Vormi tingimused

Nr. Avaldis Selgitus
853 T11281V9R01 = T11280V6R013 Poiste uute orgaaniliste psüühikahäirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
854 T11281V10R01 = T11280V7R013 Tüdrukute uute orgaaniliste psüühikahäirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
855 T11281V9R02 = T11280V6R032 Poiste uute psühhoakttivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühikahäirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
856 T11281V10R02 = T11280V7R032 Tüdrukute uute psühhoakttivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühikahäirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
857 T11281V9R03 = T11280V6R041 Poiste uute skisofreenia või luululiste häirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
858 T11281V10R03 = T11280V7R041 Tüdrukute uute skisofreenia või luululiste häirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
859 T11281V9R04 = T11280V6R062 Poiste uute meeleoluhäirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
860 T11281V10R04 = T11280V7R062 Tüdrukute uute meeleoluhäirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
861 T11281V9R05 = T11280V6R079 Poiste uute neurootiliste häirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
862 T11281V10R05 = T11280V7R079 Tüdrukute uute neurootiliste häirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
863 T11281V9R06 = T11280V6R088 Poiste uute füsioloogilise düsfunktsiooniga psüühikahäirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
864 T11281V10R06 = T11280V7R088 Tüdrukute uute füsioloogilise düsfunktsiooniga psüühikahäirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
865 T11281V9R07 = T11280V6R095 Poiste uute täiskasvanu isiksushäirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
866 T11281V10R07 = T11280V7R095 Tüdrukute uute täiskasvanu isiksushäirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
867 T11281V9R08 = T11280V6R096 Poiste uute vaimse alaarengu juhtude arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
868 T11281V10R08 = T11280V7R096 Tüdrukute uute vaimse alaarengu juhtude arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
869 T11281V9R09 = T11280V6R104 Poiste uute psühholoogilise arengu häirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
870 T11281V10R09 = T11280V7R104 Tüdrukute uute psühholoogilise arengu häirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
871 T11281V9R10 = T11280V6R112 Poiste uute tavaliselt lapseeas alanud käitumishäirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
872 T11281V10R10 = T11280V7R112 Tüdrukute uute tavaliselt lapseeas alanud käitumishäirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
875 T11282V19R01 = T11280V8R013 Meeste uute orgaaniliste psüühikahäirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
876 T11282V20R01 = T11280V9R013 Naiste uute orgaaniliste psüühikahäirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
877 T11282V19R02 = T11280V8R032 Meeste uute psühhoakttivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühikahäirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
878 T11282V20R02 = T11280V9R032 Naiste uute psühhoakttivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühikahäirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
879 T11282V19R03 = T11280V8R041 Meeste uute skisofreenia või luululiste häirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
880 T11282V20R03 = T11280V9R041 Naiste uute skisofreenia või luululiste häirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
881 T11282V19R04 = T11280V8R062 Meeste uute meeleoluhäirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
882 T11282V20R04 = T11280V9R062 Naiste uute meeleoluhäirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
883 T11282V19R05 = T11280V8R079 Meeste uute neurootiliste häirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
884 T11282V20R05 = T11280V9R079 Naiste uute neurootiliste häirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
885 T11282V19R06 = T11280V8R088 Meeste uute füsioloogilise düsfunktsiooniga psüühikahäirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
886 T11282V20R06 = T11280V9R088 Naiste uute füsioloogilise düsfunktsiooniga psüühikahäirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
887 T11282V19R07 = T11280V8R095 Meeste uute täiskasvanu isiksushäirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
888 T11282V20R07 = T11280V9R095 Naiste uute täiskasvanu isiksushäirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
889 T11282V19R08 = T11280V8R096 Meeste uute vaimse alaarengu juhtude arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
890 T11282V20R08 = T11280V9R096 Naiste uute vaimse alaarengu juhtude arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
891 T11282V19R09 = T11280V8R104 Meeste uute psühholoogilise arengu häirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
892 T11282V20R09 = T11280V9R104 Naiste uute psühholoogilise arengu häirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
893 T11282V19R10 = T11280V8R112 Meeste uute tavaliselt lapseeas alanud käitumishäirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
894 T11282V20R10 = T11280V9R112 Naiste uute tavaliselt lapseeas alanud käitumishäirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
2890 T11280V8R017 + T11280V8R020 = T117753V8R06.1 Kehtib, kui asutuse ainus arstieriala on psühhiaater. Meeste uute alkoholisõltuvuse ja alkoholabstinentsi juhtude arv aruande tabelis 1 peab võrduma meeste alkoholisõltuvuse esmasjuhtude arvuga aruande "Tervishoiuasutus" tabelis 5.1 real 06.1
2891 T11280V9R017 + T11280V9R020 = T117754V8R06.1 Kehtib, kui asutuse ainus arstieriala on psühhiaater. Naiste uute alkoholisõltuvuse ja alkoholabstinentsi juhtude arv aruande tabelis 1 peab võrduma naiste alkoholisõltuvuse esmasjuhtude arvuga aruande "Tervishoiuasutus" tabelis 5.2 real 06.1
2892 T11283V1R117 + T11283V7R117 = T7231V5R01 Kehtib ainult psühhiaatriahaiglatel. Väljakirjutatute arv tabelis 4 on psühhiaatriahaiglate puhul võrdne aruande "Haigla" tabelis 1 näidatud väljakirjutatute arvuga
2893 T11283V3R117 + T11283V9R117 = T7231V7R01 Kehtib ainult psühhiaatriahaiglatel. Surnute arv tabelis 4 on psühhiaatriahaiglate puhul võrdne aruande "Haigla" tabelis 1 näidatud surnute arvuga
2894 T11283V5R117 + T11283V11R117 = T7231V6R01 Kehtib ainult psühhiaatriahaiglatel. Teise haiglasse üleviidute arv tabelis 4 on psühhiaatriahaiglate puhul võrdne aruande "Haigla" tabelis 1 näidatud teise haiglasse üleviidute arvuga
10007 T11285V1R01 <= T11751V1R30 Täidetud psühhiaatri ametikohtade arv tabelis 6 on väiksem või võrdne aruande "Tervishoiuasutus" tabelis 3 märgitud täidetud psühhiaatri ametikohtade arvust
10008 T11285V2R01 <= T11751V2R30 Täidetud ambulatoorsete psühhiaatri ametikohtade arv tabelis 6 on väiksem või võrdne aruande "Tervishoiuasutus" tabelis 3 märgitud täidetud ambulatoorsete psühhiaatri ametikohtade arvust
10009 T11285V3R01 <= T11751V3R30 Põhikohaga töötavate psühhiaatrite arv tabelis 6 on väiksem või võrdne aruande "Tervishoiuasutus" tabelis 3 märgitud põhikohaga töötavate psühhiaatrite arvust
10010 T11285V4R01 <= T11751V4R30 Ambulatoorses ravis põhikohaga töötavate psühhiaatrite arv tabelis 6 on väiksem või võrdne aruande "Tervishoiuasutus" tabelis 3 märgitud ambulatoorses ravis põhikohaga töötavate psühhiaatrite arvust
10011 T11285V1R04 <= T11751V1R39.6 Täidetud psühholoogi ametikohtade arv tabelis 6 on väiksem või võrdne aruande "Tervishoiuasutus" tabelis 3 märgitud täidetud psühholoogi ametikohtade arvust
10012 T11285V2R04 <= T11751V2R39.6 Täidetud ambulatoorsete psühholoogi ametikohtade arv tabelis 6 on väiksem või võrdne aruande "Tervishoiuasutus" tabelis 3 märgitud täidetud ambulatoorsete psühholoogi ametikohtade arvust
10013 T11285V3R04 <= T11751V3R39.6 Põhikohaga töötavate psühholoogide arv tabelis 6 on väiksem või võrdne aruande "Tervishoiuasutus" tabelis 3 märgitud põhikohaga töötavate psühholoogide arvust
10014 T11285V4R04 <= T11751V4R39.6 Ambulatoorses ravis põhikohaga töötavate psühholoogide arv tabelis 6 on väiksem või võrdne aruande "Tervishoiuasutus" tabelis 3 märgitud ambulatoorses ravis põhikohaga töötavate psühholoogide arvust
10015 T11285V1R06 <= T11751V1R51 Täidetud vaimse tervise õe ametikohtade arv tabelis 6 on väiksem või võrdne aruande "Tervishoiuasutus" tabelis 3 märgitud täidetud vaimse tervise õe ametikohtade arvust
10016 T11285V2R06 <= T11751V2R51 Täidetud ambulatoorsete vaimse tervise õe ametikohtade arv tabelis 6 on väiksem või võrdne aruande "Tervishoiuasutus" tabelis 3 märgitud täidetud ambulatoorsete vaimse tervise õe ametikohtade arvust
10017 T11285V3R06 <= T11751V3R51 Põhikohaga töötavate vaimse tervise õdede arv tabelis 6 on väiksem või võrdne aruande "Tervishoiuasutus" tabelis 3 märgitud põhikohaga töötavate vaimse tervise õdede arvust
10018 T11285V4R06 <= T11751V4R51 Ambulatoorses ravis põhikohaga töötavate vaimse tervise õdede arv tabelis 6 on väiksem või võrdne aruande "Tervishoiuasutus" tabelis 3 märgitud ambulatoorses ravis põhikohaga töötavate vaimse tervise õdede arvust
10019 T11285V1R07 <= T11751V1R39.2 Täidetud logopeedi ametikohtade arv tabelis 6 on väiksem või võrdne aruande "Tervishoiuasutus" tabelis 3 märgitud täidetud logopeedi ametikohtade arvust
10020 T11285V2R07 <= T11751V2R39.2 Täidetud ambulatoorsete logopeedi ametikohtade arv tabelis 6 on väiksem või võrdne aruande "Tervishoiuasutus" tabelis 3 märgitud täidetud ambulatoorsete logopeedi ametikohtade arvust
10021 T11285V3R07 <= T11751V3R39.2 Põhikohaga töötavate logopeedide arv tabelis 6 on väiksem või võrdne aruande "Tervishoiuasutus" tabelis 3 märgitud põhikohaga töötavate logopeedide arvust
10022 T11285V4R07 <= T11751V4R39.2 Ambulatoorses ravis põhikohaga töötavate logopeedide arv tabelis 6 on väiksem või võrdne aruande "Tervishoiuasutus" tabelis 3 märgitud ambulatoorses ravis põhikohaga töötavate logopeedide arvust
10023 T11285V1R09 <= T11751V1R39.4 Täidetud tegevusterapeudi ametikohtade arv tabelis 6 on väiksem või võrdne aruande "Tervishoiuasutus" tabelis 3 märgitud täidetud tegevusterapeudi ametikohtade arvust
10024 T11285V2R09 <= T11751V2R39.4 Täidetud ambulatoorsete tegevusterapeudi ametikohtade arv tabelis 6 on väiksem või võrdne aruande "Tervishoiuasutus" tabelis 3 märgitud täidetud ambulatoorsete tegevusterapeudi ametikohtade arvust
10025 T11285V3R09 <= T11751V3R39.4 Põhikohaga töötavate tegevusterapeutide arv tabelis 6 on väiksem või võrdne aruande "Tervishoiuasutus" tabelis 3 märgitud põhikohaga töötavate tegevusterapeutide arvust
10026 T11285V4R09 <= T11751V4R39.4 Ambulatoorses ravis põhikohaga töötavate tegevusterapeutide arv tabelis 6 on väiksem või võrdne aruande "Tervishoiuasutus" tabelis 3 märgitud ambulatoorses ravis põhikohaga töötavate tegevusterapeutide arvust
10027 T11285V2R10 <= T11751V2R66 Täidetud ambulatoorse hooldaja ametikohtade arv tabelis 6 on väiksem või võrdne aruande "Tervishoiuasutus" tabelis 3 märgitud täidetud hooldaja ametikohtade arvust
10028 T11285V3R10 <= T11751V3R66 Põhikohaga töötavate hooldajate arv tabelis 6 on väiksem või võrdne aruande "Tervishoiuasutus" tabelis 3 märgitud põhikohaga töötavate hooldajate arvust
10029 T11285V4R10 <= T11751V4R66 Ambulatoorses ravis põhikohaga töötavate hooldajate arv tabelis 6 on väiksem või võrdne aruande "Tervishoiuasutus" tabelis 3 märgitud ambulatoorses ravis põhikohaga töötavate hooldajate arvust
10030 T11287V1R11 <= T11280V1R014 + T11283V1R014 + T11283V3R014 + T11283V7R014+ T11283V9R014 Tabelis 8 olevate psüühoaktiivsete ainete intoksikatsiooni juhtude arv on väiksem või võrdne tabelite 1 (ambulatoorsel ravil) ja 4 (statsionaarsel ravil väljakirjutatud ja surnud) olnud laste ja täiskasvanute psüühoaktiivsete ainete intoksikatsiooni juhtude summast
10031 T11287V2R11 <= T11280V1R015 + T11283V1R015 + T11283V3R015 + T11283V7R015+ T11283V9R015 Tabelis 8 olevate psüühoaktiivsete ainete kuritarvitamise juhtude arv on väiksem või võrdne tabelite 1 (ambulatoorsel ravil) ja 4 (statsionaarsel ravil väljakirjutatud ja surnud) olnud laste ja täiskasvanute psüühoaktiivsete ainete kuritarvitamise juhtude summast
10032 T11287V3R01 <= T11280V1R017 + T11283V1R017 + T11283V3R017 + T11283V7R017 + T11283V9R017 Tabelis 8 näidatud alkoholisõltuvuse juhtude arv on väiksem või võrdne tabelis 1 (ambulatoorsel ravil) ja 4 (statsionaarsel ravil väljakirjutatud ja surnud) näidatud alkoholisõltuvuse juhtude arvust
10033 T11287V8R01 <= T11280V1R032.1 + T11283V1R032.1 + T11283V3R032.1 + T11283V7R032.1 + T11283V9R032.1 Tabelis 8 olevate alkoholist tingitud psüühika- ja käitumishäirete arv on väiksem või võrdne tabelis 1 (ambulatoorne ravi) ja 4 (statsionaarsel ravil väljakirjutatud ja surnud) näidatud alkoholist tingitud psüühika- ja käitumishäirete arvust
10034 kui T11280V1R117>0 siis T11285V1R01>0 Kui on täidetud aruande 1. tabel, siis peab täidetud olema ka ametikohtade tabel juhul kui aasta lõpu seisuga psühhiaater töötas ja teenus pole sisse ostetud
10035 kui T11280V1R032>0 siis T11287V8R11>0 Kui on täidetud aruande 1. tabelis 32. rida psüühikahäired psühhoaktiivsete ainete tarvitamise kohta, siis peab täidetud olema ka 8. tabel
10036 T11285V1R10 <= T11751V1R66 Täidetud hooldaja ametikohtade arv tabelis 6 on väiksem või võrdne aruande "Tervishoiuasutus" tabelis 3 märgitud täidetud hooldaja ametikohtade arvust
10037 T11287V8R02 + T11287V8R03 + T11287V8R04 + T11287V8R05 + T11287V8R06 + T11287V8R07 + T11287V8R09 + T11287V8R10 = T11280V1R032.2 Ainult ambulatoorset psühhiaatriateenust pakkuval asutusel peab 8.tabelis F11-F16 ja F18-F19 diagnooside arv kokku olema võrdne tabeli 1 reaga 32.2 (konsulteeritud isikud kokku).