12) + leia(periood=viimane, T5030R01V12) + leia(periood=viimane, T6030R34V12) leia(periood=vahemik, T030R02V13) + leia(periood=vahemik, T3030R01V13) + leia(periood=vahemik, T5030R01V13) + leia(periood=vahemik, T6030R34V13) leia(periood=vahemik, T030R02V14) + leia(periood=vahemik, T3030R01V14) + leia(periood=vahemik, T5030R01V14) + leia(periood=vahemik, T6030R34V14) R34V13 / R34V2 + 0.0 R34V15*100/{perioodivahemik.paevi} (R34V4+R34V9+R34V10+R34V11) / 2.0 / R34V2 (R34V13 + 0.0) / (R34V9+R34V10+R34V11)
günekoloogia V361 35 leia(periood=viimane, T030R42V1) + leia(periood=viimane, T3030R25V1) + leia(periood=viimane, T5030R25V1) + leia(periood=viimane, T6030R35V1) (leia(periood=vahemik, T030R42V2) + leia(periood=vahemik, T3030R25V2) + leia(periood=vahemik, T5030R25V2) + leia(periood=vahemik, T6030R35V2)) / (leia(periood=vahemik, 0*T030R42V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T3030R25V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T5030R25V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T6030R35V2+esitamisi!)) leia(periood=esimene, T030R42V3) + leia(periood=esimene, T3030R25V3) + leia(periood=esimene, T5030R25V3) + leia(periood=esimene, T6030R35V3) leia(periood=vahemik, T030R42V4) + leia(periood=vahemik, T3030R25V4) + leia(periood=vahemik, T5030R25V4) + leia(periood=vahemik, T6030R35V4) leia(periood=vahemik, T030R42V5) + leia(periood=vahemik, T3030R25V5) + leia(periood=vahemik, T5030R25V5) + leia(periood=vahemik, T6030R35V5) leia(periood=vahemik, T030R42V6) + leia(periood=vahemik, T3030R25V6) + leia(periood=vahemik, T5030R25V6) + leia(periood=vahemik, T6030R35V6) leia(periood=vahemik, T030R42V7) + leia(periood=vahemik, T3030R25V7) + leia(periood=vahemik, T5030R25V7) + leia(periood=vahemik, T6030R35V7) leia(periood=vahemik, T030R42V8) + leia(periood=vahemik, T3030R25V8) + leia(periood=vahemik, T5030R25V8) + leia(periood=vahemik, T6030R35V8) leia(periood=vahemik, T030R42V9) + leia(periood=vahemik, T3030R25V9) + leia(periood=vahemik, T5030R25V9) + leia(periood=vahemik, T6030R35V9) leia(periood=vahemik, T030R42V10) + leia(periood=vahemik, T3030R25V10) + leia(periood=vahemik, T5030R25V10) + leia(periood=vahemik, T6030R35V10) leia(periood=vahemik, T030R42V11) + leia(periood=vahemik, T3030R25V11) + leia(periood=vahemik, T5030R25V11) + leia(periood=vahemik, T6030R35V11) leia(periood=viimane, T030R42V12) + leia(periood=viimane, T3030R25V12) + leia(periood=viimane, T5030R25V12) + leia(periood=viimane, T6030R35V12) leia(periood=vahemik, T030R42V13) + leia(periood=vahemik, T3030R25V13) + leia(periood=vahemik, T5030R25V13) + leia(periood=vahemik, T6030R35V13) leia(periood=vahemik, T030R42V14) + leia(periood=vahemik, T3030R25V14) + leia(periood=vahemik, T5030R25V14) + leia(periood=vahemik, T6030R35V14) R35V13 / R35V2 + 0.0 R35V15*100/{perioodivahemik.paevi} (R35V4+R35V9+R35V10+R35V11) / 2.0 / R35V2 (R35V13 + 0.0) / (R35V9+R35V10+R35V11)
raseduspatoloogia V362 36 leia(periood=viimane, T030R41V1) + leia(periood=viimane, T3030R24V1) + leia(periood=viimane, T5030R24V1) + leia(periood=viimane, T6030R36V1) (leia(periood=vahemik, T030R41V2) + leia(periood=vahemik, T3030R24V2) + leia(periood=vahemik, T5030R24V2) + leia(periood=vahemik, T6030R36V2)) / (leia(periood=vahemik, 0*T030R41V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T3030R24V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T5030R24V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T6030R36V2+esitamisi!)) leia(periood=esimene, T030R41V3) + leia(periood=esimene, T3030R24V3) + leia(periood=esimene, T5030R24V3) + leia(periood=esimene, T6030R36V3) leia(periood=vahemik, T030R41V4) + leia(periood=vahemik, T3030R24V4) + leia(periood=vahemik, T5030R24V4) + leia(periood=vahemik, T6030R36V4) leia(periood=vahemik, T030R41V5) + leia(periood=vahemik, T3030R24V5) + leia(periood=vahemik, T5030R24V5) + leia(periood=vahemik, T6030R36V5) leia(periood=vahemik, T030R41V6) + leia(periood=vahemik, T3030R24V6) + leia(periood=vahemik, T5030R24V6) + leia(periood=vahemik, T6030R36V6) leia(periood=vahemik, T030R41V7) + leia(periood=vahemik, T3030R24V7) + leia(periood=vahemik, T5030R24V7) + leia(periood=vahemik, T6030R36V7) leia(periood=vahemik, T030R41V8) + leia(periood=vahemik, T3030R24V8) + leia(periood=vahemik, T5030R24V8) + leia(periood=vahemik, T6030R36V8) leia(periood=vahemik, T030R41V9) + leia(periood=vahemik, T3030R24V9) + leia(periood=vahemik, T5030R24V9) + leia(periood=vahemik, T6030R36V9) leia(periood=vahemik, T030R41V10) + leia(periood=vahemik, T3030R24V10) + leia(periood=vahemik, T5030R24V10) + leia(periood=vahemik, T6030R36V10) leia(periood=vahemik, T030R41V11) + leia(periood=vahemik, T3030R24V11) + leia(periood=vahemik, T5030R24V11) + leia(periood=vahemik, T6030R36V11) leia(periood=viimane, T030R41V12) + leia(periood=viimane, T3030R24V12) + leia(periood=viimane, T5030R24V12) + leia(periood=viimane, T6030R36V12) leia(periood=vahemik, T030R41V13) + leia(periood=vahemik, T3030R24V13) + leia(periood=vahemik, T5030R24V13) + leia(periood=vahemik, T6030R36V13) leia(periood=vahemik, T030R41V14) + leia(periood=vahemik, T3030R24V14) + leia(periood=vahemik, T5030R24V14) + leia(periood=vahemik, T6030R36V14) R36V13 / R36V2 + 0.0 R36V15*100/{perioodivahemik.paevi} (R36V4+R36V9+R36V10+R36V11) / 2.0 / R36V2 (R36V13 + 0.0) / (R36V9+R36V10+R36V11)
sünnitusabi V363 37 leia(periood=viimane, T030R40V1) + leia(periood=viimane, T3030R23V1) + leia(periood=viimane, T5030R23V1) + leia(periood=viimane, T6030R37V1) (leia(periood=vahemik, T030R40V2) + leia(periood=vahemik, T3030R23V2) + leia(periood=vahemik, T5030R23V2) + leia(periood=vahemik, T6030R37V2)) / (leia(periood=vahemik, 0*T030R40V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T3030R23V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T5030R23V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T6030R37V2+esitamisi!)) leia(periood=esimene, T030R40V3) + leia(periood=esimene, T3030R23V3) + leia(periood=esimene, T5030R23V3) + leia(periood=esimene, T6030R37V3) leia(periood=vahemik, T030R40V4) + leia(periood=vahemik, T3030R23V4) + leia(periood=vahemik, T5030R23V4) + leia(periood=vahemik, T6030R37V4) leia(periood=vahemik, T030R40V5) + leia(periood=vahemik, T3030R23V5) + leia(periood=vahemik, T5030R23V5) + leia(periood=vahemik, T6030R37V5) leia(periood=vahemik, T030R40V6) + leia(periood=vahemik, T3030R23V6) + leia(periood=vahemik, T5030R23V6) + leia(periood=vahemik, T6030R37V6) leia(periood=vahemik, T030R40V7) + leia(periood=vahemik, T3030R23V7) + leia(periood=vahemik, T5030R23V7) + leia(periood=vahemik, T6030R37V7) leia(periood=vahemik, T030R40V8) + leia(periood=vahemik, T3030R23V8) + leia(periood=vahemik, T5030R23V8) + leia(periood=vahemik, T6030R37V8) leia(periood=vahemik, T030R40V9) + leia(periood=vahemik, T3030R23V9) + leia(periood=vahemik, T5030R23V9) + leia(periood=vahemik, T6030R37V9) leia(periood=vahemik, T030R40V10) + leia(periood=vahemik, T3030R23V10) + leia(periood=vahemik, T5030R23V10) + leia(periood=vahemik, T6030R37V10) leia(periood=vahemik, T030R40V11) + leia(periood=vahemik, T3030R23V11) + leia(periood=vahemik, T5030R23V11) + leia(periood=vahemik, T6030R37V11) leia(periood=viimane, T030R40V12) + leia(periood=viimane, T3030R23V12) + leia(periood=viimane, T5030R23V12) + leia(periood=viimane, T6030R37V12) leia(periood=vahemik, T030R40V13) + leia(periood=vahemik, T3030R23V13) + leia(periood=vahemik, T5030R23V13) + leia(periood=vahemik, T6030R37V13) leia(periood=vahemik, T030R40V14) + leia(periood=vahemik, T3030R23V14) + leia(periood=vahemik, T5030R23V14) + leia(periood=vahemik, T6030R37V14) R37V13 / R37V2 + 0.0 R37V15*100/{perioodivahemik.paevi} (R37V4+R37V9+R37V10+R37V11) / 2.0 / R37V2 (R37V13 + 0.0) / (R37V9+R37V10+R37V11)
uroloogia V370 38 leia(periood=viimane, T030R34V1) + leia(periood=viimane, T3030R20V1) + leia(periood=viimane, T5030R20V1) + leia(periood=viimane, T6030R38V1) (leia(periood=vahemik, T030R34V2) + leia(periood=vahemik, T3030R20V2) + leia(periood=vahemik, T5030R20V2) + leia(periood=vahemik, T6030R38V2)) / (leia(periood=vahemik, 0*T030R34V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T3030R20V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T5030R20V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T6030R38V2+esitamisi!)) leia(periood=esimene, T030R34V3) + leia(periood=esimene, T3030R20V3) + leia(periood=esimene, T5030R20V3) + leia(periood=esimene, T6030R38V3) leia(periood=vahemik, T030R34V4) + leia(periood=vahemik, T3030R20V4) + leia(periood=vahemik, T5030R20V4) + leia(periood=vahemik, T6030R38V4) leia(periood=vahemik, T030R34V5) + leia(periood=vahemik, T3030R20V5) + leia(periood=vahemik, T5030R20V5) + leia(periood=vahemik, T6030R38V5) leia(periood=vahemik, T030R34V6) + leia(periood=vahemik, T3030R20V6) + leia(periood=vahemik, T5030R20V6) + leia(periood=vahemik, T6030R38V6) leia(periood=vahemik, T030R34V7) + leia(periood=vahemik, T3030R20V7) + leia(periood=vahemik, T5030R20V7) + leia(periood=vahemik, T6030R38V7) leia(periood=vahemik, T030R34V8) + leia(periood=vahemik, T3030R20V8) + leia(periood=vahemik, T5030R20V8) + leia(periood=vahemik, T6030R38V8) leia(periood=vahemik, T030R34V9) + leia(periood=vahemik, T3030R20V9) + leia(periood=vahemik, T5030R20V9) + leia(periood=vahemik, T6030R38V9) leia(periood=vahemik, T030R34V10) + leia(periood=vahemik, T3030R20V10) + leia(periood=vahemik, T5030R20V10) + leia(periood=vahemik, T6030R38V10) leia(periood=vahemik, T030R34V11) + leia(periood=vahemik, T3030R20V11) + leia(periood=vahemik, T5030R20V11) + leia(periood=vahemik, T6030R38V11) leia(periood=viimane, T030R34V12) + leia(periood=viimane, T3030R20V12) + leia(periood=viimane, T5030R20V12) + leia(periood=viimane, T6030R38V12) leia(periood=vahemik, T030R34V13) + leia(periood=vahemik, T3030R20V13) + leia(periood=vahemik, T5030R20V13) + leia(periood=vahemik, T6030R38V13) leia(periood=vahemik, T030R34V14) + leia(periood=vahemik, T3030R20V14) + leia(periood=vahemik, T5030R20V14) + leia(periood=vahemik, T6030R38V14) R38V13 / R38V2 + 0.0 R38V15*100/{perioodivahemik.paevi} (R38V4+R38V9+R38V10+R38V11) / 2.0 / R38V2 (R38V13 + 0.0) / (R38V9+R38V10+R38V11)
taastusravi V380 39 leia(periood=viimane, T030R98V1) + leia(periood=viimane, T3030R48V1) + leia(periood=viimane, T5030R48V1) + leia(periood=viimane, T6030R39V1) (leia(periood=vahemik, T030R98V2) + leia(periood=vahemik, T3030R48V2) + leia(periood=vahemik, T5030R48V2) + leia(periood=vahemik, T6030R39V2)) / (leia(periood=vahemik, 0*T030R98V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T3030R48V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T5030R48V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T6030R39V2+esitamisi!)) leia(periood=esimene, T030R98V3) + leia(periood=esimene, T3030R48V3) + leia(periood=esimene, T5030R48V3) + leia(periood=esimene, T6030R39V3) leia(periood=vahemik, T030R98V4) + leia(periood=vahemik, T3030R48V4) + leia(periood=vahemik, T5030R48V4) + leia(periood=vahemik, T6030R39V4) leia(periood=vahemik, T030R98V5) + leia(periood=vahemik, T3030R48V5) + leia(periood=vahemik, T5030R48V5) + leia(periood=vahemik, T6030R39V5) leia(periood=vahemik, T030R98V6) + leia(periood=vahemik, T3030R48V6) + leia(periood=vahemik, T5030R48V6) + leia(periood=vahemik, T6030R39V6) leia(periood=vahemik, T030R98V7) + leia(periood=vahemik, T3030R48V7) + leia(periood=vahemik, T5030R48V7) + leia(periood=vahemik, T6030R39V7) leia(periood=vahemik, T030R98V8) + leia(periood=vahemik, T3030R48V8) + leia(periood=vahemik, T5030R48V8) + leia(periood=vahemik, T6030R39V8) leia(periood=vahemik, T030R98V9) + leia(periood=vahemik, T3030R48V9) + leia(periood=vahemik, T5030R48V9) + leia(periood=vahemik, T6030R39V9) leia(periood=vahemik, T030R98V10) + leia(periood=vahemik, T3030R48V10) + leia(periood=vahemik, T5030R48V10) + leia(periood=vahemik, T6030R39V10) leia(periood=vahemik, T030R98V11) + leia(periood=vahemik, T3030R48V11) + leia(periood=vahemik, T5030R48V11) + leia(periood=vahemik, T6030R39V11) leia(periood=viimane, T030R98V12) + leia(periood=viimane, T3030R48V12) + leia(periood=viimane, T5030R48V12) + leia(periood=viimane, T6030R39V12) leia(periood=vahemik, T030R98V13) + leia(periood=vahemik, T3030R48V13) + leia(periood=vahemik, T5030R48V13) + leia(periood=vahemik, T6030R39V13) leia(periood=vahemik, T030R98V14) + leia(periood=vahemik, T3030R48V14) + leia(periood=vahemik, T5030R48V14) + leia(periood=vahemik, T6030R39V14) R39V13 / R39V2 + 0.0 R39V15*100/{perioodivahemik.paevi} (R39V4+R39V9+R39V10+R39V11) / 2.0 / R39V2 (R39V13 + 0.0) / (R39V9+R39V10+R39V11)
üldkirurgia V390 40 leia(periood=viimane, T030R20V1) + leia(periood=viimane, T3030R10V1) + leia(periood=viimane, T5030R10V1) + leia(periood=viimane, T6030R40V1) (leia(periood=vahemik, T030R20V2) + leia(periood=vahemik, T3030R10V2) + leia(periood=vahemik, T5030R10V2) + leia(periood=vahemik, T6030R40V2)) / (leia(periood=vahemik, 0*T030R20V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T3030R10V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T5030R10V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T6030R40V2+esitamisi!)) leia(periood=esimene, T030R20V3) + leia(periood=esimene, T3030R10V3) + leia(periood=esimene, T5030R10V3) + leia(periood=esimene, T6030R40V3) leia(periood=vahemik, T030R20V4) + leia(periood=vahemik, T3030R10V4) + leia(periood=vahemik, T5030R10V4) + leia(periood=vahemik, T6030R40V4) leia(periood=vahemik, T030R20V5) + leia(periood=vahemik, T3030R10V5) + leia(periood=vahemik, T5030R10V5) + leia(periood=vahemik, T6030R40V5) leia(periood=vahemik, T030R20V6) + leia(periood=vahemik, T3030R10V6) + leia(periood=vahemik, T5030R10V6) + leia(periood=vahemik, T6030R40V6) leia(periood=vahemik, T030R20V7) + leia(periood=vahemik, T3030R10V7) + leia(periood=vahemik, T5030R10V7) + leia(periood=vahemik, T6030R40V7) leia(periood=vahemik, T030R20V8) + leia(periood=vahemik, T3030R10V8) + leia(periood=vahemik, T5030R10V8) + leia(periood=vahemik, T6030R40V8) leia(periood=vahemik, T030R20V9) + leia(periood=vahemik, T3030R10V9) + leia(periood=vahemik, T5030R10V9) + leia(periood=vahemik, T6030R40V9) leia(periood=vahemik, T030R20V10) + leia(periood=vahemik, T3030R10V10) + leia(periood=vahemik, T5030R10V10) + leia(periood=vahemik, T6030R40V10) leia(periood=vahemik, T030R20V11) + leia(periood=vahemik, T3030R10V11) + leia(periood=vahemik, T5030R10V11) + leia(periood=vahemik, T6030R40V11) leia(periood=viimane, T030R20V12) + leia(periood=viimane, T3030R10V12) + leia(periood=viimane, T5030R10V12) + leia(periood=viimane, T6030R40V12) leia(periood=vahemik, T030R20V13) + leia(periood=vahemik, T3030R10V13) + leia(periood=vahemik, T5030R10V13) + leia(periood=vahemik, T6030R40V13) leia(periood=vahemik, T030R20V14) + leia(periood=vahemik, T3030R10V14) + leia(periood=vahemik, T5030R10V14) + leia(periood=vahemik, T6030R40V14) R40V13 / R40V2 + 0.0 R40V15*100/{perioodivahemik.paevi} (R40V4+R40V9+R40V10+R40V11) / 2.0 / R40V2 (R40V13 + 0.0) / (R40V9+R40V10+R40V11)
kutsehaigused V998 41 leia(periood=viimane, T6030R41V1) (leia(periood=vahemik, T6030R41V2)) / (leia(periood=vahemik, 0*T6030R41V2+esitamisi!)) leia(periood=esimene, T6030R41V3) leia(periood=vahemik, T6030R41V4) leia(periood=vahemik, T6030R41V5) leia(periood=vahemik, T6030R41V6) leia(periood=vahemik, T6030R41V7) leia(periood=vahemik, T6030R41V8) leia(periood=vahemik, T6030R41V9) leia(periood=vahemik, T6030R41V10) leia(periood=vahemik, T6030R41V11) leia(periood=viimane, T6030R41V12) leia(periood=vahemik, T6030R41V13) leia(periood=vahemik, T6030R41V14) R41V13 / R41V2 + 0.0 R41V15*100/{perioodivahemik.paevi} (R41V4+R41V9+R41V10+R41V11) / 2.0 / R41V2 (R41V13 + 0.0) / (R41V9+R41V10+R41V11)
Kokku V850 42 leia(periood=viimane, T030Rr01V1) + leia(periood=viimane, T3030R49V1) + leia(periood=viimane, T5030R49V1) + leia(periood=viimane, T6030R42V1) (leia(periood=vahemik, T030Rr01V2) + leia(periood=vahemik, T3030R49V2) + leia(periood=vahemik, T5030R49V2) + leia(periood=vahemik, T6030R42V2)) / (leia(periood=vahemik, 0*T030Rr01V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T3030R49V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T5030R49V2+esitamisi!) + leia(periood=vahemik, 0*T6030R42V2+esitamisi!)) leia(periood=esimene, T030Rr01V3) + leia(periood=esimene, T3030R49V3) + leia(periood=esimene, T5030R49V3) + leia(periood=esimene, T6030R42V3) leia(periood=vahemik, T030Rr01V4) + leia(periood=vahemik, T3030R49V4) + leia(periood=vahemik, T5030R49V4) + leia(periood=vahemik, T6030R42V4) leia(periood=vahemik, T030Rr01V5) + leia(periood=vahemik, T3030R49V5) + leia(periood=vahemik, T5030R49V5) + leia(periood=vahemik, T6030R42V5) leia(periood=vahemik, T030Rr01V6) + leia(periood=vahemik, T3030R49V6) + leia(periood=vahemik, T5030R49V6) + leia(periood=vahemik, T6030R42V6) leia(periood=vahemik, T030Rr01V7) + leia(periood=vahemik, T3030R49V7) + leia(periood=vahemik, T5030R49V7) + leia(periood=vahemik, T6030R42V7) leia(periood=vahemik, T030Rr01V8) + leia(periood=vahemik, T3030R49V8) + leia(periood=vahemik, T5030R49V8) + leia(periood=vahemik, T6030R42V8) leia(periood=vahemik, T030Rr01V9) + leia(periood=vahemik, T3030R49V9) + leia(periood=vahemik, T5030R49V9) + leia(periood=vahemik, T6030R42V9) leia(periood=vahemik, T030Rr01V10) + leia(periood=vahemik, T3030R49V10) + leia(periood=vahemik, T5030R49V10) + leia(periood=vahemik, T6030R42V10) leia(periood=vahemik, T030Rr01V11) + leia(periood=vahemik, T3030R49V11) + leia(periood=vahemik, T5030R49V11) + leia(periood=vahemik, T6030R42V11) leia(periood=viimane, T030Rr01V12) + leia(periood=viimane, T3030R49V12) + leia(periood=viimane, T5030R49V12) + leia(periood=viimane, T6030R42V12) leia(periood=vahemik, T030Rr01V13) + leia(periood=vahemik, T3030R49V13) + leia(periood=vahemik, T5030R49V13) + leia(periood=vahemik, T6030R42V13) leia(periood=vahemik, T030Rr01V14) + leia(periood=vahemik, T3030R49V14) + leia(periood=vahemik, T5030R49V14) + leia(periood=vahemik, T6030R42V14) R42V13 / R42V2 + 0.0 R42V15*100/{perioodivahemik.paevi} (R42V4+R42V9+R42V10+R42V11) / 2.0 / R42V2 (R42V13 + 0.0) / (R42V9+R42V10+R42V11)