Vormid | Vorm: Verekeskus (2013) | Tabel: 7. Plasma varumine (doosides) 
Tabel: 7. Plasma varumine (doosides)
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T13207
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea nr. Koos praagiga Ilma praagita Praak
A B 1 2 3
Plasma 01            
    sh aferees 02