Vormid | Vorm: Tervishoiuasutus (2012) | Tabel: 3. Ametikohad 
Tabel: 3. Ametikohad
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T12751
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Nimetus Rea
nr
Täidetud ametikohad neist ambula-
toorselt
Põhikohaga töötajad neist ambula-
toorselt
A B 1 2 3 4
Arstid kokku (read 1.1 - 1.40) 1                
     üldarst 1.1                
        neist resident 1.1.1                
    perearst 1.3                
    sisearst 1.4                
    hematoloog 1.5                
    kardioloog 1.6                
    gastroenteroloog 1.7                
    endokrinoloog 1.8                
    nefroloog 1.9                
    pulmonoloog 1.10                
    reumatoloog 1.11                
    infektsionist 1.12                
    anestesioloog 1.13                
    üldkirurg 1.14                
    neurokirurg 1.15                
    uroloog 1.16                
    ortopeed 1.17                
    lastekirurg 1.18                
    plastikakirurg 1.19                
    rindkerekirurg 1.20                
    kardiovaskulaarkirurg 1.21                
    näo-lõualuukirurg 1.22                
    onkoloog (radiokemoteraapia) 1.23                
    radioloog 1.24                
    günekoloog 1.25                
    pediaater 1.26                
    neuroloog 1.27                
    oftalmoloog 1.28                
    otorinolarüngoloog 1.29                
    psühhiaater 1.30                
    dermatoveneroloog 1.31                
    erakorralise meditsiini arst 1.32                
    taastusraviarst 1.33                
    töötervishoiuarst 1.34                
    laboriarst 1.35                
    patoloog 1.36                
    meditsiinigeneetik 1.37                
    kliiniline immunoloog 1.38                
    kliiniline mikrobioloog 1.39                
    abiarst (tudeng) 1.40                
Arsti ametikoht täidetud mittemeediku poolt 2                
     neist laboriarsti ametikoht 2.1                
Teised kõrgharidusega spetsialistid 3                
    neist asutuse juhtkond 3.1                
         sh arst-juhid 3.1.1                
         sh õendusjuhid 3.1.2                
    logopeed 3.2                
    liikumisraviterapeut 3.3                
    tegevusterapeut 3.4                
    füsioterapeut 3.5                
    psühholoog 3.6                
    sotsiaaltöötaja 3.7                
Õendustöötajad kokku (read 4.2-4.22) 4                
        neist ilma kõrghariduseta õde 4.1                
    üldõde 4.2                
    kliiniline õde 4.3                
    lasteõde 4.4                
    diabeediõde 4.5                
    nakkustõrjeõde 4.6                
    pulmonoloogiaõde 4.7                
    operatsiooniõde 4.8                
    onkoloogiaõde 4.9                
    taastusraviõde 4.10                
    psühhiaatriaõde (vaimse tervise õde) 4.11                
    intensiivõde 4.12                
    erakorralise meditsiini õde 4.13                
    anesteesia-intensiivraviõde 4.14                
    terviseõde 4.15                
    pereõde     4.16                
    kooliõde 4.17                
    koduõendusteenust osutav õde 4.18                
    töötervishoiuõde 4.19                
    ämmaemand 4.20                
    abiõde (tudeng) 4.21                
    abiämmaemand (tudeng) 4.22                
Õendustöötajatest erihariduseta 5                
Laborant e bioanalüütik 6                
    neist erihariduseta 6.1                
Radioloogiatehnik 7                
Abiradioloogiatehnik (tudeng) 8                
Meditsiinistatistik 9                
Optometrist 10                
Erakorralise meditsiini tehnik 11                
Hooldustöötaja/hooldaja 12                
    neist erihariduseta 12.1                
Proviisori haridusega apteeker 13                
Farmatseudi haridusega apteeker 14                
Muud töötajad 15                
AMETIKOHAD KOKKU 16