Vormid | Vorm: Kiirabi (2002) 

Vorm Kiirabi (2002)

Impordikood: 312
Alus:  
Sagedus: aasta
   

Tabeleid kokku: 6

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1 T215 1. Ametikohad 2 6 2
2 T216 2. Meditsiiniabi 2.1 Väljakutsed 4 1 1
3 T217 2. Meditsiiniabi 2.2 Abi saanud 11 6 5
4 T218 2. Meditsiiniabi 2.3. Traumad liigi järgi 1 7 1
5 T219 3. Erialabrigaadide töö 4 4 1
6 T220 4. Kiirabiautode arv 1 1 0