Vormid | Vorm: Tervishoiutöötajad (2014) | Tabel: 2. Tervishoiutöötajad 
Tabel: 2. Tervishoiutöötajad
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T14102
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Asutuse äriregistri kood Töötaja isikukood Terviseameti registreerimis-tõendi number Peamine eriala Amet Juht/ omanik Haridustase Arst-resident Lepinguline koormus Normtundide arv novembris Tegelikult töötatud töötundide arv novembris sh ületundide arv Mittetöötatud tundide arv novembris Märkus töötaja kohta Töötas asutuses 31. detsembri seisuga
arv arv kood kood kood kood kood kood arv arv arv arv arv kood kood
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15