Vormi tingimused

Nr. Avaldis Selgitus
61002 T6500V2R02=T6500V2R06+T6500V2R07+T6500V2R08 Real 02 veerus 2 esitatud embrüo siirdamise protseduuride arv peab võrduma ridadel 06, 07 ja 08 esitatud siirdamiste arvuga.
65001 T6500V1R02=T6500V1R06+T6500V1R07+T6500V1R08 Real 02 veerus 1 esitatud embrüo siirdamise protseduuride arv peab võrduma ridadel 06, 07 ja 08 esitatud siirdamiste arvuga.
65003 T6500V3R02=T6500V3R06+T6500V3R07+T6500V3R08 Real 02 veerus 3 esitatud embrüo siirdamise protseduuride arv peab võrduma ridadel 06, 07 ja 08 esitatud siirdamiste arvuga.
65004 T6500V4R02=T6500V4R06+T6500V4R07+T6500V4R08 Real 02 veerus 4 esitatud embrüo siirdamise protseduuride arv peab võrduma ridadel 06, 07 ja 08 esitatud siirdamiste arvuga.
65005 T6500V5R02=T6500V5R06+T6500V5R07+T6500V5R08 Real 02 veerus 5 esitatud embrüo siirdamise protseduuride arv peab võrduma ridadel 06, 07 ja 08 esitatud siirdamiste arvuga.
65006 T6500V6R02=T6500V6R06+T6500V6R07+T6500V6R08 Real 02 veerus 6 esitatud embrüo siirdamise protseduuride arv peab võrduma ridadel 06, 07 ja 08 esitatud siirdamiste arvuga.
65007 T6500V7R02=T6500V7R06+T6500V7R07+T6500V7R08 Real 02 veerus 7 esitatud embrüo siirdamise protseduuride arv peab võrduma ridadel 06, 07 ja 08 esitatud siirdamiste arvuga.
65008 T6500V1R03=T6500V1R06+T6500V1R07+T6500V1R07+T6500V1R08+T6500V1R08+T6500V1R08 Real 03 veerus 1 esitatud siiratud embrüote arv peab olema võrdne ridadel 06, 07 ja 08 siiratud embrüote arvuga.
65009 T6500V2R03=T6500V2R06+T6500V2R07+T6500V2R07+T6500V2R08+T6500V2R08+T6500V2R08 Real 03 veerus 2 esitatud siiratud embrüote arv peab olema võrdne ridadel 06, 07 ja 08 siiratud embrüote arvuga.
610010 T6500V3R03=T6500V3R06+T6500V3R07+T6500V3R07+T6500V3R08+T6500V3R08+T6500V3R08 Real 03 veerus 3 esitatud siiratud embrüote arv peab olema võrdne ridadel 06, 07 ja 08 siiratud embrüote arvuga.
610011 T6500V4R03=T6500V4R06+T6500V4R07+T6500V4R07+T6500V4R08+T6500V4R08+T6500V4R08 Real 03 veerus 4 esitatud siiratud embrüote arv peab olema võrdne ridadel 06, 07 ja 08 siiratud embrüote arvuga.
610012 T6500V5R03=T6500V5R06+T6500V5R07+T6500V5R07+T6500V5R08+T6500V5R08+T6500V5R08 Real 03 veerus 5 esitatud siiratud embrüote arv peab olema võrdne ridadel 06, 07 ja 08 siiratud embrüote arvuga
610013 T6500V6R03=T6500V6R06+T6500V6R07+T6500V6R07+T6500V6R08+T6500V6R08+T6500V6R08 Real 03 veerus 6 esitatud siiratud embrüote arv peab olema võrdne ridadel 06, 07 ja 08 siiratud embrüote arvuga.
610014 T6500V7R03=T6500V7R06+T6500V7R07+T6500V7R07+T6500V7R08+T6500V7R08+T6500V7R08 Real 03 veerus 7 esitatud siiratud embrüote arv peab olema võrdne ridadel 06, 07 ja 08 siiratud embrüote arvuga.