Vormid | Vorm: Psüühika- ja käitumishäired (2011) | Tabel: 7. Statsionaarne ravi 
Tabel: 7. Statsionaarne ravi
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T11286
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea nr Haigete arv
A B 1
Rohkem kui 365 päeva ravil viibinute arv 01    
Tahtest olenematul ravil olnud haigete arv 02    
      neist kohtu loal ravi jätkamine 03    
Kohtu poolt määratud sundravil viibinute arv 04    
Suitsiidi tõttu surnud haigete arv 05